Meny

Kritiskt tänkande

Hur lyfter vi frågor kring kritiskt tänkande, propaganda och påverkan ur ett historiskt och nutida perspektiv? Utställningen Propaganda – Risk för påverkan, vill hjälpa dig som besökare att kritiskt granska och ifrågasätta budskap i vardagen. Och stärka förmågan att stå upp för alla människors lika värde.

Hjälp att ifrågasätta

Hur lyfter vi frågor kring kritiskt tänkande, propaganda och påverkan ur ett historiskt och nutida perspektiv? Utställningen Propaganda – Risk för påverkan, vill hjälpa dig som besökare att kritiskt granska och ifrågasätta budskap i vardagen. Och stärka förmågan att stå upp för alla människors lika värde.

Välja och sålla bort

I dagens samhälle översköljs vi med mängder av information och budskap där avsändare försöker påverka tankar och beteenden. För att kunna välja eller sålla bort de budskap som möter oss i vår vardag är det viktigt att vi undersöker källor och avsändare.

 

Historia och nutid

I utställningen behandlas kritiskt tänkande, propaganda och källkritik, både ur ett historiskt perspektiv och hur det ser ut i dag. Hur gestaltades "det goda samhället" i den nazityska och sovjetiska propagandan under 1930- och 1940-talet? Och hur ser det ut i dagens samhälle – vad som styr medieflödet och hur mottagliga är vi för påverka?

Olika betydelser

Genom historien har ordet "propaganda" haft olika betydelser. Begreppet kan definieras brett och inrymma till exempel reklam, men också snävt och enbart handla om politiska budskap. Utställningen stödjer sig på en bred definition som forskaren Philip Taylor tagit fram, som på svenska innebär, att propaganda är ett medvetet försök att övertyga människor att tänka och bete sig på ett önskat sätt.

Främst för skolelever

Utställningen vänder sig främst till elever i högstadiet och gymnasiet, men också till en kulturintresserad allmänhet. Utställningen är anpassad för ungdomar och vuxna, inte för barn. Vi rekommenderar därför att yngre besökare kommer i en vuxens sällskap. 

Utställningens pedagogiska material hittar du här