Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Östergötlands museums vänner


Välkommen till Östergötlands museums vänner! Här hittar du information om föreningen, vad vi gör och om föreningens styrelse. Längst ner på denna sida finns vår årskrönika.

Våra stadgar kan du läsa här

Om föreningen

Vi är en förening vars främsta mål är att stödja Östergötlands museum genom förvärv av konst och kulturhistoriska föremål. Föreningen, som idag har cirka 350 medlemmar, bildades 1949.

Som medlem får du information om Östergötlands museums program. Du kan också delta i månadens föreläsning eller visning som vi anordnar. Aktiviteten avslutas med en gemensam måltid. Förutom detta görs varje år en utflykt i länet. Möjlighet finns även att vara med på våra längre konst- och kulturresor. Tidigare har vi till exempel besökt New York, Paris, Madrid, London och de baltiska länderna.

Medlemsavgiften är 200:- per år för en person och 300:- per år för två personer med samma adress. Östergötlands museums vänners bankgiro är 5007-3899. Glöm inte att skriva avsändare när du betalar medlemsavgiften.

Styrelse

Per Nilsson, ordförande 013 - 14 72 16
Kerstin Nilsson, sekreterare 013 - 13 29 69
Ingegerd Bernsten 013 - 13 92 58
Elisabeth Lagerfelt 013 - 17 30 00
Sture Mossberg 013 - 15 05 87
Inga Hillgren 013 - 29 75 79
Inga Wallenquist 013 - 15 97 90
Bengt Öberg 013 - 13 31 76
Lennart Tegler 013 - 17 26 60

För ytterligare information, kontakta föreningens sekreterare
Kerstin Nilsson, 013-13 29 69
vannerna@ostergotlandsmuseum.se

Program vår 2018

Torsdag 15/2 kl 18 
Folkkonst i Östergötland
Konstintendent Stefan Hammenbeck föreläser.
I Wallenbergsalen, Östergötlands museum.

Onsdag 21/3 kl 17.30 
Årsmöte (med efterföljande föreläsning)
Onsdag 21/3 kl 18 
Liljevalchs – en stolt 100-åring bygger till 
Liljevalchs konsthalls chef Mårten Castenfors berättar om det som varit och det som ska komma.
I Wallenbergsalen, Östergötlands museum.

Lördag 21/4 och söndag 22/4 
Resa till Värmland
Vi reser till Arvika för att besöka Rackstadmuseet och till Karlstad för att se Lars Lerins konst. Detaljerad information kommer senare.

Onsdag 12/5 kl 18 
Folkkonst i Östergötland
Museipedagog Emma Friberg visar utställningen Det blå skåpet.
I Westmanhallen, Östergötlands museum.

VÅRA AKTIVITETER

Folkkonst i och från Östergötland

Vårens första möte där konstintendent Stefan Hammenbeck föreläste om folkkonst lockade drygt 50 personer till Wallenbergsalen. Med fina bilder av olika folkkonstföremål väckte han åhörarnas intresse för den kommande utställningen, som öppnar i april.

Stefan Hammenbeck inledde med att berätta att Carl Larsson och Anders Zorn var intresserade av folkkonst. Carl Larsson ville att Nationalmuseum skulle avsätta sin finaste sal för det svenska bonadsmåleriet.

Stefan Hammenbeck presenterade sedan ingående det arbete som professor Sigurd Erixon gjorde från början till mitten av 1900-talet då han inventerade folkkonst i flera av landets län, men speciellt mycket i Östergötland där han också blev bekant med museichefen Bengt Cnattingius.

Sigurd Erixon cyklade runt i länen och fotograferade folkkonstföremål och målningar på väggar och tak i gamla hus. Oskar Ekman i Bjärka Säby bekostade Sigurd Erixons uppbyggnad av fornhemmet i Wist där.

Med fina bilder visade Stefan Hammenbeck vackert dekorerade bruksföremål från födelse och dop över hela livets arbetstillfällen till död och begravning och underströk att man inte kan förstå folkkonsten utan kunskap om det dåtida bondesamhällets seder och traditioner, årshögtider och riter kopplade till livet i den förindustriella tiden.

