Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Utredning

Du kan spara både tid och pengar om du i god tid tar reda på om det finns fornlämningar i vägen för en exploatering. Östergötlands museums arkeologer hjälper dig!

Vi utför arkeologiska utredningar som i en första etapp bl a innehåller fältinventering samt kart- och arkivstudier. I en andra etapp sker ofta upptagande av sökschakt med grävmaskin på valda delar av det planerade exploateringsområdet. Om utredningen visar att fornlämningar inte kan undvikas vid exploateringen krävs en ansökan enligt kulturmiljölagen (KML) till länsstyrelsen. Ansökan leder ofta till en arkeologisk förundersökning.

Vi utför även kulturhistoriska planeringsunderlag, exempelvis förstudier eller kulturmiljöanalyser som kan utgöra underlag i MKB:er. 

Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp och råd i din hantering av arkeologiska frågor inför en exploatering.

Senaste bloggposterna

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundTranslate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att ÖM får använda den för att informera om museets verksamheter och evenemang.


Här hittar du vårt PressrumFacebook  Östergötlands museum

Museets InstagramFacebook  Löfstad slott

Löfstad slotts Instagram