Meny

Som besökare guidas du genom rum som väntar med interaktiva upplevelser och spännande historier för alla smaker. En annorlunda design i varje rum och olika presentationsformer skapar intressanta rytmiska förändringar. Den konventionella formen av den vita kuben för konstutställningar bryts upp och omtolkas så de olika perspektiven på konsten även kan upplevas rumsligt.

Vi vill hjälpa dig som besöker oss att byta perspektiv. Vi tar inte för givet att konstbegreppet är självklart. Vi vill att perspektivbytet på konst och enskilda konstverk ska vara inkluderande: om du redan är bekant med konst ska du få nya och oväntade insikter, om du vet mindre om konst hoppas vi att du ska nås av insikten att konst är mycket lättare att förstå och samtidigt mer komplex och spännande än du trodde.