Föremålen har ofta varit gåvor i samband med olika högtider och händelser i personers liv såsom förlovning och bröllop. Föremålen kan vara tillverkade av trä, metall, keramik, textil eller rötter men det är just dekoreringen som gör dem det vi kallar folkkonst.

Den mest kände konstnären i Östergötland inom detta område är Johan Bäckström, verksam i början av 1800-talet. Flera möbler bemålade av honom visades. Stefan Hammenbeck botaniserar just nu i Sigurd Erixons dagböcker och finner intressanta fakta att dela med sig av. Som alltid med Stefan Hammenbeck blev det en mycket innehållsrik och inspirerande kvällssammankomst!

Bengt Cnattingius-priset 2017 

Ett underhållande bildspel om årets Bengt Cnattingius-pristagare, arkeologen Göran Tagesson, roade då publiken samlades i Wallenbergssalen söndagen den 3 december. Efter välkomsthälsningar av museistyrelsens ordförande Helena Hillar och museichefen Olof Hermelin fick Göran Tagesson ta emot priset med en motivering som handlade om hans mångfasetterade forskning i Linköping och andra orter i Östergötland samt i Kalmar. Göran Tagesson fick också beröm för sin pedagogiska skicklighet och förmåga att göra resultat begripliga.

Göran Tagesson höll därefter ett mycket trevligt föredrag, där han inledningsvis berättade om Bengt Cnattingius betydelse för Östergötlands museum. Han beskrev också den arkeologiska metodutvecklingen, som gör att nya teorier om äldre fynd kan presenteras och att fynden kan sättas in i ett större sammanhang. Göran Tagesson berättade även om utgrävningar vid Hospitalstorget, i domkyrkoparken och i flera medeltida kvarter i Linköping.

Förutom arvet efter Bengt Cnattingius nämnde Göran Tagesson den tidigare antikvarien Anders Lindahl som en inspiratör. Hans skicklighet att göra skisser som ger närhet till personer, som kan ha levat i de miljöer man undersökte, är beundransvärd. Göran Tagesson talade också om den i övrigt okände arkeologen Bo Kindvall, som med sin moderna dokumentation av utgrävningen av delar av det nuvarande Filbyterhuset i centrala Linköping har försett Göran Tagesson med material han har kunnat använda sig av i sin avhandling. 

Efter det att Göran Tagesson skrivit sitt avhandlingarbete om det medeltida Linköping och dess nära relation till domkyrkan och franciskanerkonventet, har han under 2000-talet fortsatt att ägna sig åt historisk arkeologi. Detta innebär att arkeologer samarbetar med historiker och byggnadsantikvarier.

Avslutningsvis gav han intressanta fakta om hus som flyttats till Gamla Linköping och om arbetet med Onkel Adamsgården. Göran Tagesson avslöjade att han kommer att fortsätta sitt forskningsarbete bland annat genom att använda sig av Bengt Cnattingius fina glasplåtar från 1920-talet, som finns i Östergötlands museum. 

I anslutning till utdelningen av Bengt Cnattingius pris brukar Östergötlands museums vänner överlämna årets gåva till museet.  Detta år är det en oljemålning av konstnärinnan Lena Cronqvist "Självporträtt med handdockor och moln" från 2006. Konstintendent Stefan Hammenbeck presenterade Lena Cronqvist, gåvan och traditionen med målning av självporträtt. Extra bidrag från medlemmar samt ett större bidrag från Anna och Guiseppe Cocozzas stiftelse för allmänna ändamål har möjliggjort inköpet av tavlan.

Dagen avslutades med glögg, kaffe och pepparkaka i Hagdahls kök.

Lena Cronqvist – måleri och skulptur 1996-2017 

Lördagen den 23 september visade konstintendent Stefan Hammenbeck museets uppmärksammade sommarutställning: Livet som tema! Lena Cronqvist – måleri och skulptur 1996-2017 särskilt för oss vänner.

Stefan levandegjorde målningarna och förklarade symboliken på ett mycket fängslande sätt. Ett 40-tal medlemmar lyssnade andäktigt.

