Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Östergötlands museums vänner

Välkommen till Östergötlands museums vänner! Här hittar du information om föreningen, vad vi gör och om föreningens styrelse. Längst ner på denna sida finns vår årskrönika.

Våra stadgar kan du läsa här

Om föreningen

Vi är en förening vars främsta mål är att stödja Östergötlands museum genom förvärv av konst och kulturhistoriska föremål. Föreningen, som idag har cirka 350 medlemmar, bildades 1949.

Som medlem får du information om Östergötlands museums program. Du kan också delta i månadens föreläsning eller visning som vi anordnar. Aktiviteten avslutas med en gemensam måltid. Förutom detta görs varje år en utflykt i länet. Möjlighet finns även att vara med på våra längre konst- och kulturresor. Tidigare har vi till exempel besökt New York, Paris, Madrid, London och de baltiska länderna.

Medlemsavgiften är 200:- per år för en person och 300:- per år för två personer med samma adress. Östergötlands museums vänners bankgiro är 5007-3899. Glöm inte att skriva avsändare när du betalar medlemsavgiften.

Styrelse

Per Nilsson, ordförande 013 - 14 72 16
Kerstin Nilsson, sekreterare 013 - 13 29 69
Ingegerd Bernsten 013 - 13 92 58
Monica Minnhagen 0706 - 33 89 26
Sture Mossberg 013 - 15 05 87
Eva Ringborg 0705 - 60 88 38 
Anders Senestad 0703 - 99 11 54
Lennart Tegler 013 - 17 26 60
Inga Wallenquist 013 - 15 97 90

För ytterligare information, kontakta föreningens sekreterare
Kerstin Nilsson, 013-13 29 69
vannerna@ostergotlandsmuseum.se

Program 

Våra aktiviter

Efter årsmötet 4 oktober 2021 berättade museichefen Olof Hermelin om den renovering som pågår i museet. Han började utomhus och beskrev att runstenen blivit målad. Han var också mycket nöjd med den ingång på sidan som vetter åt konserthuset blivit klar, eftersom den gör att man kan gå in i museet därifrån på kvällstid då museet i övrigt är stängt. Detta är speciellt för aktiviteter med ungdomar. Stenläggning i olika färger kommer att omge museet och gula plattor kommer att markera entrén. Länsstyrelsen har bidragit med pengar till keramikplattor på taket där caféet kan ha servering. Disken vid entrén är ny. Källaren är öppnad för utställningar. Personalrum och sammanträdesrum är omgjorda. Inträdet i museet kommer att vara 140 kronor och man räknar med att öppna den 19 mars 2022. Olof Hermelin hade ett stort antal bilder som förtydligade hans berättelse.

Museipedagog Emma Friberg berättade om den kulturhistoriska utställningen, som hon arbetat med sedan före renoveringen. Hon började med en bild på en väg och talade om utställningens namn; Vägen ut Kulturhistorisk utställning. Uppdraget är att berätta Östergötlands historia från stenålder till nutid. Man har arbetat steg för steg med workshops, forskarintervjuer och föremålsval. Man har valt att utgå från nutid till stenålder. Teman man valt är liv/död, livsvillkor, tro, kommunikation och teknisk utveckling. Varje tidsålder har ett rum. Det är 13 000 föremål i utställningen. Emma Friberg avslutade sin framställning genom att visa bilder på tidstypiska föremål.

Konstintendent Melanie Klein tog sedan över och berättade att hon anställdes för två och ett halvt år sedan. Hon vill ge besökarna en ny och kritisk syn på konst. Hon har tre mål med sitt arbete; att inte ta för givet att konstbegreppet är självförklarande, att assistera besökarna att ändra perspektiv och att vidareutveckla perspektiven tillsammans med besökarna. Hon arbetar med olika slags hängningar; Sankt Petersburgshängning, linjehängning och individuella målningar i dialog. Väggarna böljar fram i utställningen. Hon beskrev avslutningsvis med exempel från de olika rummen.

Kvällen avslutades med en frågestund.

Årskrönika

Årskrönika 2020 för Östergötlands museums vänner

Vänföreningen har under året haft 230 medlemmar. Några nya medlemmar har tillkommit. Detta år har varit mycket annorlunda. Medlemmarna har inbjudits till fyra sammankomster, en visning av Marten van Heemskercks altarskåp i Domkyrkan, ett årsmöte med föreläsning, en visning av parken kring Löfstad slott och ett besök i Lambohovs säteri. Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden.

En fredagseftermiddag i februari samlades nästan femtio medlemmar framför Marten van Heemskercks altarskåp i Linköpings domkyrka för att få dess historia och bilder beskrivna.

Stefan Hammenbeck berättade att altarskåpet var färdigt 1543 och tillverkades för högkoret i Groote Kerk, nu Sankt Laurentiuskyrkan, i Alkmaar. 1581 såldes skåpet till en privatperson och skulle fraktas till Ryssland men en storm drev fartyget mot östgötakusten. Johan III sägs då ha köpt skåpet för 1200 tunnor säd. Han ville hjälpa till med utsmyckningen av Linköpings domkyrka och skänkte därför skåpet 1582.

