Meny

Triumfkrucifix

Triumfkrucifix tillverkades för att hänga inne i medeltida kyrkor. De hängdes högt ovanför besökarna i den så kallade triumfbågen och skulle visa på Jesus triumf över döden.

Men Jesus framställs också som en lidande människa. Hans fysiska kropp förbinder det gudomliga med det mänskliga.

Föreställ dig en värld utan böcker, reklam eller internet. När du går in i en kyrka bär du de bibliska berättelserna i din fantasi. Du ser sedan den korsfäste Jesus ovanför dig, torterad, skadad och täckt med blod. Hur skulle du känna då? Under medeltiden kände människor förmodligen stor medkänsla med träfigurer som om de var verkliga.

Dessa upplevelser höll bibelns berättelser levande och var en del av det dagliga livet.

Kristus som smärtoman

I slutet av medeltiden blev det dagliga livet mer sekulariserat. Städer växte fram och med dem kom en bildad köpmansklass. Köpmännen blev inflytelserika och konsumerade nya varor, bland annat konst.

Synen på religion blev mer mänsklig. Nya klosterordnar som franciskanerorden och dominikanerorden lämnade det inåtvända klosterlivet och gav sig ut i samhället. Som resande predikanter levererade de berättelser om bibeln på folkets eget språk.

Bilderna till de bibliska berättelserna blev mer naturtrogna. Tanken var att belysa den emotionella sidan av bibelns gudomliga figurer - deras lidande eller deras glädje - på ett sätt som människor kunde identifiera sig med. I sin samtid kallades denna idé Devotio moderna eller modern andakt. Om du tittar noga på konstverket framför dig kan du se kronans taggar skära djupt in i Jesus hud. Du kan nästan känna smärtan själv.

Konstverk som detta hängde i privata hem, gilleshus eller kapell.

Maria med Jesusbarnet

Det är svårt att veta vem som målat den här bilden. Initialerna du ser längst ner på bokomslaget i bilden pekar på den venetianska konstnären Marco Basaiti. Hans liv är i stort sett okänt eftersom det inte finns några bevarade dokument om honom.

Måleriet har också stilistiska likheter med målaren Francesco Rizzo da Santacroces verk. Det gör saken ännu mer komplicerad eftersom denne konstnär hade cirka sexton pseudonymer. 

Varför är det viktigt att kunna identifiera konstnären bakom ett verk? Det är uppenbarligen viktigt för oss idag att kunna verifiera konstnärerna bakom samtida målningar.

Detta har många orsaker.

Det har bland annat att göra med konstens ekonomiska värde. Det är särskilt högt om det handlar om ett verk av en känd konstnär. Det har också med konsthistoria att göra. Vi älskar spännande historier om exceptionella människor. Helt nyligen har forskare lyckats avslöja kända historiska personers livsberättelser och deras vardagliga misslyckanden och kamp, de som vi alla känner till alltför väl.

Francesco da Santacroce, Madonna col bambino, 1504-1545, olja på duk, Museo d'Arte della Città, Ravenna, Licens: CC BY-SA 4.0

Marco Basaiti, Jungfru och barn, 1496-1505, olja på panna, The National Gallery, London

Adam och Eva, Hans Cranach, omkring 1527, olja på pannå, OM.B.000243Adam and Eve, Hans Cranach, about 1527, oil on panel

Adam och Eva

Den här målningen av Adam och Eva är lite annorlunda än många andra med samma motiv. Den fångar ögonblicket då Adam biter i äpplet från kunskapens träd. Det är vanligare att Eva är den som på bilden tar det första steget mot att begå en synd eller få kunskap genom att ge Adam äpplet.

De många olika versioner som producerades i Cranachs ateljé speglar både glädjen och nödvändigheten i att vara uppfinningsrik för den tidens konstnärer.

Under reformationen förlorade många konstnärer sin inkomst på grund av bristen på kyrkliga uppdrag. Reformisterna uttalade sig mot användningen av bilder i kyrkorna. Som en samhällskommentar började istället en del konstnärer att avbilda sig själva som tiggare eller med nya yrken som t.ex. soldat. Många konstnärer var tvungna att hitta nya mecenater. Den här utvecklingen flyttade över tonvikten på konstens uppfinningsrikedom. Nya format och nya typer av konstföremål kom i ropet. Lucas Cranach den äldre, hans söner Hans och Lucas och konstnärerna i hans verkstad var tvungna att anpassa sig till den nya tidens krav. De experimenterade mycket med olika produkter. Porträtt och små målningar med religiösa och mytologiska motiv blev nu en viktig inkomstkälla. På det sättet svarade de på önskningarna från den nybildade samlarmarknaden.

Cranach experimenterade mycket med nakenstudier och reproducerade detta motiv i stora upplagor. Det kom att bli ett varumärke för hans ateljé.