Gå till huvudinnehållet Gå till sidfoten
Meny
Fotografi på kulturutställningen Vägen hit.

Vägen hit 

11 000 ÅR – på 6o minuter

Med hjälp av en tidslinje och kartor tar vi oss genom historien, från idag till istiden. Under vår resa gör vi stopp längs vägen och tittar lite närmare på några av föremålen. Vad kan en lapp berätta om ett liv, eller en liten glasskärva? Vem bestämde att järnåldern ska heta järnålder? Och vad är det egentligen för djur vi stöter på i stenåldern?

Visningen utgår från läroplanen i historia. Med utgångspunkt i föremålen samtalar vi kring olika tidsperioder och dess normer och livsvillkor.

Årskurs: 1-3 Tid: 60 min Kostnad: 700:-

Fotografi på bergsgraven.

BERGSGRAVEN – en grav från stenåldern

I vår nya kulturhistoriska utställning Vägen hit samlas vi kring Bergsgraven - den välbevarade stenåldersgrav som hittades när Bergsrondellen i Linköping byggdes på 1950-talet. Vad vet vi egentligen om livet för tusentals år sedan? Hur vet vi det vi vet? Under visningen står gravens individer och föremål i fokus för samtal om hur livet kan ha sett ut här i trakten för 4 500 år sedan.

Visningen anpassas efter årskurs utifrån läroplanen i historia. Den gemensamma nämnaren är människors levnadsvillkor under forntiden med utgångspunkt från individerna i Bergsgraven och vad olika källor kan berätta om deras liv.

Årskurs: 3-9 Tid: 60 min Kostnad: 700:-

Fotografi på konstutställningen Verkligheter.

Verkligheter 

Konst och känslor 

I vår nya konstutställning Verkligheter får eleverna möta konst från vår samling i olika rum med inspirerande former. I en guidad visning erbjuds samtal om konsten och de känslor den skapar. Vi pratar också om vad ett museum och en museisamling egentligen är.

Visningen anpassas efter årskurs där den gemensamma nämnaren är att eleverna får möjlighet att upptäcka konstens olika uttryck, form och funktion samtidigt som de själva får chans att sätta ord på sina egna tolkningar, känslor och upplevelser av konstverken. För äldre årskurser finns flera möjliga ingångar för att diskutera hur till exempel identitet och maktrelationer förmedlas via konstverken.

Årskurs: f-klass-gymnasiet Tid: 40 min Kostnad: 700:-

Svartvita foton på en vägg i museets konstutställning

Valbar workshop

Till visningen “Konst och känslor” finns en valbar skapande workshop där eleverna med inspiration från konsten får måla olika känslor med akrylfärg. För äldre elever anpassas workshopen genom att låta dem aktivt träna på att se detaljer som skapar olika stämningar och effekter i utvalda konstverk. Därefter får eleverna själva utforska olika sätt att uttrycka sig med färg och pensel.

Årskurs: f-klass-gymnasiet Tid: 90 min (visning + workshop) Kostnad: 1500:-