Meny

Olle Schmidt har varit verksam i Östergötland sedan 1990-talet. Hans verk är ett exempel på det så kallade postmodernistiska måleriet, där element från de klassiska konstgenrerna vävs samman med element från populär konst. Med psykedeliskt verkande färgytor och olika element förvandlar Olle Schmidt romantiska landskap till associativa kollage.

Den här målningen är en spontan kommentar till rubrikerna och diskurserna under detta år. Det finns kritiska men också vardagliga termer som "chips" och "pension" – saker som nyligen har berört och omringat oss. Att Schmidt har placerat förkortningarna "SD" för Sverigedemokraterna och "KD" för Kristdemokraterna sida vid sida förorsakade en liten skandal. På den tiden var det fortfarande ett klart tabu att samarbeta med Sverigedemokraterna. Idag är det politiska läget ett annat.

Olle Schmidt has been active in Östergötland since the 1990s. His work is an example of so-called postmodernist painting, where elements from classical art genres are interwoven with elements from popular art. Using psychedelic colours and various elements, Olle Schmidt transforms romantic landscapes into associative collages.

This painting is a spontaneous comment on the headlines and discourses of that year. There are critical but also everyday terms like "chips" and "pension" – things that have recently touched and surrounded us. Schmidt's juxtaposition of the abbreviations "SD" for Sweden Democrats and "KD" for Christian Democrats caused a minor scandal. At the time, it was still clearly taboo to cooperate with the Sweden Democrats. Today, the political situation is different.

Stillbild från filmad intervju med konstnären Olle Schmidt.