Meny
Till fönsterrenoveringens dag 2024.

Spara pengar och energi med gamla fönster

Fönsterrenoveringens dag är ett initiativ från Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet som uppmuntrar till vård av befintliga byggnadsdetaljer och resurshushållning.

Försommaren är en utmärkt tid att se över äldre fönster på ditt hus, lägenhet, ekonomibyggnad eller sommarstuga. Samtidigt kan det vara svårt att stå emot de stora fönstertillverkarnas marknadsföring som starkt förespråkar fönsterbyten och alla dess fördelar. Nytillverkade fönster i moderna material som plast eller aluminium beskrivs ofta som underhållsfria, men i det här sammanhanget betyder ”underhållsfritt” snarare att fönstren inte går att underhålla när deras tekniska livslängd är slut. Då blir det i stället dags för ytterligare ett fönsterbyte.

Fönsterbyten motiveras ofta med att de minskar energiförluster, något som mäts i så kallat U-värde. Kortfattat innebär ett lägre U-värde en lägre energiförlust via fönstret. Äldre fönster kan i regel få ett bättre U-värde genom att förses med en lågemissionsruta i innerbågen. Då är de äldre fönstren nästan nere på samma låga värden som nytillverkade fönster – till en lägre kostnad.

Till fönsterrenoveringens dag 2024.

Kvalitet för århundraden 

Till skillnad mot vad många tror är också energiförlusten genom fönstren en förhållandevis liten del av de totala uppvärmningskostnaderna för ett hus. Större energiförluster och därmed högre kostnader står istället uppvärmning, ventilation och varmvatten för.

Äldre fönster, tillverkade fram till ungefär 1960-talet, håller i regel en hög hantverksmässig kvalitet och gjordes av långsamväxande kärnvirke. Med rätt underhåll och material kan sådana fönster hålla i flera hundra år.

Det är inte bara spröjsade fönster från sekelskiftet och längre tillbaka som kan hålla en hög kvalitet och ha högt kulturvärde – även fönster från 1930- och 1960-talen kan besitta stora kvalitéer sett till material och gestaltning. Hantverksmässig tillverkning av fönster skedde nämligen i relativt stor skala in på mitten av 1900-talet, innan prefabricerade tillverkningssätt förändrade bygg- och tillverkningsindustrin.

Till fönsterrenoveringens dag 2024.

Detaljomsorg och harmoni

Det är sällan nya fönster motsvarar de äldre, sett till utformning och proportioner. Moderna fönster har ofta andra dimensioner, med bland annat grövre karmar och bredare mittpost. Resultatet blir att andelen glasyta minskar och därmed också det totala ljusinsläppet i rummet. De ursprungliga fönstren har i regel ett högt kulturhistoriskt värde med smäckrare profiler och stor detaljomsorg som förhåller sig till byggnaden som en helhet.

Äldre fönster som harmoniserar med byggnaden är en eftertraktad detalj som faktiskt kan höja värdet på din bostad. Många fastighetsägare som genomför ett fönsterbyte fattar troligtvis beslutet för att de vill bibehålla eller öka värdet på sin fastighet vid en eventuell försäljning. År 2013 genomförde dock Kulturmiljö Halland ett projekt som försökte räkna på det ekonomiska värdet på kulturhistoriskt viktiga fastigheter. När alla överlåtelser som skett mellan 2005–2012 studerades visade det sig att kulturhistoriskt värdefulla byggnader hade ett högre slutpris jämfört med övriga byggnader.

Vissa mindre åtgärder, som ommålning och kittning av fönster, kan förvisso vara lite pilligt men även roligt, tillfredsställande och relativt billigt att ägna sig åt.

Till fönsterrenoveringens dag 2024.

Här kommer några allmänna råd till dig som funderar på att renovera fönster:

  • Äldre fönster målades vanligen med linoljefärg. Många moderna färger är vattenbaserade och innehåller plast, något som ökar risken för röta när färglagret blir för tätt.
  • Det är lätt att stirra sig blind på karmar, bågar och spröjsar, men glöm inte glaset! Äldre glas, oavsett om det är munblåst eller maskindraget, innehåller livfulla skiftningar och bidrar till husets karaktär. Var rädd om ditt gamla fönsterglas.
  • Ofta behöver inte hela fönstret bytas för att träet på något ställe är murket. Det kan räcka att skarva in nytt friskt virke just där det behövs.
  • Har du frågor om dina egna fönster? Kanske vill du ha hjälp att åldersbestämma dem, få råd angående färgsättning eller liknande? Kontakta någon av Östergötlands museums byggnadsantikvarier så hjälper vi dig gärna vidare.

För fler tips och artiklar om fönsterrenovering, se fonsterrenoveringensdag.se

Text: Frida Karlsson. Foto: Östergötlands museum.

Publicerad: 240528