Meny

Arkivförteckningar

Våra arkivförteckningar är tillgängliga i Visual Arkiv Sök. De är organiserade efter arkivbildare, arkiv, arkivserier och volymer. Det s.k. allmänna arkivschemat (extern länk) har fasta innehållskategorier. Du kan även söka i Fritextsökning eller Detaljerad sökning.

Att söka i förteckningarna kan vara svårt och de berättar inte allt - du är alltid välkommen att kontakta oss!

Tjänstearkivet

Tjänstearkivet når du via "alla arkivbildare" och Östergötlands länsmuseum (1983-) samt Östergötlands fornminnes- och museiförening (1913-1982). Man kan ofta få söka i båda. Byggnadsinventeringar (serie F2) finner man som ett bra exempel både under ÖFMF och ÖLM.

Arkiv - fotografier i topografiska arkivet

Enskilda arkiv

Vi har 680 st. enskilda arkiv: personarkiv, förenings- och företagsarkiv, gårds- och släktarkiv, varav merparten är förtecknade och återfinns under alla arkivbildare.

Topografiska arkivet

Det s.k. topografiska arkivet (serie F1 i tjänstearkivet) med 250 hyllmeter kulturhistorisk dokumentation är inte förtecknat p.g.a. sin omfattning. Det är logiskt ordnat efter städer med gator och kvarter och socknar i Östergötlands län. Fråga och besök oss.

En reproducerad Linköpingskarta rfån 1887
Fotograferad Linköpingskarta från 1887

Digitala kopior

Du kan få både enklare kopior och bättre reproduktioner av arkivdokument mot en kostnad. Vår prislista publiceras här inom kort.

Arkiv - Fotokopia Didrik von Essen

Fotografier

Långt över en miljon fotografier finns i våra arkiv och separata fotosamlingar. Ca 12 000 högupplöst digitaliserade fotografier i både särskilda hela serier och representativa urval kan ses på Digitalt Museum. Vi har fler sökmöjligheter. Kontakta bildarkivarie för frågor och bildbeställningar.

Böcker i museets bibliotek

Biblioteket

Biblioteket omfattar över 28 000 titlar och är till stor del sökbart genom litteraturdatabasen LIBRIS. Vad gäller ännu ej katalogiserad litteratur, inklusive många artiklar finns ett kortregister från tiden före 2012. Kontakta bibliotekarie för frågor.