Gå till huvudinnehållet Gå till sidfoten
Meny

En omvänd tidsresa

”Vägen hit” är en resa tillbaka i tiden, där besökaren börjar resan i nutiden och sedan vandrar tillbaka i tiden till när inlandsisens smälte. Utgångspunkten är Östergötland och det östgötska landskapet.

I varje rum möts besökaren av en helt egen upplevelse. Med hjälp av formgivning, föremål och bilder visas några av de pusselbitar som skapat det stora pussel som är vår nutid.

 

Fotografi av Bergsgraven från den kulturhistoriska utställningen Vägen hit.

Bergsgraven

Utgångspunkten för utställningen är Östergötland och det östgötska landskapet.

En central del är de arkeologiska fynden i den stenåldersgrav som hittades när Bergsrondellen byggdes på 1950-talet. Här finns också Oscar Nilssons rekonstruktioner av de tre personer – en man, en kvinna, ett litet barn och en hund – som låg i graven.

Scramasaxen från Skälstad

Elva rum

”Vägen hit” består av elva rum. Varje rum representerar en historisk epok och har en egen design som skapats för att spegla just den tiden.

Ett stort antal av föremålen har inte visats tidigare och delar är inlån från Historiska museet.

Ett av inlånen är den så kallade "scramasaxen från Skälstad", som hittades på en åker vid norra infarten till Norrköping.