Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Sakkunnig kontrollant av kulturvärden

Bevarandet av kulturmiljöer förutsätter engagemang och dialog mellan olika aktörer. Vid ändring av byggnad där varsamhetskrav enligt plan- och bygglagen gäller, åtar vi oss uppdrag som sakkunnig kontrollant av kulturvärden.

Vill du veta mer eller diskutera ett uppdrag kontaktar du Marie Hagsten eller Anita Löfgren Ek.


Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping



Telefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: Löfstad



Fakturadress

Fack 4200
Box 226
751 04 Uppsala



Se avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum