Meny
Verk från utställningen Avtryck som är 2024 års bidrag till Stafetten.
Verket "Folded eyes" från 2022 av Leonela Lilja.

Minnen, kropp och tillhörighet

Genom sitt gemensamma användande av funna och insamlade material visar Leonela Lilja och Jakob Sjons Westberg individuella verk och installationer som utforskar minnesupplevelser, kroppslig förgänglighet och mellanförskap. Med utställningstiteln tar konstnärerna fasta på de spår som lämnas av en människa i verk bestående av hår, video, gips, textil, ståltråd, epoxi, glasfiber, silikon, glitter, betong, armeringsjärn och funna objekt. Två samtida konstnärskap möts i årets version av Stafetten, ett utställningskoncept där föregående års konstnär väljer ut nästa års skapare och där Östergötlands museum står som plattform för deras verk.

Avtryck visas i Galleri Wåghals på Östergötlands museum 12 juni och 29 september 2024, med vernissage den 12 juni kl. 17–20. Den 29 september är det finissage med konstnärssamtal.

Visningar av utställningen ges 26 juni, 4 juli, 5 juli (på engelska), 14 augusti, 28 augusti samt 4 september. Fler tillfällen kan tillkomma.

 

Verk från utställningen Avtryck som är 2024 års bidrag till Stafetten.
Verket Dummy nr.21 (flexion shuffle) från 2020 av Jakob Sjons Westberg.

Stafetten

Avtryck är den 38:e upplagan av utställningskonceptet Stafetten där utställningsuppdraget precis som i en stafett skickas mellan konstnärer med förankring i Östergötland. Stafetten har pågått sedan 2006 och syftar till att skapa konstnärlig dialog och utbyten mellan samtida konstnärskap. Stafetten har alltid en konstnär med koppling till Östergötland som i sin tur bjuder in en medutställare. Leonela Lilja är årets utvalda konstnär och hon har valt Jakob Sjons Westberg till medutställare.

Leonela Lilja, en av årets Stafetten-konstnärer.
Konstnären Leonela Lilja.

Konstnärerna

Leonela Lilja, född 1987 i Medellín, Colombia, har en master i fri konst från Kungl. Konsthögskolan 2016 och en kandidat i fri konst från Umeå Konsthögskola 2014. Hon bor och är verksam i Stockholm där hon tillsammans med sex kollegor driver Galleri NOS. Leonela har ställt ut nationellt på bl.a. Moderna Muséet, Färgfabriken, Dalarnas Museum och internationellt på Also Gallery i Los Angeles, Universidad Cooperativa de Medellín i Colombia och på FAFA Gallery i Helsingfors. 2022 och 2020 tilldelades hon konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium. 2020 mottog hon ett stipendium ur Jenny Linds stipendiefond från Konstakademin och 2019 fick hon Ester Lindahls resestipendium.

Leonela arbetar med många olika medier och material men främst video, foto, text, hittade objekt, minnessaker och hår. Med ett intuitivt arbetssätt sammanfogas till synes disparata objekt och fragment till en installation där sakerna tillsammans bildar ett nytt narrativ. I sin praktik behandlar hon mellanförskap och tillhörighet genom erfarenheten av att vara adopterad.

Stafetten 2024.
Film gjord av Björn Rallare.

Vi kan tyvärr inte spela videon för dig

På grund av dina cookie-inställningar kan vi tyvärr inte visa den här videon för dig. Du behöver acceptera cookies för kategorierna Nödvändiga och Marknadsföring för att videon ska kunna spelas.

Ändra cookie-inställningar
Jacob Sjons Westberg, en av årets Stafetten-konstnärer.
Konstnären Jakob Sjons Westberg.

Jakob Sjons Westberg, född 1988, är utbildad vid Umeå Konsthögskola (2010–2016). Han bor och är verksam i Stockholm, representerad av Galleri Flach och är en av drivkrafterna bakom Galleri NOS. Han har ställt ut nationellt och internationellt på bl.a. Galleri Flach i Stockholm, 8. Salon i Hamburg, Gallery Also i Los Angeles och Universidad Cooperativa de Medellín i Colombia. 2022 och 2020 tilldelades Jakob konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium.

Jakob jobbar materialorienterat och intuitivt med skulptur, måleri och teckning. Han eftersträvar en sinnesstämning mellan sig själv och verket, ett gränsland mellan sinne och kropp, micro och macro. I mötet mellan det två- och tredimensionella utforskar han kroppen som materia, dess förgänglighet och människans vilja att nå utanför fysiska och vardagliga begränsningar.

Stafetten 2024.
Film gjord av Björn Rallare.

Vi kan tyvärr inte spela videon för dig

På grund av dina cookie-inställningar kan vi tyvärr inte visa den här videon för dig. Du behöver acceptera cookies för kategorierna Nödvändiga och Marknadsföring för att videon ska kunna spelas.

Ändra cookie-inställningar