Meny

Handväskan är modevärldens utropstecken: ”Bär mig”, uppmanar den sin ägare. Storleken är visserligen liten. Men handväskans betydelse och status i modehistorien har växt snabbt de senaste hundra åren. Från praktisk tygpåse till fantasifullt dekorerad accessoar, ofta med formspråk som tar ut svängarna rejält. Det är lättare att vara djärv med en väska än att sticka ut med hela klädseln. Handväskan är en tidsmarkör som har mycket att berätta om attityder och samhällsförändringar. Den speglar också kvinnors och mäns frigörelse under olika epoker.

Vissa handväskor är vackra som smycken, och några till och med unika konstverk. Bakom många väskor ligger ett gediget hantverk och flera tillverkare har en lång och stolt tradition av att tillverka bärbar design. Väskan är också ett sätt att signalera status, makt och rikedom. I utställningen visas flera unika originalväskor, som associeras med modeikoner som Coco Chanel, Jacqueline Kennedy Onassis och Lady Diana. Klassiker föds ofta när kändisar favoriserar en viss modell eller ett varumärke. Jane Birkin och Grace Kelly har dessutom lånat ut sina namn till Birkinväskan, respektive Kellyväskan. Bägge från franska Hermès.

Carry Me är en hundraårig berättelse om handväskans resa från enkel tygpåse till upphöjd lyxartikel. Förändringar i samhälle och konsumtionsmönster speglas i handväskan. Framväxten av populärkultur och den moderna kändiskulten har haft stor inverkan på väsktrenderna. Cirkeln av hundra års väskmode sluts när tygpåsen är tillbaka igen. En markör och en tyst motståndshandling mot lyxkonsumtion.

Följ modets historia. En handväska kan vara så mycket mer än bara en accessoar. Mycket nöje önskar Östergötlands museum.

Utställningen presenteras i samarbete med Expona och Museicentrum Vapriikki i Tammerfors, Finland.

Tre handväskor mot en rosa bakgrund. Konceptbild för utställningen Carry Me.

En tidsresa genom modehistorien

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om respektive tidsperiod.

Click on the links below to read more about each time period.

 

1920–1940

1950–1960

1970

1980–2000

2010–2020

Carry Me – A century of handbags

The handbag is the fashion world’s megaphone: Wear me, it encourages its owner. Small in size, its significance and status in fashion history has evolved rapidly over the past century. From practical cloth bags to creatively decorated accessories, typically with a whimsical style design. It is easier to go bold with a handbag than to standout in an entire outfit. The handbag marks the passing of time, conveying multitudes about attitudes and changes in society. It also reflects the liberation of women and men during various eras.

Some handbags are beautiful like jewellery, with some being unique pieces of art. Genuine handcraft is behind many handbags and several manufacturers boast a long, proud tradition of making wearable designs. The handbag also signals status, power and wealth. The exhibition showcases several unique original handbags that are associated with fashion icons such as Coco Chanel, Jacquelin Kennedy and Lady Diana. Classics are typically born when celebrities favour a certain model or brand. Jane Birkin and Grace Kelly have even lent their names to the Birkin bag and the Kelly bag. Both from the French label Hermès.

The exhibition is a 100-year story of the handbag’s journey from a simple textile bag to an elevated luxury item. Changes in society and consumption patterns are reflected in the handbag. The emergence of pop culture and modern celebrity cult have had a major impact on handbag trends. A century of handbag fashion comes full circle with the re-entry of textile handbags. A marker and discrete protest against luxury consumption.

Follow in the footsteps of fashion. The staff at Museum of Östergötland wish you a pleasant visit.

The exhibition is presented in collaboration with Expona and the Museum Centre Vapriikki in Tampere, Finland.