Gå till huvudinnehållet Gå till sidfoten
Meny
Torpet Sandholmen i förfall

Rådgivning

Är du husägare och intresserad av byggnadsvård? Har du frågor och funderingar om metoder och material? Eller kanske du undrar över trädgården och landskapet?

På museet finns flera byggnadsantikvarier, hör av dig till oss så ger vi en kortare rådgivning per e-post eller telefon. Skicka gärna bilder. Vill du ha mer utförlig rådgivning så gör vi även hembesök i mån av tid och mot en fast kostnad. 

Byggnadsvård

Inventering, utredningar och kulturmiljöprogram

Vi utför bebyggelseinventeringar och upprättar kulturmiljöprogram. Omfattningen bestäms av beställaren. Till exempel kan beskrivningar av enskilda hus eller större  områden göras mer eller mindre detaljerade.  

Vi gör miljökonsekvensbeskrivningar och andra utredningar. Vi bedömer vilken påverkan olika förändringar får på de kulturhistoriska värdena. Materialet kan ingå i planarbetet, inför uppförande av ny bebyggelse eller annan exploatering och inför ombyggnader.  

Inventeringar och utredningar kan även utföras som en kartläggning av bebyggelse med historik, beskrivning av de kulturhistoriska värdena och hur dessa värden bäst bevaras.

Byggnadsvård

Byggnadsvårdsbidrag och antikvarisk medverkan

När det gäller byggnadsvårdsarbeten med bidrag från Länsstyrelsen eller med kyrkoantikvarisk ersättning krävs att fastighetsägaren anlitar en medverkande byggnadsantikvarie. I dessa uppdrag samarbetar vi med byggentreprenörer och hantverkare för att ta fram underlag till ansökningar och nå bästa slutresultat.

Vi medverkar också när själva arbetet utförs, vid byggmöten och besiktningar. När renoveringen eller ombyggnaden är färdig sammanställer vi en antikvarisk rapport. Bland våra uppdragsgivare finns privatpersoner, fastighetsbolag och Svenska kyrkan.

Planer för vård och underhåll samt åtgärdsförslag

Både stora och små fastighetsägare kan anlita oss för att ta fram vård- och underhållsplaner eller åtgärdsförslag vid upprustningsarbeten. Rätt åtgärder och underhåll sparar både kulturvärden och pengar.

Våra åtgärdsförslag och kulturhistoriska bedömningar av byggnader kan också fungera som underlag för projektering och upphandling av byggnadsarbeten, och som underlag för ansökningar om byggnadsvårdsbidrag.

I åtgärdsförslag och vård- och underhållsplaner ingår historik, byggnadsbeskrivning och förslag på åtgärder, vilket material som ska användas och prioritering av åtgärderna. I vård- och underhållsplaner anges också underhållsintervaller.