Meny

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss på:

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem med alt-texter i desktop.

  • Vissa bilder saknar en fullständig alt-text.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2024.

Hur vi testat webbplatsen

Knowit Experience har genomfört en granskning av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 15 maj 2024.

Granskningsmetod:

  • Granskning har genomförts på mobil, både Android och Iphone, i både Talk back och VoiceOver.
  • Granskning har genomförts på desktop med bl.a. Wave, Web Developer, manuella tester och enligt WCAG 2.1.

Webbplatsen publicerades den 7 april 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 maj 2024.