Meny

Olaf Jordan föddes 1902 i den dåvarande dubbelmonarkin Österrike-Ungern och studerade vid Dresdens Konstakademi  i Tyskland mellan 1920 och 1925. I Frankrike träffade han sin svenska hustru Helfrid, som han gifte sig med 1931. Mellan 1935 och 1938 bodde paret i dåvarande Jugoslavien, där Jordan utförde ett stort antal porträtt på beställning.

Under andra världskriget blev Jordan inkallad som soldat och fick uppdrag som militärmålare. Först 1947 kunde han återse sin familj som väntade på honom i Sverige. 1954 blev han slutligen svensk medborgare. I Östergötland etablerade sig Olaf Jordan som porträtt- och landskapsmålare. Han avled i Linköping 1968.

Olaf Jordan was born in 1902 in the then dual monarchy of Austria-Hungary and studied at the Dresden Academy of Fine Art in Germany between 1920 and 1925. In France, he met his Swedish wife Helfrid, whom he married in 1931. Between 1935 and 1938, the couple lived in what was then Yugoslavia, where Jordan commissioned a large number of portraits.

During the Second World War, Jordan was conscripted as a soldier and was commissioned as a military painter. It was not until 1947 that he was able to see his family waiting for him in Sweden. In 1954 he finally became a Swedish citizen. In Östergötland, Olaf Jordan established himself as a portrait and landscape painter. He died in Linköping in 1968.