Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Östergötlands museums vänner


Välkommen till Östergötlands museums vänner! Här hittar du information om föreningen, vad vi gör och om föreningens styrelse. Längst ner på denna sida finns vår årskrönika.

Våra stadgar kan du läsa här

Om föreningen

Vi är en förening vars främsta mål är att stödja Östergötlands museum genom förvärv av konst och kulturhistoriska föremål. Föreningen, som idag har cirka 350 medlemmar, bildades 1949.

Som medlem får du information om Östergötlands museums program. Du kan också delta i månadens föreläsning eller visning som vi anordnar. Aktiviteten avslutas med en gemensam måltid. Förutom detta görs varje år en utflykt i länet. Möjlighet finns även att vara med på våra längre konst- och kulturresor. Tidigare har vi till exempel besökt New York, Paris, Madrid, London och de baltiska länderna.

Medlemsavgiften är 200:- per år för en person och 300:- per år för två personer med samma adress. Östergötlands museums vänners bankgiro är 5007-3899. Glöm inte att skriva avsändare när du betalar medlemsavgiften.

Styrelse

Per Nilsson, ordförande 013 - 14 72 16
Kerstin Nilsson, sekreterare 013 - 13 29 69
Ingegerd Bernsten 013 - 13 92 58
Monica Minnhagen 0706 - 33 89 26
Sture Mossberg 013 - 15 05 87
Eva Ringborg 0705 - 60 88 38 
Thord Söderlund 0705 - 38 02 10
Lennart Tegler 013 - 17 26 60
Inga Wallenquist 013 - 15 97 90

För ytterligare information, kontakta föreningens sekreterare
Kerstin Nilsson, 013-13 29 69
vannerna@ostergotlandsmuseum.se

Program höst 2018

Torsdag 27/9 kl 18
Till domkyrkans prydnad
Från skiss till verk, konstnärlig utsmyckning i Linköpings domkyrka. Museichef Christel Storm, Monika Minnhagen Alvsten och Stefan Hammenbeck presenterar utställningen i Slotts- och domkyrkomuseet.

Onsdag 10/10 kl 18
I folkkonstens värld - en östgötsk historia
Monika Minnhagen Alvsten och Stefan Hammenbeck samtalar om förmål i anslutning till museets utställning Det blå skåpet.
I Östgötarum, Östergötlands museum.

Söndag 11/11 kl 13.30
Upplevelser och reflektioner - måleri 1975-2018
Samtal kring Peter Freudentahls utställning mellan konstnären och konstintendent Stefan Hammenbeck.
I Dahlgrensalen, Östergötlands museum.

Söndag 2/12 kl 14
Cnattingiuspriset 2018
Bengt Cnattingius pris för 2018 delas ut och pristagaren föreläser. 
I Wallenbergsalen, Östergötlands museum.

VÅRA AKTIVITETER

Rapport från Värmlandsresan 2018

Östergötlands museums vänner begav sig lördagen den 2 juni mot Värmland. Kl 8 äntrade 27 förväntansfulla medlemmar en väl luftkonditionerad buss utanför museet. Efter två timmar lyckades vi med viss möda och skratt ta oss igenom den trånga vägporten under E18 för en kaffe- och komfortpaus på Lake Lodge vid den vackra Våtsjön. Efter ytterligare två timmars bussresa genom det sköna Värmland kom vi till Arvika där kyrkoherden Valter Fryxelius engagerat visade oss den vackra treskeppiga basilikan Trefaldighetskyrkan från 1911 ritad av Ivar Tengbom och Ernst Torulf med altartavla av Björn Ahlgrensson och rundmålning i koret av Simon Sörman.

Efter kyrkobesöket väntade en god lunch på Olssons brygga vid Glafsfjorden, innan det var dags för dagens huvudattraktion Rackstadmuseet. Museichefen Anna Skoglund, som bjudit in oss vid ett besök på vårt förra årsmöte, guidade oss runt bland museets skatter från Rackstadkolonin med initiativtagaren skulptören Christian Eriksson, makarna Maja och Gustaf Fjæstad, Fritz Lindström, konsthantverkarna bröderna Eriksson och även samtida konstnärer och konsthantverkare. Som extrabonus fick vi en förhandsvisning av en kommande utställning med konstverk av Björn Ahlgrensson. 

Efter inbokat eftermiddagskaffe med tilltugg äntrade vi bussen vid museets stängningsdags för färd till och logi i Karlstad där vi checkade in och intog en gemensam middag på hotell Scandic Winn.

Söndagsmorgonen innebar lagom tid för frukost, morgonpromenad och utcheckning innan vi gick till närbelägna Sandgrund. Där blev vi insläppta före öppningsdags till den omfattande utställningen med verk av Lars Lerin; vi fick en roande och engagerad guidning. Var och en kunde sedan under resterande två timmar fördjupa sig i både stora och små akvareller och andra verk av Lars Lerin.

Lunchen intog vi i restaurangen på Värmlands museum innan i åkte till Nobelmuseet i Karlskoga, där en Alfred Nobels ”skyddsling” gav oss en spännande, välspelad och dramatiserad guidning.

På hemvägen stannade vi åter för kaffe- och komfortpaus på Lake Lodge, men denna gång utan att behöva köra under E18.Hemresan gick sålunda utan komplikationer och slutade vid 20-tiden.

Liljevalchs konsthalls chef Mårten Castenfors höll ett intressant föredrag för Östergötlands museums vänner efter årsmötet 2018-03-21, under rubriken:

Liljevalchs konsthall - en stolt 100-åring bygger till

Mårten Castenfors berättade om sitt arbete som konsthallens chef de senaste åtta åren och om framtidsplanerna för Liljevalchs. Han visade därtill roliga historiska bilder och ritningar på den kommande ombyggnaden.

Liljevalchs konsthall skapades av arkitekten Carl Bergsten 1916 och anses som den svenska modernismens modernaste betonghus. Den ligger på Kungliga Djurgården i Stockholm och är en kommunal institution - dvs Stockholms stad äger konsthallen. Det var en donation av industrialisten Liljevalch som möjliggjorde byggnationen.

Nu står konsthallen inför nya utmaningar. Bergstens ursprungliga hus ska grundförstärkas, personalutrymmena ska renoveras och överallt ska golven förnyas.

Utbyggnaden, som kommer att ligga på den nuvarande parkeringsplatsen, har ritats av Gert Wingård och den konstnärliga ledaren är Ingegerd Råman. 2020 ska den nya konsthallen vara färdig och första utställningen ska heta ”100 år av Liljevalchs”!

Folkkonst i och från Östergötland

Vårens första möte där konstintendent Stefan Hammenbeck föreläste om folkkonst lockade drygt 50 personer till Wallenbergsalen. Med fina bilder av olika folkkonstföremål väckte han åhörarnas intresse för den kommande utställningen, som öppnar i april.

Stefan Hammenbeck inledde med att berätta att Carl Larsson och Anders Zorn var intresserade av folkkonst. Carl Larsson ville att Nationalmuseum skulle avsätta sin finaste sal för det svenska bonadsmåleriet.

Stefan Hammenbeck presenterade sedan ingående det arbete som professor Sigurd Erixon gjorde från början till mitten av 1900-talet då han inventerade folkkonst i flera av landets län, men speciellt mycket i Östergötland där han också blev bekant med museichefen Bengt Cnattingius.

Sigurd Erixon cyklade runt i länen och fotograferade folkkonstföremål och målningar på väggar och tak i gamla hus. Oskar Ekman i Bjärka Säby bekostade Sigurd Erixons uppbyggnad av fornhemmet i Wist där.

Med fina bilder visade Stefan Hammenbeck vackert dekorerade bruksföremål från födelse och dop över hela livets arbetstillfällen till död och begravning och underströk att man inte kan förstå folkkonsten utan kunskap om det dåtida bondesamhällets seder och traditioner, årshögtider och riter kopplade till livet i den förindustriella tiden.

Föremålen har ofta varit gåvor i samband med olika högtider och händelser i personers liv såsom förlovning och bröllop. Föremålen kan vara tillverkade av trä, metall, keramik, textil eller rötter men det är just dekoreringen som gör dem det vi kallar folkkonst.

Den mest kände konstnären i Östergötland inom detta område är Johan Bäckström, verksam i början av 1800-talet. Flera möbler bemålade av honom visades. Stefan Hammenbeck botaniserar just nu i Sigurd Erixons dagböcker och finner intressanta fakta att dela med sig av. Som alltid med Stefan Hammenbeck blev det en mycket innehållsrik och inspirerande kvällssammankomst!

Årskrönika

Årskrönika 2017 för Östergötlands museums vänner

Vänföreningen har under året haft drygt 300 medlemmar. Dessa har inbjudits till fem kvällssammankomster, ett besök på Konstmuseet i Norrköping, en eftermiddagsvisning av Lena Cronqvists konst, en höstresa och ett söndagsmöte i samband med utdelningen av Bengt Cnattingiuspriset. Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden.

En vårlikt skön kväll i februari samlades mer än 40 personer i Dahlgrensrummet för att lyssna till museipedagog Lena Lindgrens presentation av den nya utställningen "Österlandets skatter".

Ett imponerande arbete har lagts ned på att göra en digital information om utställningen. Med hjälp av sin privata webbläsare kan besökare ta fram detaljerade uppgifter om olika intressanta fakta kring de utställda föremålen.

Höjdpunkten i utställningen är det inre rummet med Otto Smiths samling från Egypten. Här har museet lagt ned ett stort arbete på att skapa en fin miljö med en matta som visar en karta över Egypten och montrar som för tanken till pyramider och pelare.

