Meny
Förhandsvisning av konserveringsfilm.

Vi kan tyvärr inte spela videon för dig

På grund av dina cookie-inställningar kan vi tyvärr inte visa den här videon för dig. Du behöver acceptera cookies för kategorierna Nödvändiga och Marknadsföring för att videon ska kunna spelas.

Ändra cookie-inställningar
En äldre tavla före och efter konservering.

Målerikonservering 

Konservatorns viktigaste uppgift är att förebygga och fördröja skador och nedbrytning. Genom konservering bevaras föremålen så långt det är möjligt i oförändrat skick.

Allt material bryts ned. Slitage, ålder och klimat påverkar hur fort det går. Måleri på duk har ofta skador som revor, mörknad fernissa och missfärgade retuscher. Hål och revor kan lagas och gamla retuscher avlägsnas.

Konservatorerna i arbete

Bemålade föremål 

Om ett bemålat träföremål har förvarats för torrt krymper träet och grundering och färgskikt släpper från underlaget. Det viktigaste momentet är därför att fästa grundering, färg och förgyllning mot underlaget genom att tillföra ett nytt bindemedel.

Ofta ingår även restaurering i uppdragen. Det kan handla om retuschering av färgbortfall eller komplettering av ramornament eller andra detaljer. I vilken grad denna typ av åtgärder utförs beror bland annat på föremålets funktion, antikvariska krav och beställarens önskemål.

Konservator Johanna Roos på arbete i hög höjd i en kyrka.

Arkitekturbundet måleri 

Vi arbetar med målade interiörer och kyrkorestaureringar. För att underhålla och vårda äldre byggnader krävs ett varsamt tillvägagångssätt så att de kulturhistoriska kvaliteterna inte går förlorade. 

Vi har lång erfarenhet inom konservering och restaurering av tak- och väggmålningar i kulturhistoriska byggnader och även medeltida kalkmålningar i stiftets kyrkor.

Screenshot ur film med konservator Johanna Palm-Avis.

Vi kan tyvärr inte spela videon för dig

På grund av dina cookie-inställningar kan vi tyvärr inte visa den här videon för dig. Du behöver acceptera cookies för kategorierna Nödvändiga och Marknadsföring för att videon ska kunna spelas.

Ändra cookie-inställningar
En väggmålning med flagnad färg.

Dokumentation, förundersökning och besiktning

Alla konserveringsuppdrag dokumenteras i text och bild. Rapporten skickas till beställaren och arkiveras i Östergötlands museums arkiv. Gällande till exempel kyrkor och byggnadsminnen skickas rapporten även till länsstyrelsen, stiftet och Riksantikvarieämbetet.

En förundersökning innehåller allt från beskrivning och undersökning av objektet samt materialanalyser, till genomgång av historiska källor och arkiv. Förundersökningens resultat utgör sedan grunden i ett kommande åtgärdsprogram.

Vid erbjuder också hjälp till andra institutioner och museer vid besiktning av konstföremål till utställningar, både inför in- och utlån.

En vacker väggmålning efter konservering.

Åtgärdsprogram och kostnadsberäkningar

En förundersökning eller besiktning leder ofta till ett program med beskrivning över vad som behöver åtgärdas och hur arbetet ska utföras.

Åtgärdsprogrammet kan sedan användas som underlag vid prioritering och planering av konserveringsinsatser. Dokumentation och åtgärdsförslag förväntas vid ansökan om byggnadsvårdsmedel, kyrkoantikvarisk ersättning och tillstånd hos länsstyrelsen.

En hand som rengör en äldre takmålning.

Förebyggande konservering och rådgivning

Vi ger råd till församlingar, andra museer, hembygdsföreningar och privatpersoner om förebyggande vård, förvaring och klimat samt lämplig hantering av föremål och miljöer. En viktig tillgång i vårt arbete är våra byggnadsantikvarier och intendenter, liksom länsmuseets stora arkiv.

Skadeinventeringar

Skador på föremål och inredning i exempelvis större föremålssamlingar eller kyrkobyggnader är ofta oöverskådliga. De kan ha uppkommit på grund av olämpligt klimat eller felaktig förvaring och hantering. I en skadeinventering föreslår vi förebyggande åtgärder, översyn eller vård och gör då en prioritering av föremålens åtgärdsbehov.

Screenshot ur film där konservator Johan Roos berättar om arbetet på Lambohofs säteri.

Vi kan tyvärr inte spela videon för dig

På grund av dina cookie-inställningar kan vi tyvärr inte visa den här videon för dig. Du behöver acceptera cookies för kategorierna Nödvändiga och Marknadsföring för att videon ska kunna spelas.

Ändra cookie-inställningar
Bild på en remsa färgstarkt blommigt tyg ovanpå ett likadant men blekt tyg. Inför sommarutställningen Textila skatter på Löfstad slott.

Textilkonservering

Tack vare extra anslag från Norrköpings kommun och Region Östergötland har Östergötlands museum en heltidsanställd konservator som arbetar med vård och konservering av Löfstad slotts textila samlingar. Genom aktiva och preventiva åtgärder säkerställs att slottets textilföremål kan fortsätta att visas för besökare, samtidigt som de kan bevaras för framtida generationer. Vi använder skonsamma och välbeprövade metoder och material för att rengöra och förstärka, alltid med respekt för föremålens historia och kulturhistoriska värde.

Östergötlands museum kan också bistå kyrkor, privatpersoner, hembygdsföreningar med mera när det gäller hjälp med inventering, tillståndsbedömning, förvaringslösningar, montering och utställning av textilier. Välkommen att kontakta oss!

Konservering. Ateljé

Konserveringens dag 

Konserveringens dag är ett initiativ av Nordiska konservatorsförbundets svenska sektion och den infaller varje år den andra söndagen i oktober.

Öppen ateljé

Ibland öppnar vi upp för besökare i konserveringsateljén på museet i Linköping. Håll utkik under rubriken Aktiviteter här på hemsidan eller följ Östergötlands museum i sociala medier!

UR Samtiden

Länsmuseerna berättar. Konservator Johan Roos om två favoriter ur konstsamlingen. Klicka här för att komma till UR Play.