Arkeologi i klosterkyrka och kyrkogård

Arkeolog Emma Karlsson berättade den 11 oktober om utgrävningarna på Hospitaltorget inför drygt 40 intresserade. Hon jämförde fynd i form av gravar och murrester med tidigare fynd och visade hur bilden av en franciskanerkyrka växer fram.

Franciskanerorden är en tiggarorden som förutsätter en stad med tillräcklig befolkning för att försörja verksamheten. Två gåvobrev från 1287 visar att kyrkan och Linköpings stad fanns eller var under utveckling då. Arkeologerna hoppas nu på finansiering som gör det möjligt att fastställa kyrkans form och storlek.

Det bevarade nuet

Östergötlands museums vänner fick en intressant afton i Wallenbergsalen då bildarkivarie Jim Löfgren inför 40 personer visade några av de minst en million bilder som finns i museets samlingar.

Med Östergötland och Linköping i fokus presenterade han 12 skickliga fotografers bilder från 1800-talet till sent 1900-tal. Jim Löfgren arbetar med digitalisering av fotografierna, vilket gör att han kan visa gamla bilder med utmärkt skärpa. Genom att han tog fram detaljer i bilderna fick vi se personer på mycket nära håll.

Bilderna speglade både människor och miljöer i stad och på landsbygden. Presentationen bevisade att det finns mycket fascinerande att finna i denna bildskatt.

Årskrönika

Årskrönika 2016 för Östergötlands museums vänner

Vänföreningen har under året haft drygt 300 medlemmar. Dessa har inbjudits till fem kvällssammankomster, fyra resor och ett söndagsmöte i samband med utdelningen av Bengt Cnattingiuspriset. Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden. 

Mer än 70 medlemmar trotsade kylan söndagen den 17 januari för att få höra konstintendent Stefan Hammenbeck berätta om de Königsmarckska tapeterna. Med stor entusiasm delade han med sig av sin kunskap om dessa konstverk. De sex tapeterna visar scener ur familjerna Königsmarcks och Lewenhaupts liv vid slutet av 1600-talet.

En regntung januarisöndag reste 25 museivänner i egna bilar till Norrköpings Konstmuseum för att få en visning av utställningen "Möbler, måleri och textil" med Erik Chamberts arbeten. Den omfattande utställningen och intendent Helena Scraggs detaljrika visning gjorde vännernas besök till en upplevelse. 

Drygt 40 personer samlades i Westmanhallen en februarikväll för att lyssna till utställnings-producenten och museipedagogen Emmy Fribergs presentation av den omfattande utställningen "Mat, myter och middagsbord". 

Den 17 mars 2016 hade vänföreningen årsmöte varvid Tomas Jönsson, tidigare chef för Värmlands museum och Norrköpings stadsmuseum , valdes in som medlem i styrelsen och Per Nilsson omvaldes som ordförande. Efter årsmötet höll chefen för Thielska Galleriet, Patrik Steorn, en uppskattad föreläsning med rubriken"Thielska Galleriet-Huset, konsten och familjen". 

En vacker vårkväll i mars samlades närmare 40 personer i Dahlgrenssalen för att möta konstnären Margareta Hennix vid hennes dukade bord, som med dukar i olika färger var indelat i fyra avdelningar; vår, sommar, höst och vinter. Hon berättade inspirerat om olika tekniker hon använt för att åstadkomma föremålen i benporslin och glas. 

En augustilördag reste 43 vänföreningsmedlemmar med buss från Östergötlands museum. I Örberga kyrka fick vi en intressant presentation av den 900 år gamla kyrkan av kyrkvärden Viola Rickardsson. Hon berättade om kyrkans byggnadshistoria. Speciellt intressant är tornet med sina två spiraltrappor. 

Före detta diplomaten Magnus Vahlquist mötte oss vid sockenmagasinet, där man gjort ett museum för de tidigkristna gravmonument man 2005 fann på kyrkogården. Vi promenerade sedan till Örgården, som är paret Vahlquists privata sommarbostad. Därifrån såg vi de vyer Prins Eugen använt sig av i sina målningar. 

I Vadstena Slott fick vi en mycket välsmakande buffélunch. Besöket avslutades med en visning av Prins Eugens konst. Efter presentationen fick vi gott om tid att själva gå runt och se på tavlorna innan bussen tog oss till Linköping.

Lördagsmorgonen den 3 september startade 42 deltagare en resa till Kalmar och Öland. Förmiddagskaffe serverades i den pittoreska orten Mörtfors. En guidad tur i Kalmar slotts paradvåning med sina rika utsmyckningar av intarsia var vårt första mål.

Efter promenad genom stadsparken och lunch tog bussen oss till Kalmar Länsmuseum, där vi guidades genom utställningen om Regalskeppet Kronan, som sjönk utanför södra Öland 1676. En guidad stadspromenad till 1600-talshusen kring Stortorget samt till stadsmuren avslutades vid restaurang Källaren Kronan.

Söndagen inleddes med en busstur genom Kalmar tillsammans med en mycket skicklig guide. Hon visade oss bland annat den äldsta kyrkogården insprängd bland gamla hus nära slottet. Vi fick också besöka Kalmar domkyrka, som efter renovering har ett mycket ljust och vackert kyrkorum.

Första stoppet på Öland gällde VIDA museum, där nye ägaren Hampus Vallien tog emot oss. Han presenterade dels de två temporära utställningarna dels de båda permanenta utställningsrummen med Bertil Valliens och Ulrika Hydman Valliens verk. Efter lunch på Halltorps Gästgiveri besökte vi Borgholms slott och fick en entusiastisk och informativ visning av slottets kaplan sedan 40 år, Jim Rudolfsson.

Under hemresan stannade vi i Tindereds Lantkök för en kvällssmörgås, innan vi fortsatte genom Uknadalen. Mycket nöjda med en lyckad resa återvände vi till Linköping på söndagskvällen.

Lördagen den 17 september begav sig 21 förväntansfulla museivänner iväg från Östergötlands museum med buss mot Stockholm till Thielska Galleriet, där vi välkomnades av intendenten Patrik Steorn. Han berättade livfullt om husets historia och dess skapare Ernest Thiel, innan han kunnigt guidade oss genom galleriet och dess fina permanenta utställning.

Efter lunch gav kuratorn Sophie Allgårdh en visning av en temporär utställning med Carl Kylbergs målningar. Besöket avslutades med en reflekterande vandring i villans park med utställningen Gardenparty.

Höstens enda föreläsning för museivännerna gavs av universitetshistoriker Svante Kolsgård och hade rubriken "Åtvidaberg - en trädgårdsstad?". Svante Kolsgård presenterade hur begreppet trädgårdsstad kom i ropet i samband med industrialiseringen vid sekelskiftet 1800/1900. Då Theodor Adelswärd 1883 blev disponent för Åtvidabergs Kopparverk var det hans ambition att göra Åtvidaberg till en trädgårdsstad.

Närmare 60 personer samlades i Wallenbergssalen andra advent då Bengt Cnattingiuspriset tilldelades textilkonsulenten Ann-Sofie Svansbo. Efter utdelning av diplom och blommor höll hon en intressant föreläsning. Med färgstarka bilder på olika broderier beskrev hon den stora skatt av sparade textilföremål, som finns i museets magasin.

De flesta kvällsaktiviteterna på museet har avslutats med goda och uppskattade måltider i Hagdahls kök. Östergötlands museums vänner framför ett varmt tack till museets personal, som på olika sätt berikar våra sammankomster med sina kunskaper och stöttar oss med praktiska åtaganden.

Ett speciellt tack till Stefan Hammenbeck, som är museets representant i vännernas styrelse där han bidrar med inspiration till olika aktiviteter.

Linköping i mars 2017

Per Nilsson    Lennart Tegler    Sture Mossberg
Ingegerd Bernsten    Kerstin Nilsson    Elisabeth Lagerfelt
Tomas Jönsson    Ellen Strid    Inga Wallenquist


Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 226
751 04 UppsalaSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum