Meny
Fillinge tingshus exteriör

Branden

Tingshuset vid Svinstads kyrka, (nuvarade Bankekind) hade bara 22 år på nacken när det brann ner till grunden 1776. En ny byggplats fyra kilometer från kyrkan förvärvades av Fillinge rusthåll och byggmästare Caspar Seurling i Linköping fick uppdraget att rita ett nytt tingshus. Resultatet blev en timmerbyggnad i karolinsk stil. 

Kontraktet skrevs 14 år efter branden, och för 250 riksdaler specie skulle Seurling gräva grund, uppföra källare och timra upp tingshuset med vindskamrar. Även takresning, taktäckning med brädor och spån och murning av rökgången ingick i priset. Byggnadsarbetena påbörjades 1792. Material och mat och logi för hantverkarna bekostades av häradet. Bänkar, bord, stolar och domsätet levererades av bildhuggare Johan Magnus Beurling i Norrköping.

Fillinge tingshus.

Byggnaden

Fillinge tingshus är byggt i en och en halv våning med brutet valmat tegeltak och runda takkupor på långsidorna. Fasaden är täckt av faluröd locklistpanel och en förstutrapp leder upp till den ockragula pardörren med överljusfönster och vitmålade pilastrar på var sida. De höga fönstren släpper in mycket ljus, speciellt i tingssalen som har fönster i flera väderstreck.

Den generösa förstugan har limfärgsmålningar direkt på timmerväggen och en stor böjd trappa som leder upp till vindsvåningen med gavelkamrar för nämndemän och fjärdingsmän. På bottenvåningen finns förutom tingssal också domarens rum, skrivkammare, ett rum för rättssökande, ett för kronobetjäningen och dessutom ett stort kök.

Fillinge tingshus.

Förlorar ursprunglig funktion 

1888 slogs flera härader ihop till en domsaga och ett tingslag och ett nytt tingshus byggdes i Linköping. Fillinge tingshus förlorade därmed sin ursprungliga funktion och efter en tid förvärvades fastigheten av Bankekinds härads sparbank. När banken flyttade till Åtvidaberg 1950 hyrdes tingshuset ut som vaktmästarbostad.

1960 bildades föreningen Fillinge tingshus i syfte att bevara och vårda huset. 1965 blev tingshuset byggnadsminne och såldes av banken till föreningen för 4000 kronor. Fastigheten överläts på Östergötlands fornminnes- och museiförening 1969 och ägs numera av Östergötlands museum. 

Docka mot bakgrund av grön kakelugn i Fillinge tingshus.