Meny
Onkel Adamsgården i Linköping, exteriör med röda träbyggnader, rött staket och gröna träd och buskar.

Unik visning av Onkel Adamsgården  

Onkel Adamsgården i Linköping är en dold pärla bakom röda plank. Det är en idag unik stadsgård kvar på sin ursprungliga plats på Hunnebergsgatan 30 A, en plats där en gång läkaren och skriftställaren Carl Anton Wetterbergh (1804-1889) levde tillsammans med sin familj. Han var under sin levnad en av landets mest kända författare, och då under sin pseudonym Onkel Adam

Onkel Adamsdagen

Tillgängligheten till gården är mycket begränsad, men nu kan vi erbjuda en unik möjlighet att komma in bakom de höga planken och faktiskt få se hur stadsbebyggelse kunde se ut på 1800-talet. 

Du har möjlighet att boka en visning där du möter en antikvarie som berättar om Onkels bostad (nu museum), en byggnadsantikvarie som berättar om gårdens olika byggnader och trädgård, och en pedagog som berättar om författaren själv.  

Onkel Adamsgården i Linköping, exteriör med röda träbyggnader.

Vi tar endast emot gruppbokningar.   

Visningens längd: cirka 60 minuter.

Gruppstorlek: max 15 personer

Kostnad: 2200 kronor. 

Bokningsförfrågan: boka@ostergotlandsmuseum.se