Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland

Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland grundades 1981. Det har som syfte att främja studier av och intresset för medicinens och närbesläktade vetenskapers historia.

Sällskapet har bedrivit egen forskning och har efter transkription till tryckstil samt med kommentarer givit ut de s k Hagströmbreven. Dessa består av provinsialläkaren Johan Otto Hagströms rapporter till Collegium Medicum och hans brev till Arkiatern Abraham Bäck under åren 1747-1792.

Sedan 1997 ger de svenska medicinhistoriska föreningarna tillsammans ut Svensk Medicinhistorisk Tidskrift där även Sällskapets medlemmar kan publicera sig. Den utkommer med ett nummer om året och kan beställas genom Sällskapet. Tidskriften kostar 150 kronor.

I regel anordnas fyra möten per år som behandlar frågor av medicinhistoriskt intresse. Årligen görs också en studieresa till platser med medicinhistorisk anknytning.

Apoteksmuseum finns i Gamla Linköping.
Öppettider: se Gamla Linköping.

Bli medlem och stöd Östergötlands Medicinhistoriska Sällskap!
Årsavgift är 150 kronor, familjemedlem 50 kronor.
Anmälan kan göras genom att sätta in avgiften på postgironummer: 633 925 - 3.

Styrelse

Ordförande Anna-Christina Ek, tel 013-31 04 38
E-post: anna-christina.ek@telia.com

Sekreterare Ingrid Olsson, tel 013-14 58 69
E-post: medicinhist.osterg@gmail.com

Kassör Helene Hejdeborn, tel. 013-14 33 10
E-post: helene.hejdeborn@telia.com

Program våren 2018

Tisdag 27/2 kl 18.30
Årsmöte
Tisdag 27/2 kl 19
Farsoter och epidemier
Föreläsare:
 Läkare Hans Almquist
Lokal: Restaurang Lagerbladet, Snickaregatan 22 Linköping
Entréavgift: Fri entré för medlemmar i Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland, liksom för studenter vid LiU som visar giltig studentlegitimation. Övriga betalar 50:-

Torsdag 19/4 kl 19
Prästerskapsmedicin
Föreläsare:
 Professor Birgitta Meurling
Lokal: Restaurang Lagerbladet, Snickaregatan 22 Linköping
Entréavgift: Fri entré för medlemmar i Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland, liksom för studenter vid LiU som visar giltig studentlegitimation. Övriga betalar 50:-

Föreläsningarna är ett samarbete mellan Medicinhistoriska Sällskapet i Östergötland och Folkuniversitetet och sker med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Välkommen!


Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum