Meny

Johan Christian Dahl var tänkt att bli dekorationsmålare. Som son till en norsk fiskare och färjeman i Bergen lärde han sig först detta handfasta yrke. Hans talang gick dock inte oupptäckt förbi och han kunde studera vid konstakademin i Köpenhamn med hjälp av privata sponsorer.

Vid 30 års ålder, år 1818, flyttade han till Dresden i Tyskland. Där blev han professor vid konstakademin och stannade i den tyska staden till sin död 1857.

Dahl var en nära vän till den romantiske målaren Caspar David Friedrich. Båda konstnärerna delade en respekt för naturen och dess skönhet. Dahl målade dock vad han såg utan att ytterligare idealisera landskapet genom symboler laddade med betydelse. Han skapade huvudsakligen norska landskap och gjorde ofta studieresor till sitt hemland för att göra detta.

Johan Christian Dahl was destined to be a decorative painter. As the son of a Norwegian fisher- and ferryman in Bergen, he first learnt this hands-on profession. However, his talent did not go unnoticed and he was able to study at the Academy of Fine Arts in Copenhagen with the help of private sponsors.

At the age of 30, he moved to Dresden in Germany in 1818, where he became a professor at the art academy and remained in the German city until his death in 1857.

Dahl was a close friend of the romantic painter Caspar David Friedrich. Both artists shared a respect for nature and its beauty. However, Dahl painted what he saw without further idealising the landscape through symbols loaded with meaning. He mainly created Norwegian landscapes and often made study trips to his home country to do so.