Konservator Johanna Palm-Avis beskrev det omfattande arbete som konservatorerna haft i samband med att altarskåpet skulle lånas ut till Alkmaar 2018, då kyrkan där firade 500 år. Altarskåpets målningar konserverdes på 1980-talet och är nu i mycket gott skick.

Stefan Hammenbeck beskrev sedan de olika bilderna på altarskåpet. De är målade i nederländsk manierism, som kännetecknas av detaljrikedom, klara färger och dramatiska rörelser. Han berättade också att altarskåpet varit placerat bakom högaltaret från slutet av 1500-talet till 1812 då det ersattes av ett enkelt träkors. När domkyrkan fick den Risbergska donationsfonden beställdes den altartriptyk av Henrik Sörensen, som nu pryder högaltaret.

Östergötlands museums vänners årsmöte hölls detta år i Vagnhallen på Fontänen. Styrelsen blir oförändrad med Per Nilsson som ordförande. Efter årsmötesförhandling höll Konstakademiens ständiga sekreterare Isabella Nilsson en föreläsning med rubriken "Kunskap, oberoende, långsiktighet", vilket är akademiens ledord.

Med stöd av bilder på det vackra huset, dess interiörer och fina konstverk berättade Isabella Nilsson om akademiens historia och nuvarande verksamhet. Östergötlands museums vänner uppskattade informationen som kommer att följas upp med en resa till Konstakademien.

I milt försommarväder i mitten av maj samlades femton medlemmar i vänföreningen till en historisk parkvisning kring Löfstad slott. Verksamhetsledaren på slottet Per Stålebro började med att berätta om dagens förhållanden på slottet där Riddarhuset äger byggnader och mark men Östergötlands museum har ansvar för alla inventarier. Värdshuset och växtförsäljningen med sitt trädgårdscafé är två verksamheter skilda från det övriga. För skötsel och visning av slottet och parken finns tre heltidsanställda, två deltidsanställda och ett antal timanställda.

I mitten på 1700-talet brann slottet och skadades svårt. På 1770-talet var slottet återuppbyggt med det utseende det har i dag. Efter Axel von Fersen den yngres lynchning i Stockholm flyttade hans syster Sophie Piper till Löfstad slott. Med henne från Stockholm följde också en fransk politisk flykting, Duc de Pienne. Under den korta tid han bodde på slottet anlade han en barockträdgård mellan huvudbyggnaden och södra flygeln, som än i dag finns kvar och kallas "Dycken".

Vår parkvandring började i denna lilla symmetriskt uppbyggda trädgård. Här finns en mäktig päronträdspalje mot söderväggen, som brukar ge rikligt med frukt. Nedanför en stor slänt tar den engelska parken vid. Den anlades under Sophie Pipers tid och kännetecknas av romantiskt slingrande gångar. Hon lät också uppföra ett minnesmonument över sin misshandlade bror Axel von Fersen den yngre. Monumentet har medaljonger gjorda av Johan Tobias Sergel.

Avslutningsvis vandrade vi upp till slottets norra sida dit en av de två sexkantiga grindstugorna flyttats för att användas som lusthus. Härifrån har man utsikt över Löfstadsjön, som innan den dikades ut var mycket större och förr fanns där både tvättstuga och badhus. Per Stålebro gjorde en kunnig och engagerande presentation. Parkvisningen med rätta avstånd mellan deltagarna blev mycket uppskattad.

Onsdagen den 7 oktober visade konsthallschef Lars-Ove Östensson och förvaltare Patrik Andersson Lambohovs säteri för en stor gruppintresserade medlemmar i vänföreningen. Vi var 30 deltagare och blev indelade i två grupper där den ena fick se de hus som finns utomhus och den andra fick visning inomhus. Säteriet byggdes 1762/63 efter ritningar av Jean Eric Rehn av dåvarande ägaren greve C F Sinclair och hans fru Sofia Reuter. 1966 köpte Linköpings kommun säteriet, som nu är byggnadsminne.

Entréhallen har ett högt tak som är mycket imponerande. Huset har varit sommarbostad till bara för några år sedan så rummen är möblerade för övernattning. Kakelugnarna är mycket vackra. Det mest imponerande inomhus är det stora rummet med sina fina målningar.

Utomhus är det två sidobyggnader varav vi fick gå in i den ena. Där planerar man att ordna kafé. Imponerande var tvättstugan med alla gamla maskiner kvar. Stallet med plats för många hästar var också mycket välordnat.

En aktivitet våren 2020 och två hösten 2020 har vänföreningen tvingats ställa in. Östergötlands museums Cnattingiuspris delades ut till Hedda Jansson, föreståndare för Ellen Keys Strand, i en liten grupp.

Östergötlands museums vänner framför ett varmt tack till museets personal, som på olika sätt berikar våra sammankomster med sina kunskaper och stöttar oss med praktiska åtaganden.

Linköping i februari 2021

Per Nilsson   Lennart Tegler   Sture Mossberg
Ingegerd Bernsten   Monika Minnhagen Alvsten   Kerstin Nilsson
Eva Ringborg   Anders Senestad  Inga Wallenquist


Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundTranslate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att ÖM får använda den för att informera om museets verksamheter och evenemang.


Här hittar du vårt PressrumFacebook  Östergötlands museum

Museets InstagramFacebook  Löfstad slott

Löfstad slotts Instagram