Gå till huvudinnehållet Gå till sidfoten
Meny
Barn som besöker kulturhistoriska utställningen – Vägen hit

Bergsgraven

En grav från stenåldern 

I vår nya kulturhistoriska utställning Vägen hit samlas vi kring Bergsgraven - den välbevarade stenåldersgrav som hittades när Bergsrondellen i Linköping byggdes på 1950-talet. Vad vet vi egentligen om livet för tusentals år sedan? Hur vet vi det vi vet? Under visningen står gravens individer och föremål i fokus för samtal om hur livet kan ha sett ut här i trakten för 4 500 år sedan. 

Visningen anpassas efter årskurs utifrån läroplanen i historia. Den gemensamma nämnaren är människors levnadsvillkor under forntiden med utgångspunkt från individerna i Bergsgraven och vad olika källor kan berätta om deras liv. 

Årskurs: 3-9. Längd: 60 minuter. Pris: 700 kr.

”Bränningar och skepp vid bohuslänska kusten”, oljemålning av Marcus Larson

Sinnen och känslor

Utforska konsten i Verkligheter och upplev mer med hjälp av dina sinnen och känslor. Hur låter en målning med storm vid havet? Kan vi se hur det känns att stå på stranden? Kan färgen beskriva en känsla? Hur känns det sorgliga motivet i kroppen? Kan vi röra oss strax utanför bilden och tänka på vad som finns där? Prova att balansera som flickan i bilden!  

Förutom våra sinnen fokuserar vi bland annat på känslor som glädje, ilska, förvåning, oro, sorg, rädsla, skam, empati med flera. Kan vi se känslorna på utsidan och hur känns de inuti? 

Programmet kan bokas förlängt med ett skapandepass i Ateljé Rut kopplat till visningen och anpassat till ålder och förmåga. Vi målar med fokus på känslotillstånd eller formar i lera.

Årskurs: 0-6. Längd: 40 minuter för visning, 90 minuter för visning + skapande. Pris visning: 700 kr. Visning + skapande: 1500 kr.

Rum 3. August Hagborg: "Robert Thegerström målar".

Bilder och ord

Utforska konstens spännande värld genom att själv sätta ord på bildernas berättelse. I konstutställningen Verkligheter varvas besöket av gemensamma samtal, enskilt skrivande utifrån en eller flera bilder och presentationer. Besöket kan också förlängas med ett besök i vår ateljé där samtal och skrivande runt konsten mynnar ut i ett eget konstverk.  
 
Programmet anpassas efter ålder och förmåga, efter önskemål.

Årskurs: 3-9. Längd: 40 minuter för visning/samtal, 90 minuter för visning/samtal + skapande av konstverk. Pris visning/samtal: 700 kr. Visning/samtal + skapa konstverk: 1500 kr.

Del av konstutställningen Verkligheter.

Människor

I konsten möter vi bilder av människor från olika tider; barn, kvinnor och män. De är fattiga och rika och deras levnadsmiljöer och livsvillkor är olika sinsemellan och jämfört med ditt eget!

Känner du igen dig eller känns det främmande? Vad kan ni ha gemensamt med en ung kvinna och man för 200 år sedan? Vilka skönhetsideal, förväntningar, normer och maktstrukturer fanns då och finns nu? Hur klarade man sig utan kamera? Vad hade man miniatyrporträtt till? Kan fötter vara ett porträtt? Varför ser vissa bilder ut som foton och andra är abstrakta? Genom konsten lär vi oss att reflektera och upptäcka hur människor levde och tänkte förr jämfört med oss idag.

Programmet kan förlängas med skapande i vår ateljé. Vi målar bilder av oss själva eller någon annan, eller formar porträtt i lera; kanske är det ditt huvud eller dina fötter?

Årskurs: 7-9 och gymnasiet. Längd: 40 minuter för visning, 90 minuter för visning + skapande. Pris visning: 700 kr. Visning + skapande: 1500 kr.