Meny
Arkivbild från data-SAAB.

Projektet syftar till att låta besökarna möta regionalt kulturarv kopplat till teknik- och innovationshistoria samt ta del av exempel på samtida innovationer och spjutspetsteknik. Utställningen ska visa ett innehåll kopplat till en dåtid, samtid och framtid, där datorer spelar eller har spelat en stor roll. Ambitionen är att integrera ämnena teknik, kulturhistoria och konst för att skapa ett sammanhang med Östergötlands museums övriga utställningar. Utställningens innehåll ska kunna varieras över tid och uppmuntra besökare att vara aktiva medskapare. Platsen ska tala till en bred målgrupp, från barn och unga till specialintresserade och noviser. Låter det intressant att anta utmaningen att skapa en nytänkande utställningslokal med smarta lösningar för att förmedla ett omfattande, spännande och högst relevant innehåll på ca 100 kvm? Läs vidare nedan!

Dator från 1971, i museets magasin.

Föreslagen tidsplan

• Innehållsunderlag planeras vara klart till sensommaren 2024.

• Koncept/form/prototyparbete klart årsskiftet 2024/2025.

• Slutgiltig form/grafisk design klar vår 2025.

• Utställningsbyggnation påbörjas sommar 2025.

• Planerad invigning höst/vinter 2025.

Produktionsbudgeten ligger på totalt 1.4 miljoner kr (exl. arvode och interna kostnader).

Intresseanmälan

Vi ser fram emot att höra hur ni vill hjälpa oss att skapa en innovativ och inspirerande utställning om datahistoria! Se länkar nedan med underlag för att kunna lämna intresseanmälan. Följande frågor och kriterier kommer vi att ta hänsyn till:

• Vilka samarbetsformer har ni och hur skulle ni vilja lägga upp arbetet med det här projektet?

• Vilken kompetens skulle ni kunna bidra med?

• Hur skulle ni arbeta med de olika faserna i utställningsprojektet?

• Vilka tidigare projekt har ni arbetat med?

• Varför är detta projekt intressant för just er?

• Hur skulle ni lägga upp arbetet för att skapa en användarvänlig och engagerande upplevelse för en varierad målgrupp?

• Hur brukar ni arbeta med att skapa tillgängliga upplevelser?

• Hur är er syn på långsiktig hållbarhet i design och produktion av utställningen?

• Har ni exempel på eller idéer kring hur det går att arbeta med innehåll på ett flexibelt sätt?

Förutsättningar

Läs mer om uppdraget i de bifogade dokumenten nedan:

Synopsis Techsviten

Manus och tema

Exempel på föremål

Mått Teschsviten

Intresseanmälan

 

Frågor

Ni är varmt välkomna att ställa frågor under utlysningstiden! För frågor, mejla Gabriela Huk, gabriela.huk@ostergotlandsmuseum.se

 

Villkor

Sista dag att ställa frågor om intresseanmälan: 15 maj.
Sista dag att lämna anbud: 31 maj.
Utvärderingen planeras att pågå mellan: 1–15 juni.
Beslut om vilken leverantör som tilldelas uppdraget fattas av museichef Olof Hermelin, projektägare Gabriela Huk och innehållsansvarig Karin Lundahl, besked planeras skickas ut 17 juni.

Intresseanmälan och underlag skickas i samlat pdf-dokument till:
gabriela.huk@ostergotlandsmuseum.se 
Märk med diarienummer: 0085/24

Teschsviten.
Utställningslokalen som heter Teschsviten.
Teschsviten.
Utrymmet utanför utställningssalen.