Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Inventeringar, utredningar och kulturmiljöprogram

Vi utför bebyggelseinventeringar och upprättar kulturmiljöprogram. Omfattningen bestäms av beställaren. Till exempel kan beskrivningar av enskilda hus eller större  områden göras mer eller mindre detaljerade.  

Vi gör miljökonsekvensbeskrivningar och andra utredningar. Vi bedömer vilken påverkan olika förändringar får på de kulturhistoriska värdena. Materialet kan ingå i planarbetet, inför uppförande av ny bebyggelse eller annan exploatering och inför ombyggnader.  

Inventeringar och utredningar kan även utföras som en kartläggning av bebyggelse med historik, beskrivning av de kulturhistoriska värdena och hur dessa värden bäst bevaras.

Vill du veta mer om dess tjänster eller diskutera ett uppdrag kontaktar du Marie Hagsten eller Anita Löfgren Ek.


Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum