Meny

Konstnärligt forskningsprojekt 

Tillsammans med en grupp svenska och internationella konstnärer har Rejmyre Art Lab arbetat parallellt med kommunens arbetsgrupp som fått i uppdrag att hantera frågan om föroreningarna vid Reijmyre Glasbruk. 

Med platsen som utgångspunkt har konstnärerna utvecklat konstverk som relaterar till och undersöker situationen och den historiskt kontaminerade marken. Verken har under de senaste åren kunnat ses runt omkring Rejmyre i form av plats-specifika konstinstallationer. I utställningen visas olika konstinstallationer som belyser människans inverkan på naturen och föroreningar.

Konstverk skapat av Frida Hållander.

Rejmyre Art Lab

Rejmyre Art Lab Center for Peripheral Studies är ett platsbaserat och konstnärligt forskningsprojekt i Rejmyre, grundat år 2009 av Sissi Westerberg och Daniel Peltz. Utställningens ramverk är skapat av Rejmyre Art Labs konstnärliga forskningsledare Daniel Peltz.

Konstnärerna 

Följande konstnärer medverkar i utställningen Detox – Clean it up!

Hasti Radpour, Mattias Hofvendahl, Frida Hållander, Harrie Liveart - Meri Linna & Saija Kassinen, Cecilia Jonsson, Erna E Skúladóttir och Karin Blomgren, Stine Bidstrup, Tilde Dalunde, Nicolas Cheng, Ulla Ridderberg, Saad Hajou, BOOM!, Ammy Olofsson, Sissi Westerberg & Kerstin Ribers, Daniel Peltz.