Inför mer än 70 personer i ett samarrangemang med Konsthistoriska klubben den 5 april visade museipedagog Ragnvi Andersson den fantastiska utställningen med kvinnokläder från tidigt 1900-tal. I en del av utställningen visades också kläder som nu sytts upp vid Textilhögskolan i Borås efter skisser som konstnären Siri Derkert ritat.

Torsdagen den 20 april hölls årsmöte för Östergötlands museums vänner med cirka 40 medlemmar närvarande. Inga Hillgren och Bengt Öberg nyvaldes som medlemmar i styrelsen för ett år. Vänföreningens nya stadgar antogs.

Efter årsmötet kom ytterligare åhörare in i Wallenbergsalen och föreläsningen av Rackstadmuseets chef Anna Skoglund åhördes av mer än 80 personer. Anna Skoglund presenterade på ett mycket intressant och charmfullt sätt de olika konstnärerna i Rackstadgruppen.

Avslutningsvis berättade Anna Skoglund om Rackstadmuseet och hälsade Östergötlands museums vänner välkomna på ett besök. Detta planeras ske 2018.

Onsdagen den 10 maj skulle intendent Martin Sundberg ha visat utställningen "Gåvan - Carl-Johan Bolanders öga för konst" på Norrköpings Konstmuseum för en grupp medlemmar, som rest dit i egna bilar. Tyvärr blev arrangemanget inställt på grund av för få anmälda.

I fint sensommarväder åkte trettiotvå museivänner med buss från Östergötlands museum för att få en guidad visning av årets sommarutställning på Vadstena Slott. Där presenterades många intressanta verk av två av Sveriges främsta skulptörer Carl Milles och Gottfrid Larsson.

Deras verk presenterades i en dialog med den nutida konstnären Stina Opitz, vars lekfulla och till stor del nyskapade tredimensionella verk gav en spännande kontrast till de klassiska skulpturerna.

Efter en buffélunch i Rikssalen längst upp i Vadstena slott begav vi oss till Motala och Sveriges Rundradiomuseum i stationsbyggnaden för Motala långvågsstation från 1927 i Bondebacka. Där fick vi en engagerad presentation av museets rika samling av föremål och händelser från radions första årtionden.

Lördagen den 23 september visade konstintendent Stefan Hammenbeck museets uppmärksammade sommarutställning "Livet som tema! Lena Cronqvist – måleri och skulptur 1996-2017" särskilt för oss vänner. Stefan levandegjorde målningarna och förklarade symboliken på ett mycket fängslande sätt. Ett 40-tal medlemmar lyssnade andäktigt.

Arkeolog Emma Karlsson berättade den 11 oktober om utgrävningarna på Hospitalstorget inför drygt 40 intresserade. Hon jämförde fynd i form av gravar och murrester med tidigare fynd och visade hur bilden av en franciskanerkyrka växer fram.


Östergötlands museums vänner fick en intressant afton i Wallenbergsalen onsdagen den 15 november, då bildarkivarie Jim Löfgren inför 40 personer visade några av de minst en million bilder som finns i museets samlingar. Med Östergötland och Linköping i fokus presenterade han 12 skickliga fotografers bilder från1800-talet till sent 1900-tal.

Söndagen den 3 december tilldelades Göran Tagesson Bengt Cnattingiuspriset med en motivering som handlade om hans mångfasetterade forskning i Linköping och andra orter i Östergötland samt i Kalmar.

Göran Tagesson höll därefter ett mycket trevligt föredrag om sin och andras arkeologiska forskning och avslöjade att han kommer att fortsätta sitt forskningsarbete bland annat genom att använda sig av Bengt Cnattingius fina glasplåtar från 1920-talet, som finns i Östergötlands museum.

I anslutning till utdelningen av Bengt Cnattingius pris brukar Östergötlands museums vänner överlämna årets gåva till museet. Detta år är det en oljemålning av konstnärinnan Lena Cronqvist "Självporträtt med handdockor och moln" från 2006.

Konstintendent Stefan Hammenbeck presenterade Lena Cronqvist, gåvan och traditionen med målning av självporträtt. Extra bidrag från medlemmar samt ett större bidrag från Anna och Giuseppe Cocozzas stiftelse för allmänna ändamål har möjliggjort inköpet av tavlan.

De flesta kvällsaktiviteterna på museet under våren avslutades med uppskattade måltider i Hagdahls kök. Tyvärr har ökade kostnader för måltiderna gjort att vännerna under hösten blivit tvingade att avstå från efterföljande sittningar.

Östergötlands museums vänner framför ett varmt tack till museets personal, som på olika sätt berikar våra sammankomster med sina kunskaper och stöttar oss med praktiska åtaganden. Ett speciellt tack till Stefan Hammenbeck, som är museets representant i vännernas styrelse där han bidrar med inspiration till olika aktiviteter.

Linköping i mars 2018

Per Nilsson    Lennart Tegler    Sture Mossberg
Ingegerd Bernsten    Kerstin Nilsson    Elisabeth Lagerfelt
Bengt Öberg    Inga Hillgren    Inga Wallenquist


Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum