Gå till huvudinnehållet Gå till sidfoten
Meny

Vi kan tyvärr inte spela videon för dig

På grund av dina cookie-inställningar kan vi tyvärr inte visa den här videon för dig. Du behöver acceptera cookies för kategorierna Nödvändiga och Marknadsföring för att videon ska kunna spelas.

Ändra cookie-inställningar

Konservatorerna i arbete

Målerikonservering 

Konservatorns viktigaste uppgift är att förebygga, fördröja skador och nedbrytning. Genom konservering bevaras föremålen så långt det är möjligt i oförändrat skick.

Allt material bryts ned. Slitage, ålder och klimat påverkar hur fort det går. Måleri på duk har ofta skador som revor, mörknad fernissa och missfärgade retuscher. Hål och revor kan lagas och gamla retuscher avlägsnas.

Konservatorerna i arbete

Bemålade föremål 

Om ett bemålat träföremål har förvarats för torrt krymper träet och grundering och färgskikt släpper från underlaget. Det viktigaste momentet är därför att fästa grundering, färg och förgyllning mot underlaget genom att tillföra ett nytt bindemedel.

Ofta ingår även restaurering i uppdragen. Det kan handla om retuschering av färgbortfall eller komplettering av ramornament eller andra detaljer. I vilken grad denna typ av åtgärder utförs beror bland annat på föremålets funktion, antikvariska krav och beställarens önskemål.

Konservering. Torpa kyrka

Arkitekturbundet måleri 

Vi arbetar med målade interiörer och kyrkorestaureringar. För att underhålla och vårda äldre byggnader krävs ett varsamt tillvägagångssätt så att de kulturhistoriska kvaliteterna inte går förlorade. 

Vi har lång erfarenhet inom konservering och restaurering av tak- och väggmålningar i kulturhistoriska byggnader och även medeltida kalkmålningar i stiftets kyrkor.


Konservering. Ateljé

Konserveringens dag 

Konserveringens dag är ett initiativ av Nordiska konservatorsförbundets svenska sektion och den infaller varje år andra söndagen i oktober.

Öppen ateljé

Ibland öppnar vi upp för besökare i konserveringsateljén, håll utkik i vårt kalendarium.