Meny

Östergötlands fornminnes- och museiförening

Östergötlands fornminnes- och museiförening bildades redan 1864 och är därmed en av Sveriges äldsta fornminnesföreningar. Vi ger program och föreläsningar på flera platser i länet i ämnen som kulturhistoria, arkeologi och konst. Tillsammans med Östergötlands länsmuseum ger vi också ut en årsbok inom något av ämnena.

Varje år arrangerar vi även en resa där vi besöker platser som man vanligtvis inte vistas på. Årsavgift 300:- per person eller 400:- för två personer på samma adress.

Medlemskort ger innehavaren 50% rabatt på ordinarie entréavgift till Östergötlands museum, 20% rabatt på visningar på Löfstad slott och 20% rabatt på inträde till Sancta Birgitta klostermuseum, samt fri entré till föreningens egna program.

För ytterligare information, kontakta Emma Vilhelmsson, fornminnesforening@ostergotlandsmuseum.se, 013 – 23 03 36.

Östergötlands museums vänner

Östergötlands museums vänner bildades 1949 och har idag cirka 350 medlemmar. Föreningens främsta mål är att stödja Östergötlands museum genom förvärv av konst och kulturhistoriska föremål. Som medlem får du information om Östergötlands museums program och kan delta i föreläsningar och visningar som vi anordnar.

Varje år gör vi en utflykt i länet och det finns även möjlighet att vara med på våra längre konst- och kulturresor. Medlemsavgift 300:- per år för en person och 400:- för två personer med samma adress. Östergötlands museums vänners bankgiro är 5007-3899.

För ytterligare information, kontakta föreningens sekreterare Hedvig Hedin, 0734 078889.

 

Östergötlands museum. Svartvit