Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Museets arkeologer

Arkeologi är ett vitt ämne som spänner över många ämnesområden. Varje dag avsätts nya spår från oss människor som framtidens arkeologer kan förundras över. Spåren efter oss människor är en viktig del av vårt kulturarv. Det kan röra sig om gravar, boplatser, odlingsmark eller en muntlig berättelse.

På Östergötlands museum är vi ett tiotal arkeologer, en administratör och en redaktör som arbetar med arkeologiska ärenden. Vi hjälper dig gärna om du har några frågor som rör arkeologi, historia, äldre kartmaterial eller litteraturtips. Vi kan även hjälpa dig rätt i skog och mark när du behöver veta om det finns fornlämningar i området du ska gallra eller avverka. Under rubriken kontakt kan du se våra olika tjänster.

Här på museet har vi i vårt arkiv och magasin tillgång till kunskap och föremål som samlats in under nästan 100 år. Mycket av materialet handlar just om arkeologiska undersökningar eller föremål som hittats vid t ex jordbruksarbete. Denna samlade kunskap hjälper oss att sätta in dagens samhälle i ett historiskt sammanhang.

Vi arbetar ständigt tillsammans med andra för att nå det bästa resultatet i våra uppdrag. Tillsammans med olika analysföretag, universitet, allmänhet, kommuner, länsstyrelsen, företag, föreningar, församlingar m fl jobbar vi effektivt och tillför ny spännande kunskap om Östergötlands historia.

Östergötlands museums arkeologer är medlemmar i Museiarkeologiska branschorganistationen M-ark och Sveriges uppdragsarkeologiska branschorganisation SUBo.

       

Välkommen med dina frågor till oss!


Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum