Meny
Bild från ett av rummen i utställningen Vägen hit.

En omvänd tidsresa

Vägen hit är en resa tillbaka i tiden. Du som besökare börjar resan i nutiden och vandrar tillbaka till när inlandsisens smälte. Utgångspunkten är Östergötland och det östgötska landskapet.

I varje rum möts du av en helt egen upplevelse. Med hjälp av formgivning, föremål och bilder visas några av de pusselbitar som skapat det stora pussel som är vår nutid.

 

Fotografi av Bergsgraven från den kulturhistoriska utställningen Vägen hit.

Bergsgraven

En central del av utställningen är de arkeologiska fynden i den stenåldersgrav som hittades när Bergsrondellen i Linköping byggdes på 1950-talet. Här finns också Oscar Nilssons rekonstruktioner av de tre personer – en man, en kvinna och ett litet barn – som tillsammans med en hund låg i graven.

Läs mer om Bergsgraven här.

Scramasaxen från Skälstad

Elva rum

Vägen hit består av elva rum. Varje rum representerar en historisk epok och har en egen design som skapats för att spegla just den tiden.

Ett stort antal av föremålen har inte visats tidigare och delar är inlån från Historiska museet.

Ett av inlånen är den så kallade "scramasaxen från Skälstad", som hittades på en åker vid norra infarten till Norrköping.