Gå till huvudinnehållet Gå till sidfoten
Meny

2010-talet: Influencers

Säsongens nya ”it bag” basuneras ut i modepressen, det är viktigt att ha ”rätt” exklusiv väska. Kändisar och influencers påverkar modet och modefotografer plåtar hellre den kändistäta publiken än modellerna på catwalken. Kim Kardashian är nästan synonymt med begreppet accessoar. Hennes samling av exceptionella designerväskor värderas till flera miljoner kronor. De flesta kommer från kända lyxvarumärken som Hermès, Louis Vuitton, Dior och Balenciaga. Kim Kardashian anlitar 2013 New York-konstnären George Condo för att måla ett konstverk på hennes stora ¨Carry-all¨ Birkin väska från Hermès. Snyggt eller fult är oväsentligt, väskans värde stiger mot skyarna.

E-handeln ökar lavinartat. Sportinfluenser lånas till modeplagg och att bära löpartajts till kavaj på krogen är en signal om hälsomedvetenhet. Sneakers bärs till galaklädsel, utan att någon höjer på ögonbrynen. Tatueringar, skinnarmband och hårtofs för män, är viktiga modeattribut. Hipstern med skägg, rutig skjorta, dyra jeans och exklusiva gympadojjor, syns nu i hela Sverige, inte bara på Södermalm i Stockholm.

 

Nutid: Generiskt mode

Artisten Harry Styles, lika känd för sin färgstarka och expressiva modestil som för sin musik, är första mannen på omslaget till modemagasinet Vogue – klädd i en klänning. Harry Styles är representant för en ny riktning mot mer unisex i modet.

Svenska modemärket Hope, med ledorden ”Style before gender”, har infört ett gemensamt storlekssystem för män och kvinnor och lanserat könsneutrala kollektionen ”Changes”. Gränsen mellan manligt och kvinnligt luckras upp. Män bär traditionella damplagg och använder kvinnliga attribut som smink och accessoarer. Uttrycket ”The man-bag” är daterat och används inte längre.

Svensken Fredrik Robertsson beställer plagg från haute couture-husen i Paris. De tillverkar exklusivt handsytt mode – uteslutande för kvinnor. Men måtten anpassas för att passa hans kropp. Robertsson är en ny typ av musa i den internationella modevärlden.

Digitaliseringen förändrar våra konsumtionsvanor, allt är tillgängligt närsomhelst, oavsett var du bor. Bäst säljer skönhet, både för män och kvinnor. Och vi påverkas av sociala medier. Kändisar som Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez och Rihanna, har alla egna skönhetsmärken. Den svenska influeraren Bianca Ingrossos framgångsrika skönhetsvarumärke Caia värderades våren 2023 till över en miljard kronor.

Teknik och mode är en intressant symbios som går hand i hand med influencers. Nytt är att artisten, skådespelaren eller idrottsstjärnan själv kontrollerar innehåll i sin egen mediekanal. Teknikutveckling, snabbare surf och mobiltelefoner med bra kameror bidrar till att alla kan sprida trender snabbare än någonsin via Insta eller Tiktok. Native influencer kallas den som inte från början är kändis men blivit det genom sina aktiviteter på sociala medier.

Vad kommer vi minnas från 2020-talets mode?

The 2010s: Influencers

This season's new ‘IT bag’ is announced in the fashion press, it’s vital to own the ‘right’ exclusive handbag. Celebrities and influencers alike influence fashion, and fashion photographers prefer to shoot the celebrity-dense crowd rather than models on the catwalk. Kim Kardashian is virtually synonymous with the concept of accessories. Her collection of exceptional designer bags is valued at millions of dollars. Most come from famous luxury brands such as Hermès, Louis Vuitton, Dior and Balenciaga. In 2013, Kim Kardashian commissioned New York artist George Condo to paint a work of art on her large carry-all Birkin bag from Hermès. Pretty or ugly is irrelevant, the bag’s value goes through the roof.

E-commerce is skyrocketing. Fashionwear is influenced by sports and combining running tights with a jacket at the pub signals health consciousness. Sneakers are paired with gala attire and no one raises an eyebrow. Tattoos, leather bracelets and manbuns are key fashion attributes. Hipsters with beards, checked shirts, pricey jeans and exclusive trainers are now seen all over Sweden, not just Södermalm in Stockholm.

 

Today: Generic fashion

The artist Harry Styles, equally renowned for his colourful and expressive fashion style as for his music, is the first man to grace the cover of fashion magazine Vogue – wearing a dress. Harry Styles represents a new trend direction toward more unisex fashion.

Swedish fashion brand Hope, loyal to its motto Style before gender, has introduced a common sizing system for men and women and launched the gender-neutral Changes collection. The line between male and female is being blurred. Men wear traditional women’s garments and use female attributes such as make-up and accessories. The expression ‘the man-bag’ is dated and no longer used.

Swede Fredrik Robertsson orders garments from Paris-based haute couture houses. They make exclusive hand-sewn fashion – exclusively for women. But the measurements are customised to fit his body. Robertsson is a new kind of muse in the international fashion world.

Digitalisation is changing our consumption habits; everything is available at any time, no matter where you live. Beauty products sell best, both for men and women. And we are influenced by social media. Celebrities like Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez and Rihanna all have their own beauty brands. Swedish influencer Bianca Ingrosso’s successful beauty brand Caia was valued at over SEK 1 billion in the spring of 2023.

Technology and fashion is an interesting symbiosis that goes hand in hand with influencers. The novelty is that the artist, actor or athlete controls the content of their own media channel. Technological advances, faster surf and mobile phones with good cameras enable everyone to spread trends faster than ever via Insta or TikTok. A native influencer is someone who is not originally a celebrity but who has become one through their social media activities.

What will we remember from 2020s fashion?