Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Skog och arkeologi

I våra skogar finns många lämningar från olika verksamheter. Här finns torpgrunder med tillhörande marker och rester efter stengärdesgårdar. Det kan även finnas grävda brunnar och uthusgrunder inom torpområdet.

I skogen har man även tillverkat tjära och s k tjärdalar finns i riklig mängd. Man har också tillverkat kol i kolmilor och platserna för dessa ses som stora runda förhöjningar i marken. Ibland finns en kvarngrund i närheten som ofta ligger intill en bäck eller större fåra.

Skogen gömmer även minnen från äldre tid i form av trädbeväxta boplatser och gravfält. Ibland kan det vara mycket svårt att upptäcka skogens lämningar. De är som alla andra fornlämningar skyddade enligt lag.

Om du är osäker vid exempelvis en gallring eller avverkning av skog hjälper vi dig gärna till rätta med att markera ut var lämningarna finns.

 


Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum