Meny
Ett antal av museets bokförlags böcker

Gör en bokbeställning

Här nedanför hittar du böcker som finns att köpa i museibutiken i Linköping eller beställa från Östergötlands museums bokförlag.

För beställning, eller ytterligare information, är du välkommen att kontakta oss genom order@ostergotlandsmuseum.se.

Räkna med ca en veckas leveranstid (något längre vid större helger). Portokostnad tillkommer. Faktura skickas separat.

Boken "Få ord och korta minnesmärken om Skänninge".

Få ord och korta minnesmärken om Skänninge

I början av 1750-talet bestämde sig tingsnotarien i Skänninge, Johan Engdahl för att skriva stadens historia såsom han förstod den. År 1753 var Engdahl klar och resultatet blev en handskrift på 750 sidor. År 1787 presenterade Pehr Kylander en avskrift som numera förvaras på Linköpings Stifts- och Landsbibliotek. År 1788 kom ytterligare en avskrift, denna gång av Johannes Älf Jöransson, som "tillökte och förbättrade" texten. I mitten av 1990-talet fick denna boks redaktör kännedom om avskriften och nu, 2024, kommer denna avskrift ut. I skriften beskrivs Skänninges läge, byggnader och tillblivelse liksom stadens grannorter. Information finns också om präster, lärare, borgmästare, rådmän och andra viktiga personer på platsen. Även alla gårdar, kvarter för kvarter beskrivs. En unik ögonblicksbild från svensk landsortsstad på 1700-talet.

Antal sidor: 286. Utgivningsår: 2024.

Pris: 240 kr.

Omslag av årsboken: Det förtrollade Östergötland.

Det förtrollade Östergötland – Folktro och sägner då och nu

Det förtrollade Östergötland är en nyutgiven bok som välkomnar dig in i den östgötska folktrons föreställningsvärld. Ta del av skildringar som tar avstamp i tron att verkligheten är magiskt besjälad och befolkad av märkliga varelser och väsen som stundtals är lika oss människor intill förväxling men ändå inte mänskliga. 

Med en utgångspunkt i lokala exempel berättar och förklarar bokens författare hur det förtrollade tänkandet uppstått, utvecklats och i vissa fall försvunnit i takt med att människors sätt att leva har förändrats genom historien.

Boken är skriven av Björn Horgby, professor emeritus i historia, och Björn Ivarsson Lilieblad, filosofie doktor i historia och chef för avdelningen samlingar och konservering vid Östergötlands museum. I boken medverkar även arkeologi- och etnologistudenten Mikaela Radakovic Kjäll, illustratören Ann-Sofie Mattsson och fotograferna Christian Lindsten, Mattias Brauns och Jonas Karlsson. Boken är formgiven av Emelie Domini.

Antal sidor: 112. Utgivningsår: 2023.

Pris: 220 kr

Förstasidan av boken Det mörka Östergötland

Det mörka Östergötland – när sägnerna möter källorna

Det här är ett magasin för dig som inte räds mörka historiska berättelser. Ett magasin för dig som fascineras av sägner, spökhistorier och berättelser om tragiska livsöden.

Men hur klarar rysligheterna en källkritisk prövning? Hur kan de förstås i ett kulturhistoriskt sammanhang?

Det är några av de frågor du som läsare förhoppningsvis får svar på. Och kanske inspireras du också att besöka de spännande platser som beskrivs.

Antal sidor: 82. Utgivningsår: 2019.

Pris: 169 kr.

Emilies gåva, en bok om Löfstad slott

Emilies gåva

Med sitt testamente låter Emilie Piper oss alla ta del av hennes hem. I ”Emilies gåva” kretsar texterna kring Emilie Piper och hennes tid, med tillbakablickar och berättelser om stort och smått. Originalbilder ur privata fotografialbum från Emilies tid och nytagna foton visar Löfstad slotts hemmiljö och rika samlingar.

I denna andra uppdaterade och korrigerade utgåva av Emilies gåva har bilderna behandlats med ny modern teknik för att ge en ännu bättre läsupplevelse.

Välkomna till ett slott som i nio generationer ärvts inom samma blod från 1600-talet till 1926.

Antal sidor: 204. Utgivningsår 2022.

Pris: 290 kr

Smithska samlingen av egyptiska fornsaker i Östergötlands och Linköpings stads museum

Smithska samlingen av egyptiska fornsaker i Östergötlands och Linköpings stads museum

Särtryck av Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum 1964–1965.

”Den intressanta samling av egyptiska fornsaker som ägs av Östergötlands och Linköpings Stads Museum, Linköping, är ett verk av Otto Smith (1864–1935). Denna kollektion övergick till godsägare C J Adlercreutz, Linköping, som skänkte den till muséet år 1956. Flera föremål är mycket sällsynta, andra mycket vackra eller fulla av charm. Förfalskningar tycks vara få.”

Detta särtryck innehåller faktatext och föremålsbilder på bl.a. amuletter, stenkärl, reliefer och statyetter.

Författare: Gun Björkman. Antal sidor: 110. Tryckt: 1966.

Pris: 100 kr

Förstasidan av Den glömda konsten, folkkonst i Östergötland

Den glömda konsten – folkkonst i Östergötland

Under 1800-talet blev folkkonst ett begrepp för att skilja föremål som människor, oftast på landsbygden, gjort från den konst som var etablerad i de högre samhällsskikten.

Kring det förra sekelskiftet fylldes svenska museisamlingar och hembygdsgårdar av folkkonstföremål i syfte att bevara allmogens konst i en värld som präglades av industrins urbanisering.

I denna bok har vi samlat populärvetenskapliga artiklar på ämnet folkkonst i Östergötland i dåtid, nutid och framtid.

Antal sidor: 192. Utgivningsår: 2018.

Pris: 225 kr.

Pärlor, paljetter och politik - ett dynamiskt 1920-tal

Pärlor, paljetter & politik – ett dynamiskt 1920-tal

Detta magasin är kopplat till utställningen ”Pärlor, paljetter och politik – ett dynamiskt 1920-tal” som visades på museet 2017. Utställningen ville visa hur modet påverkades av mellankrigstidens samhälle med bland annat rörelsen för kvinnlig rösträtt. Utgångspunkt var  Birgittaskolornas modeateljéer i Stockholm och Göteborg, som startades av Emy Fick och Elisabeth Glantzberg.

Magasinet tar även upp andra aspekter av en tid med ekonomisk tillväxt, social, konstnärlig och kulturell förändring, stora framgångar inom medicin och teknik samt förbättringar av kommunikationerna. Det är också en tid präglad av kvinnans frigörelse.

Artiklar om modedesign, konst och konsthantverk blandas med artiklar om jazzens och radions genomslag, de stora utställningarna, utgrävningar i Egypten, kvinnorättsrörelsen, den första kvinnliga flygaren samt några nedslag i tidens dekadens. 

Antal sidor: 64. Utgivningsår: 2017

Pris: 80 kr

Onkel Adam - författaren och gården

Onkel Adam – författaren och gården

Museets årsbok 2016 handlar dels om författaren Carl Anton Wetterbergh, mer känd som Onkel Adam, och dels om hans hem på Hunnebergsgatan i Linköping, Onkel Adamsgården, och dess trädgård.

Boken är rikt illustrerad, med både äldre material och nya foton, bland annat från den del av gården som idag är ett museum.

Carl Anton Wetterbergh var en gång en av Sveriges mest kända personer, med liberala, ibland närmast radikala, politiska åsikter. Han talade för en förbättring av kvinnans ställning gentemot mannen och ville utrota sociala fördomar. Hans ideér om pedagogik ledde till att han 1861 startade barntidningen Linnea.

Bland författarna: Museets förre konstintendent Stefan Hammenbeck, före detta stadsbibliotekarie Mathias von Wachenfeldt, Göran Tagesson, fil dr och arkeolog vid Statens historiska museer och Dag Lindström, professor i historia vid Uppsala universitet.

Antal sidor: 230. Utgivningsår: 2016

Pris: 290 kr

Förstasidan av boken Margareta Hennix - formgivare och konstnär

Margareta Hennix – formgivare och konstnär

Margareta Hennix ses som en av Sveriges främsta formgivare och konsthantverkare. Hon har arbetat på flera porslinsfabriker och glasbruk, längst som formgivare på Gustavsbergs porslinsfabrik. Hennes arbeten har tilldelats en rad priser och blivit stor försäljningsframgångar. Dessutom är hon en framstående tecknare och konstnär.

Boken ger en fullödig beskrivning av ett konstnärsskap värt att lyftas fram och belysas i sin bredd. Här beskrivs hennes mycket personliga formspråk och läsaren får en inblick i de företag hon arbetat för och de uppdragsgivare hon haft.

Antal sidor: 160. Utgivningsår: 2016

Pris: 249 kr

Fotografer i Östergötland - Från daguerreotypi till digitalt

Fotografer i Östergötland
Från daguerreotypi till digitalt

På 1840-talet kom de första dagerreotypisterna resande till
Östergötland och dessa tidiga fotografer besökte ort efter ort.

Så småningom etablerades fasta ateljéer i de större städerna och under andra hälften av 1800-talet tillkom fotofilialer även på de mindre orterna. Det blev möjligt för de allra flesta att bli avbildade.

I denna bok berättas om Östergötlands tidiga fotografer, fotoateljéernas affärsverksamhet, de kvinnliga pionjärerna,
fotografiet som redskap för konstnärer, pressfotografernas genombrott och några nutida fotografer.

När du tittar på fotografierna i denna bok – fundera på vad du ser. Porträttbilder berättar om mode, frisyrer, högtid och sorg. Interiörer- och arbetsbilder liksom pressfotografers bilder bär formation om tid. Fotografier är en form av frusen historia, ögonblick som bevarats på bild.

Antal sidor: 248. Utgivningsår: 2013

Pris: 300 kr.

HEJ HUS! Hur hus och närmiljöer kan vara lärmiljöer

HEJ HUS!

Är ett hus bara ett hus? Svaret på frågan är naturligtvis nej. Men de flesta av oss upplever de byggda miljöer vi dagligen omges av som vardagskulisser. Kulisser vi hastar förbi, men som har mycket att berätta. Att spana, upptäcka och lära i dessa miljöer gör att synen på dem förändras.

Det här är ett inspirationsmaterial för dig som arbetar med barn i årskurs 0–3. Börja med skolbyggnaden, skolgården, vägen till skolan, husen runtomkring – och sen givetvis allt annat som finns därute. Hus är fyllda av betydelser och berättelser. Alla har ett förhållningssätt till hus och alla har dessutom något att berätta om dem. Och har ni väl börjat spana så är det svårt att sluta!

Antal sidor: 76. Utgivningsår: 2013.

Pris: 25 kr

Funkis byggnad och modell för ett modernt museum - Östergötlands museum

Funkisbyggnad – och modell för ett modernt museum

Slut i lager, finns endast att köpa i museibutiken.

Museibyggnaden är ett av Linköpings mest uppmärksammade hus och kan beskrivas som fyra professorers ungdomsverk åren 1935-1939. Byggnaden är förklarad som byggnadsminne och bortsett från tillbyggnader har den samma exteriör som på 1930-talet.

Vid uppförandet 1938-39 var museet enda byggnad i kvarteret, som var en park, och upplevelsen då skiljde sig därför väsentligt från den idag med Linköpings konserthus som nära granne.

Museibyggnaden är resultatet av ett samarbete mellan fyra unga arkitekter som sedemera blev professorer: Helge Zimdal vid Chalmers i Göteborg, Nils Ahrbom vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, Carl-Axel Acking vid Lunds tekniska högskola och Sven Hesselgren vid universitetet i Addis Abeba i Etiopien.

Arkitekturen, belysningen i konstsalarna, hörsalen samt de nya idéerna för ett modernt museum, gjorde att museet blev uppmärksammat även internationellt. Många arkitekter och arkitekturstuderande, framförallt från Europa och USA men även från så avlägsna länder som Uruguay, Cuba och Mexico, besökte museet.

Antal sidor: 76. Utgivningsår: 2012.

Pris: 60 kr

Upptäcktsfärd bland konstskatter

Upptäcktsfärd bland konstskatter

Denna bok presenterar ett urval av de gåvor Östergötlands museums vänförening skänkt till museet. Bildkonsten utgör den största gruppen. Ett av verken pryder bokens framsida, GAN:s målning K7. Ulla Tham tar med läsaren på en upptäcktsfärd, där konstverken får sin historia berättad.

Bland gåvorna finns dessutom konsthantverk, såsom möbler och föremål av silver, keramik och glas, skildrat från barock till postmodernism ur ett konsthistoriskt perspektiv. Den folkliga konsttraditionen representeras med arbeten av Pehr Hörberg och Johan Bäckström.

Föreningen har även givit stöd till kulturminnesvården. Boken speglar föreningens grundidé: god kvalitet.

Antal sidor: 128. Utgivningsår: 2012.

Pris: 140 kr

Jugendglas från Reijmyre

Jugendglas från Reijmyre

Slut i lager, finns endast att köpa i museibutiken.

Överfångsglas i jugendstil från Reijmyre glasbruk är de stora utställningarnas glas. Det var på utställningen av modernt konsthantverk i Turin 1902 som glasbruket fick ett internationellt genombrott med denna exklusiva produktion av unikt konstglas. Det slipade och etsade eller invälsade konstglaset var senaste mode runt sekelskiftet 1900 och det första glaset av detta slag tillverkades 1901 i Reijmyre.

Överfångsglaset medförde ett helt nytt arbetssätt på Reijmyre glasbruk. Man knöt externa formgivare till sig och som enda glasbruk i Sverige anlitade man kvinnliga konstnärer. Utifrån deras inte sällan akvarellerade förlagor kunde brukets skickliga hantverkare av olika yrkesslag framställa detta unika konstglas. Allt sedan dess har det varit tradition på Reijmyre att knyta framstående konstnärliga formgivare till sig.

Antal sidor: 42. Utgivningsår: 2010.

Pris: 60 kr

Modernismen i Östergötland

Modernismen i Östergötland

Det här är en bok om den östgötska modernismen. Det handlar om skolor och bankhus, plaskdammar och biografer, sommarstugor och idrottsanläggningar, bensinmackar och kyrkor, bibliotek och museibyggnader och givetvis om miljonprogrammets småhus och flerfamiljshus.

Boken är rikt illustrerad med bilder från samtliga kommuner i länet, de flesta av bilderna har tagits av fotografen Lars Ekelund.

Ann-Charlotte Hertz, före detta stadsantikvarie i Norrköping, är en av bokens sammanlagt 15 författare. Hon ställer frågan om Navestad ska ses som ”ett palats för folket” eller ett problemområde. Christer Öjring, tidigare kultursekreterare i Finspång, skriver om Molinhusen i Finspång och besöket av popgruppen Hollies. Bo Sundberg, arkitekt från Linköping, berättar om modernismen i Östergötland, med betoning på Linköping och Bertil Torekull, före detta chefredaktör på Corren, ger ett internationellt perspektiv.

Antal sidor: 218. Utgivningsår: 2009.

Pris: 220 kr

Folkkonstnär i Östergötland

Johan Bäckström – folkkonstnär i Östergötland

Johan Bäckström från Tidersrum i Östergötland fick sin utbildning vid Konstakademien, men kom att ägna sig åt måleri på möbler: ”I granna, blomstrande färger målade han varjehanda gubbar, lejon, valfiskar och brännvinsflaskor på böndernas bord och skåp.”

Ett stort antal möbler och föremål ur Johan Bäckströms rika produktion från tidigt 1800-tal finns ännu kvar i hans hemtrakter i södra Östergötland och beskrivs här i text och bild.

Med utgångspunkt från aktuell forskning ger boken en samlad bild av ett säreget och udda konstnärskap, ett av de främsta inom östgötsk folkkonst.

Antal sidor: 162. Utgivningsår: 2009.

Pris: 150 kr

Kallerstad - En gård bland många andra

Kallerstad – en gård bland många andra

Det var en gång en gård, öster om Stångån – en bland många andra gårdar i en tättbebyggd bondbygd. Gården existerade i närmare 1 000 år, fram till 600-talet. Idag heter området Kallerstad och är ett industri- och affärscentrum i nordöstra Linköping.

När en ny parkering till Linköpings evenemangsarena Cloetta Center skulle byggas, undersökte arkeologer från Östergötlands länsmuseum platsen. Den här boken är berättelsen om den gamla järnåldersgården som arkeologerna upptäckte.

Boken tar upp flera frågor om stort och smått i järnålderns bondeliv: Vilka av vägarna runt Kallerstad är förhistoriska? Bodde verkligen folk och boskap i samma hus på vintern? Vad kan runda stenar berätta om kvinnors villkor under järnåldern? Kunde smederna i Kallerstad tillverka stål och varifrån fick de sitt järn? Och varför flyttade människorna till slut från gården i Kallerstad?

Antal sidor: 150. Utgivningsår: 2009.

Pris: 200 kr

Smedstorps dubbelgård i Ydre - Kulturreservat i Östergötland

Smedstorps dubbelgård i Ydre
Kulturreservat i Östergötland

Smedstorp är ett av Östergötlands kulturreservat. Gården ligger i Norra Vi socken i Ydre. Smedstorp visar hur ett litet jordbruk kunde se ut under 1700-talet och det tidiga 1800-talet.

Boken berättar om det ålderdomliga landskapet runt Smedstorp, den unika floran och de omålade timmerbyggnaderna. Men också om människorna som levt och verkat här. Ninnie och Carin föddes under 1900-talets första hälft. Läs deras berättelse om vardagslivet på gården.

Antal sidor: 54. Utgivningsår: 2008.

Pris: 80 kr

Öna i nykil - Kulturreservat i Östergötland

Öna i Nykil
Kulturreservat i Östergötland

Öna är ett av Östergötlands kulturreservat. Gården ligger i Nykils socken i Linköpings kommun. Odlingslandskapet på Öna visar närmast ofattbart magra förhållanden. Marken är stenig och blockig. Åkrarna är små.

Människorna på Öna har röjt sten, byggt terrasseringar, fört på jord och utnyttjat varenda liten odlingsbar markbit. Öna visar det som på 1800-talet var vardagslandskapet för de allra flesta invånarna i Sverige. Boken berättar om byggnaderna, om landskapet och om människorna som levt och verkat här.

Antal sidor: 52. Utgivningsår: 2008.

Pris: 80 kr

Chokladstaden Ljungsbro - bland bönor och tegel

Chokladstaden i Ljungsbro
Bland bönor och tegel

Skriften handlar om Ljungsbros framväxt kring chokladfabriken Cloetta under 1900-talets första hälft. Fokus ligger på efterkrigstiden då samhället blomstrar och står på topp. Det är en tid fylld av framtidsdrömmar, nymodigheter och socialpolitiska visioner. Kvalité och funktion är ledord hos arkitekter och bostadsplanerare.

Följ med på en resa i kristid och fredsyra, en tid då Hyland på radion är lika självklar som nylonstrumpans raka söm. Då biobiljetten kostar en och femtio och perstorpsplattan är senaste trenden. På vägarna börjar den nya folkbilen Volvo PV 444 rulla och på Cloetta dekoreras praliner med lika stor skicklighet som det medvetna byggandet runtom i samhället.

Skriften fungerar även som guide, så på med promenadskorna och ge dig ut på upptäcktsfärd bland chokladstadens byggnader och platser – ett kulturarv värt att uppmärksamma och titta lite närmare på.

Antal sidor: 50. Utgivningsår: 2007.

Pris: 25 kr

Sankt Lars i Linköping - En tusenårig historia

Sankt Lars i Linköping
En tusenårig historia

S:t Larskyrkan av idag bär på en tusenårig historia. Sedan länge har man förundrats över valet av plats för denna kyrka, en manifestation av ett religionsbyte. Sune Zachrisson grävde ut den romanska kyrkan 1956. Han ger här en målande och kvalificerad presentation av såväl utgrävningen och kyr­kans historia som den vetenskapliga diskussionen kring kyrkobyggande vilken tagit fart under de senaste decennierna. Författare är Sune Zachrisson.

Antal sidor: 140. Utgivningsår: 2007.

Pris: 180 kr

I kulturens tjänst - Museiman och folkbildare

I kulturens tjänst

Boken beskriver ur olika infallsvinklar Bengt Cnattingius, verksam som museiman från 1924 till 1965. Det är en spännande berättelse om hur en museiman med stort engagemang, djup kunskap och ett diplomatiskt sätt lyckades förverkliga många av sina idéer. Mycket av det vi tycker är självklart i vår omgivning i dag lade Bengt Cnattingius grunden till.

