Meny

1920-talet: Modernism

Tjugotalet är en tid av modernisering, ny teknik och framtidstro. Kvinnor börjar yrkesarbeta och resandet ökar i takt med att järnvägsnätet växer. Sporter som cykling och tennis blir a la mode och en mer aktiv livsstil kräver nya typer av plagg och väskan blir rymligare.

Art Deco-stilen, som hämtar inspiration från geometri och den nya maskinåldern, influerar modet. Sinnebilden är en frigjord och kortklippt pojkflicka, med rak siluett och en androgyn look. Greta Garbo, som gör succé i Hollywood, är en stor modeikon med sina eleganta plagg och långsmala siluett. Kjolfållen åker upp till knäna och
för första gången visar kvinnan sina ben. Klänningarna, som är raka och lediga, passar perfekt för Charleston-dans och till det hör eleganta skor och silkesstrumpor. Handväskan är en måste accessoar. Platt kuvertväska, pärlbroderad tygpåse eller en väska i metallnät är populärast. Dragkedjan är en nymodighet och nya syntetiska material som bakelit används. Det glada årtiondet slutar dock med börskrasch 1929.

 

1930-talet: Eskapism

Ekonomisk depression, arbetslöshet och dystra utsikter syns i modet: dova färger och längre kjolar. En långsmal silhuett med figurnära skärning är idealet. Bysten är tillbaka och höften bredare. Axelpartiet förstärks gärna med puffärmar eller axelvaddar och plagg pryds med rosetter och blommor.

Kosmetikaindustrin är på uppgång och skönhetsbranschen blomstrar. Konstgjorda naglar, hårblekning och lösögonfransar lockar till köp. Det är modernt att plocka sina ögonbryn tunna. Helena Rubinstein köper tillbaka sitt företag efter börskraschen 1929, lanserar skönhetssalonger, vattenfast mascara och ett helt nytt skönhetsområde ”anti age”.

Resurser är knappa och råvarorna är ofta av dålig kvalitet. Men handväskor fortsätter att se lyxiga och dyra ut. De första axelremsväskorna gör entré.

Bio är det nya folknöjet och drömfabriken i Hollywood producerar extravagant glitter och glamour, långt ifrån vanligt folks vardagsliv. Tidens nya stjärnor är unga skådespelare som Jean Harlow och Marlene Dietrich. De är dyrkade kändisar som på bioduken bär
decenniets stora modenyhet, skråskurna klänningar. Hellånga, sexiga och i vit satäng, kallas klänningarna för ¨den stora vita¨, en blinkning till Chanels lilla svarta.


1940-talet: New Look

Trots krigsårens nöd och ransoneringar bär stilfulla kvinnor rött läppstift, har valkfrisyr och avundas Veronica Lakes hårsvall och Rita Hayworths sexiga utstrålning. Veckomagasin är inspirationskälla, Ingrid Bergmans svala look ett ideal när gamla plagg sys om för att bli moderiktiga. Byxor blir modernt när kvinnorna kallas in för att jobba i industrin. Kläderna är praktiska, stilen är djärv och en maskulin siluett betonas med rejäla axelvaddar. Handväskorna är kantiga, större än tidigare och ett stadigt handtag eller axelrem dominerar. Garvat fiskskinn ersätter läder som är reserverat för krigsindustrin. Transparent plast är ett nytt användbart material.

I slutet av 40-talet upphör ransoneringar och regleringar. Världen hungrar efter nytt. Unga människor spisar jazz på egen grammofon och manligt mode når helt nya nivåer med swingpjattens extravaganta look. Christian Dior gör dundersuccé med sin ”new look” 1947. Samma år skapar också Gucci sin berömda väska med bambuhandtag, som pryder både Ingrid Bergmans och Elizabeth Taylors armar. I dag favoriseras den av superstjärnan Harry Styles.

1920s: Modernism

The Twenties are a time of modernisation, new technology and belief in the future. Women enter the workforce and travel surges as the railway network expands. Sports such as cycling and tennis become fashionable, and a more active lifestyle calls for new types of clothing and the bag becomes more roomy.

Art Deco style, which draws inspiration from geometry and the new Machine Age, influences fashion. The idea is a free-spirited tomboy with a short hairstyle, shapeless silhouette and androgynous look. Greta Garbo, who made it big in Hollywood, is a prominent fashion icon with her elegant clothing and slender silhouette. Hemlines rise up to the knees and, for the first time, women show off their legs. The dresses, straight and loose-fitting, are ideal for dancing the Charleston and are paired with elegant shoes and silk stockings. The handbag is a must-have accessory. The envelope clutch, beaded textile purses or one made of metal mesh are most popular. The zipper is a novelty and new synthetic materials such as Bakelite are used. The roaring era came however to an abrupt end with the stock market crash in 1929.

 

1930s: Escapism

Economic depression, unemployment and a gloomy outlook are reflected in fashion: muted colours and longer skirts. An elongated lean silhouette with a figure-hugging cut is the ideal. The bust is back and hips are wider. Shoulders are often exaggerated with puffed sleeves or shoulder pads, and garments feature bows and flowers.

The cosmetics industry is on the rise and the beauty industry is booming. Artificial nails, hair bleaching and false eyelashes seduce buyers. It’s fashionable to pluck your eyebrows pencil thin. Helena Rubinstein buys back her company after the 1929 stock market crash, and launches beauty salons, waterproof mascara and a brand-new range of anti-ageing products.

Resources are scarce and raw materials are often of poor quality. But handbags continue to look luxurious and expensive. The first shoulder bags debut.

Cinema is all the rage and the Hollywood dream factory produces extravagant glitz and glamour, distant from ordinary people’s everyday lives. The new stars of the era are young actors like Jean Harlow and Marlene Dietrich. They are revered celebrities who appear on the silver screen wearing the decade’s latest fashion creation, gowns cut on the bias. Full-length, sexy and made in white satin, the dresses are known as the great white, a nod to Chanel’s LBD.

 

1940s: The New Look

Despite wartime hardship and rationing, stylish women wear red lipstick, have wavy hairstyles and envy Veronica Lake’s mane and Rita Hayworth’s sexy charisma. Weekly magazines provide inspiration. Ingrid Bergman’s cool look is a paragon as old garments are altered to become stylish. Trousers become fashionable when women are called upon to work in factories. The clothes are practical, the style is bold, and a masculine silhouette is emphasised by adding generous shoulder pads. Handbags are boxy, deeper than before with an overbearing reliable handle or shoulder strap. Tanned fish skin replaces leather which was reserved for the war industry. Transparent plastic emerges as a new useful material.

The close of the 1940s brings an end to rationing and regulations. The world is hungry for something new. Young people consume jazz on their own record players and men’s fashion reach new heights with the extravagant look of the swing jacket. Christian Dior’s New Look takes the world by storm in 1947. The same year, Gucci designed its famous bamboo handle bag, which adorns the arms of both Ingrid Bergman and Elizabeth Taylor. Today it’s a favourite of superstar Harry Styles.