Meny
Interiörer av byggnader vid Krogsfallsgården

Östgötahem från förr

Industrialiseringen lett till en stor inflyttning av arbetskraft från landsbygden till staden och det fanns en rädsla för att arbetarklassen skulle glömma bort sitt ursprung. För att motverka det ville man visa hur ett östgötahem såg ut förr och hoppades därigenom återuppväcka intresset för hembygden.

När byggnaderna flyttades till Linköping 1913 var de även tänkta att vara början till ett östgötskt Skansen. 

Halloween i Krogsfallsgården

Uppskattat turistmål

1916 öppnades Krogsfall för allmänheten och blev snabbt ett populärt besöksmål. Bostadshusets ena rum inreddes med 1850-talsmöbler och det andra rummet skulle spegla en 1700-talsinteriör.

På 1930-talet utsattes parstugan för skadegörelse och försågs därför med fönsterluckor.

När museibyggnaden på Vasavägen öppnats 1939 minskade intresset för Krogsfallsgården och sedan 60-talet har byggnaderna i princip varit stängda och tillbommade. På senare år har parstugan och loftboden renoverats av museets konservatorer.

Pedagogisk verksamhet

Idag bedriver Östergötlands museum framför allt pedagogisk verksamhet i Krogsfallsgården.

Här kan Linköpings skolelever göra resor i tiden och få en inblick i en historisk epok då Sverige till största delen var ett jordbrukssamhälle där tidsuppfattningen var cyklisk, baserad på jordbrukets rytm efter årstiderna och de religiösa högtiderna.