Meny
Introbild till film om Smedstorps dubbelgård

Vi kan tyvärr inte spela videon för dig

På grund av dina cookie-inställningar kan vi tyvärr inte visa den här videon för dig. Du behöver acceptera cookies för kategorierna Nödvändiga och Marknadsföring för att videon ska kunna spelas.

Ändra cookie-inställningar
Byggnader vid kulturreservatet Smedstorps dubbelgård i Ydre kommun

Visthusbod på stolpar

På Smedstorp finns flera ålderdomliga byggnader av  de slag som var vanliga på 1700-talet. Stolpboden från 1741 är en visthusbod som står på stolpar, detta för att den ska stå torrt och luftigt och så att skadedjur inte ska komma åt mat och husgeråd som förvarades i boden.

Liv och rörelse

Tidigare gick vägen över ladugårdsbacken mellan husen. Då var här liv och rörelse, korna skulle ut på bete och in och mjölkas. Hästen spändes för vagnen och veden höggs och staplades på ladugårdsbacken. Skörden kördes in i logarna för förvaring och lövtäkten skulle in i lövladan.

Torpet Hagalund

Torpen kring gården

Följer man grusvägen norrut ligger torpet Hagalund som är öppet för besökare. Ytterligare två torp och en kvarn har funnits på gården men dessa är borta.

Följer man grusvägen i andra riktningen passerar man två gravfält och då får man också en utblick över det vackra odlingslandskapet med hamlade träd och betade hagmarker.

Interiörer i och vid byggnader vid kulturreservatet Smedstorps dubbelgård

Bröder delade gård

Tvillingstugor och dubbelgårdar har varit vanliga i södra Östergötland och i norra delarna av Småland. Oftast var det två bröder som brukade var sin gård i så kallad sämjedelning. Ibland övergick gården till att brukas av en familj.

Gården genomgick laga skifte först 1942 som en av de sista i Östergötland. Smedstorp ägdes av ett brödrapar där den ena brodern fick flytta ut och byggde den vitputsade villan som ligger sydväst om de äldre byggnaderna.

Omgivningarna vid kulturreservatet Smedstorps dubbelgård i Ydre kommun

Gården brukas än idag

År 1953 köpte Östergötlands museum alla de ålderdomliga byggnaderna och tomten. På så sätt räddades byggnaderna från att flyttas eller helt förfalla. Ättlingar till de båda bröderna äger och brukar fortfarande jordbruksmarken. Smedstorp är byggnadsminne och kulturreservat.

När du besöker gården, tänk på att visa hänsyn till dem som bor där.

Interiörer i och vid byggnader vid kulturreservatet Smedstorps dubbelgård