Meny
Inlåst & utanför.

Människosyn och institutionsvård

Hur hänger rasbiologi och uppbyggnaden av det svenska folkhemmet ihop med institutionsvård? I utställningen Inlåst och utanför fokuseras perioden under 1900-talet när Sverige hade institutioner i statlig regi, då många med funktionsnedsättning låstes in och vårdades. Många av dem vittnar om vanvård och övergrepp och hur de ansågs vara ett “problem” som skulle gömmas undan från resten av samhället. I utställningen får vi ta del av personliga berättelser om hur livet på institution kunde se ut och ges bakgrund till de samhällsstrukturer, ideologier och politiska beslut som möjliggjorde institutionsvården.

Inlåst & utanför.

Samhället förändras

Hur har samhällets lagar, normer och människosyn förändrats sedan den institutionaliserade vården avskaffades? Och hur ser situationen för personer med funktionsnedsättning ut idag? Utställningen skildrar en historisk summering där Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) haft en viktig funktion i arbetet för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv som andra.

Inlåst & utanför.
Illustrationer: Saga-Mariah Sandberg.

Reflektion kring normer

Inlåst och utanför genomförs som ett samarbete mellan Östergötlands museum och Myndigheten för delaktighet som en del av ett större regeringsuppdrag. Utställningen syftar till att uppmärksamma en för många okänd del av landets historia samt bjuda in till reflektion kring hur samhällsstrukturer och normer påverkar synen på vad som anses passa in i samhället.

Tillgänglighet i utställningen

 

  • Alla ljud- och videoklipp i utställningen använder textning och teckenspråkstolkning.
  • Det finns en audioguide med syntolkning av utställningens olika delar.
  • Markeringar på golvet underlättar navigering för personer med nedsatt syn.
  • Texterna i utställningen använder klarspråk och har en tydlig kontrast mot bakgrunden.
  • Utställningens olika delar är placerade på ett sätt som gör det möjligt att besöka med exempelvis rullstol.
Logotyp Myndigheten för delaktighet.