Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Förundersökning

Visar utredningen, etapp 2, att fornlämningar finns inom exploateringsområdet kan länsstyrelsen besluta om en arkeologisk förundersökning.

Vid förundersökningen öppnas provschakt eller mindre ytor inom exploateringsområdet. Detta görs för att ta reda på fornlämningsområdets storlek och lämningarnas karaktär och deras ålder.

Utifrån förundersökningens resultat beslutar länsstyrelsen om fornlämningarna ska bevaras eller om man får ta bort dem.


Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum