Meny
Amulett

Samlingarna 

Östergötlands museum har stora samlingar med föremål och konst. Många av föremålen är från andra länder, insamlade under andra tider och förhållanden. I den här utställningen – Österlandets skatter – visas föremål från ett område som förr kallades Österlandet eller Orienten. 

Med utställningen vill vi framför allt berätta om och visa på samlandet, samlingar och mångfald. 

Utställningsföremålen kan ses på Digitalt museum. Där kommer alla museets egyptiska föremål att kunna ses, tillsammans med övriga samlingar. 

Netsuke från Japan

Utbyte mellan kulturer

Föremålens historia är berättelsen om resor och upplevelser, intresse för människor och kulturella utbyten. Vi människor har lärt och lär fortfarande av historien och av varandra.

Det handlar till exempel om egyptiernas syn på döden, om användningen av kannor och skålar i metall i det stora persiska riket, om Kinas porslinshistoria och om hur netsuke från Japan visar på ett kulturellt utbyte mellan människor och länder. 

Föremålen i utställningen kommer från olika delar av världen och från olika tider. Museet har fått föremålen genom gåvor eller större donationer från samlare.

Stele

Samlaren

Bland de samlare vars skatter vi visar finns Otto Smith, som samlade på egyptiska fornsaker, Ragnar Edling, vars samling bestod av japanska netsuke och elfenbensskulpturer, och Karl Gustaf Edmond Lindholm, som samlade på föremål från det forntida Persien (nuvarande Iran och Syrien).

Utställningen visar även konst från Carl Dahlgrens samlingar, liksom porslin från Kina, insamlat av bland andra Henrik Westman, Anton Ridderstad, Margit Erlandson, Curt och Vendela Curman samt Emy Fick.

Samlaren har ofta stor kunskap om sin samling och lägger mycket energi och kanske även pengar på samlandet. Att leta föremål som kompletterar samlingen är som att gå på skattjakt.

Tjusningen med en samling är att den är levande och kan utökas. Blir den färdig är den ”död”. 

Amulett

Exotism och romantik

Idag används inte orden Österlandet eller Orienten, då de förknippas med en tid då man hade en romantisk bild av området. Det uppfattades som exotiskt, annorlunda och till vissa delar mindre utvecklat än det västerländska samhället.

Vi imponerades av allt det vackra som grävts fram ur sanden i Egypten. Kina, Indien, och Indonesien var guldgruvor när det gällde handel med kryddor, te och ädelstenar.

Vi kallar utställningen för Österlandets skatter eftersom vi samtidigt som vi lyfter fram dess föremål och kulturer, även vill rikta en kritisk blick mot oss själva, i Västerlandet, mot vår egen historia och vårt sätt att beskriva omvärlden utifrån våra egna synsätt.

Otto Smith

Otto Smith (1864–1935) studerade samhällsvetenskap i Tyskland, där han senare disputerade. Hans far var VD i Carlshamns spritförädling AB, och Otto Smith satt i företagets styrelse.

 


Otto Smith var en passionerad samlare. Han reste flera gånger till Egypten, där han träffade egyptologer, inspekterade utgrävningar och systematiskt samlade in föremål. Både privat och till ett Egyptiskt museum i Stockholm.

Otto Smith och hans dotter Helmi Adlercreutz i Egypten

Idag finns största delen av Otto Smiths insamlade egyptiska föremål på Medelhavsmuseet i Stockholm. Delar av hans privata samling, cirka 200 föremål från tiden mellan år 3 000 f.Kr. och 700 e.Kr, finns på Östergötlands museum.

Otto Smiths dotter Helmi Adlercreutz ärvde egyptiska fornsaker – antika skålar, statyetter, armband och pärlor – av sin far. Hennes make, Carl Johan Adlercreutz, skänkte föremålen till Östergötlands museum 1959, 16 år efter Helmis bortgång. Den fick då namnet "Doktor Otto Smiths samling". 

Japansk elfenbensskulptur, ett fågelhuvud