Meny
Arkivinteriör med hyllor

Tjänstearkivet

Tjänstearkivet påbörjades redan 1864 med vår föregångare Östergötlands fornminnesförening och består av diarieförda allmänna handlingar och en rik dokumentation av museets verksamhet och samlingar. Mest använt är Östergötlands länsmuseums arkiv från 1983 till idag och före det Östergötlands fornminnes- och museiförenings arkiv som börjar 1913.

Ofta efterfrågade är byggnadsinventeringar från länets städer och tätorter. Man finner också inventeringar av kvarnar, prästgårdar, vägar, broar och andra kulturminnen. Arkeologiska rapporter och inventeringar av fornlämningar hör till de många arkivserierna.

Arkiv - uppställda arkivkapslar

Topografiska arkivet

Den topografiska arkivserien med sina 250 hyllmeter är ordnad efter länets samtliga socknar och städer med gator och kvarter. Den innehåller varierande handlingar, tidningsklipp och fotografier från länets bebyggelse, kulturmiljöer och fornlämningar; uppgifter om samhällens, byars och gårdars historia, folklivsminnen och personminnen. Här finns rika möjligheter till överraskningar, kunskap och överblickar.

Topografiskt ordnat finner man även ärenden och rapporter från antikvariska utredningar, arkeologiska undersökningar och konservering inom museets uppdrag – en tillgång då de äldre inte finns digitalt.

Arkiv - dagböcker i enskilt arkiv
Dagböcker från 1870-talet av Per August Wassrin

Enskilda arkiv

Till arkivet hör för närvarande 680 st. enskilda arkiv från olika arkivbildare i Östergötland: personarkiv, gårdsarkiv, företags- och föreningsarkiv med ett mångskiftande kulturhistoriskt innehåll. Personarkiven speglar en rad olika yrken och verksamheter och kan rymma biografiskt innehåll som fotografier, brev och dagböcker.

Vi har äldre kartor över städer och länet och vackra färglagda ritningar av byggmästarsläkten Nyström från 1800-talets första hälft. Ritningar från några stora arkitektfirmor som varit verksamma i länet under 1900-talet kan ge extra kunskap om specifika byggnader och miljöer.

Har du arkivmaterial du vill skänka till arkivet för framtiden är du alltid välkommen att fråga. Vår förvärvsgrupp tar beslut.

Museets bibliotek - hyllor och läsplats

Biblioteket

Museets bibliotek som byggts upp under lång tid har lokalhistorisk litteratur om hela Östergötland och en stor samling litteratur om konst, konsthantverk och arkitektur men också mycket annan och unikt samlad litteratur.

Biblioteket används ofta för sökningar och förfrågningar om exempelvis litteratur om en särskild konstnär, en viss ort i Östergötland, en viss typ av föremål eller biografiska uppgifter om en viss person och kan komplettera de uppgifter man kan finna i arkivet.

Museets bibliotek - uppslagen bok, hyllor och läsplats

Studieplatser och hjälp

Biblioteket är ett referensbibliotek och har ingen låneverksamhet utan böckerna får läsas på plats. 

Ett tiotal läsplatser finns i två delar av biblioteket liksom möjligheter till service i litteraturfrågor. Här kan du i lugn och ro även studera arkivmaterial som vi tagit fram.

Vi försöker svara på vitt skilda frågor och kan också tipsa dig vidare. Välkommen!

Fotografier
Personal vid Klockrike andelsmejeri, 1920. Fotograf: Arthur Möllman CC BY-SA Från glasplåtsnegativ, delförstorad.

Fotografier

Långt över en miljon fotografier finns i våra arkiv och fotosamlingar. Ca 12.000 högupplöst digitaliserade fotografier i både särskilda hela serier och representativa urval kan ses på Digitalt Museum.