De fem författarna Gunnar Elfström, Susanne Glöersen, Stefan Hammenbeck, Sven Hellström och Monika Minnhagen-Alvsten har alla på olika sätt haft en anknytning till länsmuseet och Bengt Cnattingius.

Antal sidor: 110. Utgivningsår: 2007.

Pris: 160 kr

Trädgårdar i Östergötland - En skön historia

Trädgårdar i Östergötland

bjuder in till trädgårdsriket Östergötland. Vi berättar om trädgårdsentusiaster som format det grönskande Östergötland, om klostrens trädgårdar, slottens överdådiga anläggningar, om bondens trädgård och torparens täppa. Framstående trädgårdsarkitekter har varit verksamma här, Nicodemus Tessin d.y. på Sturefors, Fredrik Magnus Piper på Godegård och Bjärka Säby, Rudolf Abelin på Linköpings slott och Adelsnäs. Väl värda att möta är även dagens trädgårdsskapare. Flera av dem porträtteras i boken.

Antal sidor: 224. Utgivningsår: 2004.

Pris: 200 kr

Kulten, makten, människan

Kulten – Makten – Människan

Ta del av den medeltida stadsdelen Sanden, vars innevånare avhystes då Vadstena slott skulle byggas. Byggnadsresterna blev kvar under slottsvallen och ger oss information om hur bebyggelsen såg ut. En ursprunglig gatstump finns kvar i originalläge i slottet!

Boken beskriver också framträdande arkeologiska fynd såsom den lilla ”paxtavla” eller kysstavla som användes vid religiösa ceremonier. Tavlan påträffades vid Lönsås kyrka och är den enda kända i Sverige. Kulten - makten - människan behandlar i 14 artiklar aktuell arkeologi i Östergötland och redovisar tidsepokerna yngre järnålder, missionstid och medeltid.

Antal sidor: 222. Utgivningsår: 2004.

Pris: 180 kr

Öschöttske viser

Öschöttske viser I, II och III

Kontakta order@ostergotlandsmuseum.se för att få tillgång till Öschöttske viser I, II och III som pdf:er. 

Välkommen till den östgötska visans värld! En samling östgötska visor. De berättar om en knägekbenter märr, om hur jitterbuggen kom till byn m m. En skrabbu get, en kärring som stekte plåster, fyra rômpelöse stuter, en gubbe me en krokiger tann...

Antal sidor: 36x3.
Utgivningsår: 2002/03

 

Hemmet, trakten, världen

Hemmet – Trakten – Världen

Boken ger i 14 artiklar en skildring av arkeologi i Östergötland. Här blandas uppsatser om järnframställningen i Järnstad med texter om jägarstenålderns hyddor. Bondelivet under äldre järnålder skildras med bl a exempel från stensträngslandskapet i Tinnerö m m. Vardagen blandas med det exklusiva och unika.

Antal sidor: 254. Utgivningsår: 2001.

Pris: 180 kr

Wiedes vissamling i urval av Östergötlands spelmansförbund

Wiedes vissamling

De 72 visor som presenteras i denna bok är ett litet urval av de som insamlades och upptecknades av pastorsadjunkten Levin Christian Wiede i Östergötland på 1800-talet. Melodierna har tidigare gjorts tillgängliga i en avhandling av professor Jan Ling.

I detta urval presenteras för första gången visorna med de upptecknade texterna i sin helhet.

Antal sidor: 132. Utgivningsår: 1995.

Pris: 150 kr

Två gårdar i biskopens stad

Två gårdar i biskopens stad

"Brevduvan" är den hittills största arkeologiska undersökningen av det medeltida Linköping. Under åren 1987 och 1989 arbetade sjutton arkeologer med att gräva ut kvarteret vid Klostergatan. Här gavs en unik chans att studera två stadsgårdar från stadens äldsta tid och fram till den stora branden 1700.

Gårdarna låg i det medeltida Linköpings utkant utmed stora landsvägen som gick från Stångebro och fram till Stora torget.

I denna bok presenteras resultaten. Vi berättar om hur undersökningen gick till och vad vi hittade i form av hus, gårdar, gator och gränder. Vi berättar också om det dagliga livet på gårdarna. En ny bild av det äldsta Linköping växer fram, en historia som finns rakt under våra fötter.

Antal sidor: 168. Utgivningsår: 1997.

Pris: 100 kr