Meny

Carl Fredrik Hill föddes i Lund 1849. 22 år gammal gick han på Konstakademien i Stockholm i två år. År 1875 fortsatte han sina studier i Paris. Han anslöt sig snart till friluftsmålarna i Barbizon. Där hade kända konstnärer som Camille Corot eller Jean-François Millet redan sedan 1830 gått samman i en konströrelse som ville skildra landskap realistiskt snarare än romantiskt överdrivet. Men Hill hämtade också inspiration från impressionismen.

Redan på 1880-talet måste Carl Fredrik Hill föras tillbaka till föräldrahemmet. Han led av svåra hallucinationer och paranoia. I Lund vårdades han fram till sin död. Under de sista långa åren av sitt liv gjorde han tusentals teckningar i tusch, blyerts och krita, som Stina Opitz också refererar till i sitt verk.

Carl Fredrik Hill was born in Lund in 1849. At the age of 22, he attended the Academy of Fine Arts in Stockholm for two years. In 1875, he continued his studies in Paris. He soon joined the outdoor painters in Barbizon. There, famous artists such as Camille Corot and Jean-François Millet had already joined forces since 1830 in an art movement that wanted to depict landscapes realistically rather than with romantic exaggeration. But Hill also drew inspiration from Impressionism.

As early as the 1880s, Carl Fredrik Hill had to be taken back to his parents' home. He suffered from severe hallucinations and paranoia. He was cared for in Lund until his death. During the last long years of his life, he made thousands of drawings in ink, pencil and chalk, which Stina Opitz refers to in her work.