Meny

Stipendieutlysning: bidrag för kulturhistorisk forskning

Ur Leonard och Ida Westmans fond lämnas för år
2024 ett bidrag på 12 000 kronor för vetenskapliga
undersökningar av Östergötlands fornlämningar
samt av minnesmärken från senare tid av
kulturhistoriskt intresse.

Vid frågor, kontakta emma.vilhelmsson@ostergotlandsmuseum.se

Ansökningar med ref nr 070/24 ska
vara styrelsen för Östergötlands museum
tillhanda senast 2024-04-01 under adress:


Östergötlands museum
Box 232
581 02 Linköping