Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Pågående och tidigare arbeten

Konservering av konstnärlig utsmyckning på Vrinnevi sjukhus.

Sommaren 2018

Lasarettet i Norrköping - Vrinnevi sjukhus har en rik konstsamling tack vare att man redan på planeringsstadiet ville integrera konsten i byggprojektet, vilket var ovanligt vid denna tid. Sjukhuset stod färdigt 1988 och 30 år senare ses nu de många konstverken över av Östergötlands museums konservatorer, på uppdrag av Region Östergötlands konstenhet. Konstverk av bland annat Nils G Stenqvist, Hans Björn, Ulla Zimmerman och Leif Elggren placerade i entréplanets huvudstråk har rengjorts och konserverats på plats och på museets konserveringsateljé. Placeringen i sjukhusets korridorer gör konstverken speciellt utsatta för slitage av olika slag, men nu kan alla sjukhusbesökare och anställda som passerar korridorerna åter uppleva konstverken hela, rena och utan stötskador. Arbetet med konserveringen av konstverken är indelat etappvis och är planerat att fortsätta under hösten 2018 och våren 2019.


Konservator Johanna Palm-Avis retuscherar skador på Per Wåhlströms verk "Rädda tummen".

Konservator Johan Roos i arbete med verket "Noaks ark" av Bertil Englert.

 

Konservering av dekorationsmåleriet i Torpa kyrka

Hösten 2017

Just nu och en bit in i oktober befinner sig museets konservatorer i Torpa kyrka som ligger vackert belägen vid Sommens strand. Det är interiörmåleriet som pryder valv och väggar som nu konserveras och rengörs. Konservatorerna har ställts inför nya delikata problem då målningarna i koret är utförda i oljefärg och uppvisade en helt annan typ av skadebild än övriga kyrkans måleri som är utförd i limfärg. Måleriet som imiterar ”uppländsk gotik” är ett värdefullt exempel på förra sekelskiftets intresse för medeltidens dekorativa kalkmåleri. Målningarna tillkom vid 1891 års restaurering vilken leddes av arkitekt Agi Lindegren, som var en av tidens mer framträdande arkitekter. Han var bland annat slottsarkitekt vid Drottningholm och har svarat för ombyggnader och restaureringar av ett stort antal kyrkor. Det är mycket troligt att han även komponerat dekorationsmålningarna i Torpa, även om själva målningsarbetet utfördes av målarna J Sedlund och Bror Kronstrand.


Johanna Palm-Avis fäster flagande oljefärg i korvalvet.


Stephan Lederer arbetar med korets draperimålningar.


Rengöring av limfärgsmåleriet i mittvalvet.

 

Väggmåleriet i Himmelstalunds brunnssalong konserveras!

Mars - maj 2017

Den smala timmerbyggnaden som utgör Himmelstalunds brunnssalong i Norrköping är uppförd mellan 1730-1760-talet. Här har det druckits brunn och anordnats fester ända till 1800-talets slut. Fortfarande använts lokalerna för festligheter och högtidsfiranden. Den östra delen av byggnaden har tjänat som en fest- och teatersalong. Här finns exotiska målningar med palmer och papegojor tillkomna omkring 1830. Måleriet är utfört från golv till taklist direkt på väggarnas stående brädpanel. Under en period täcktes målningarna över med papperstapeter. Vid en restaurering på 1960-talet plockades målningarna fram igen. De var då i ett mycket dåligt skick. De åtgärdades och bättrades av konstnären Fritz Grahn under ledning av fil dr Birgit Gejvall. Nya omfattande skador har uppkommit sedan dess. Konservatorer från Östergötlands museum konsoliderar flagande färgskikt, avlägsnar smuts samt tonar in den stora mängden färgbortfall.


Fest- och teatersalongen innan konserveringsåtgärderna påbörjats.

Konservator Johan Roos fäster flagande väggmåleri i fest- och teatersalongen.

Det går åt mycket färg till retuscheringen av alla färgbortfall.

Väggmåleri på teaterscenen före konserveringsåtgärderna.

Flagande färg och bortfall i måleriet, före konserveringsåtgärder.

 

Konservering av arkitekturbunden utsmyckning i Veta kyrka

Augusti - november 2016

Museets konservatorer befinner sig åter igen i Veta kyrka utanför Mantorp. 2011 åtgärdades draperimålningarna från 1914 och även flertalet inventarier, bland annat predikstolen och de många begravningsvapen som smyckar kyrkans väggar.

Nu är det dags för konservering av den arkitekturbundna utsmyckning som fyller väggar och valv. Konserveringen innebär rengöring av måleriet, konsolidering av lös puts, lagning av sprickor i putsen och retuschering. Veta kyrka uppvisar bevarat dekorationsmåleri från åtminstone fem perioder.

Fragment av det äldsta måleriet, troligen utfört i början av 1200-talet i samband med kyrkans uppförande, finns på norra väggen i östra korsarmen. Från samma tidsperiod finns också målningsfragment ovan valven i det östra koret. På 1400-talet valvslogs kyrkan och då försågs de putsade takvalven med kalkmåleri. Detta måleri kompletterades under samma århundrade med ytterligare målerikompositioner i form av rundlar med figurscener.

År 1588 försågs takvalv och väggar i den östra och västra korsarmen med måleri i form av bibliska scener på väggarna mot norr och valvkapporna dekorerades med stora blommor, änglahuvuden och bladslingor. I det nuvarande koret (norra korsarmen) finns mindre dekorationsmålningar från 1796 och valvet smyckas av text- och dekormåleri från 1914.

 

Konservering av väggfält på Mauritzbergs slott

Juni 2016

Under några dagar i början av juni har museets konservatorer utfört konserveringsåtgärder på vävspända väggfält i Greve Bondes matsal på Mauritzbergs slott i Norrköpings kommun.

Väggmåleriet är utfört i mitten av 1700-talet i en mycket tidstypisk rokokostil med fantastiska landskapsvyer, dekorativa rocailler, fontäner och ruiner. I målningssviten ingår 12 hela väggfält med 3 tillhörande dörröverstycken. De är samtliga utförda i olja på en grunderad glest vävd linneduk. Dukarna sitter som brukligt var monterade på spännramar och monterade till väggen bakom profilerade förgyllda lister. 

Museet blev kontaktat av slottets nuvarande ägarinna då det fanns skador i väggfälten såsom hål och revor. Konservatorerna har nu lagat upp hålen i duken och kittat och retuscherat  skadorna. Väggfälten kan återigen avnjutas i sin fulla prakt!


Mauritzbergs slott.


Väggfält i matsalen efter konservering.


Detaljbild av väggfältet med skada före konservering.


Konservator Johan Roos under arbetet med att åtgärda skadan.

 

Detaljbild av väggfältet efter konservering och retuschering.

 

Mögelsanering och konservering i Kullerstad kyrka

Februari - mars 2015

Under mars och april utför museets konservatorer mögelsanering och konservering av kalkmåleri och inventarier i Kullerstad kyrka. Kyrkan har omfattande mögelproblem och för arbetet krävs skyddsutrustning i form av heltäckande skyddsdräkter och friskluftsmasker.

 Rengöring av kalkmåleriet i Kulllerstads kyrkas korvalv

Rengöring på hög höjd i domkyrkan!

Januari - mars 2015

Konservatorerna från museet kommer under några månader i början av året att arbeta i Linköpings domkyrka med att se över en stor del av de bemålade invändiga inventarierna. På hög höjd från lift och ställning kommer vi att gå över och rengöra föremålen från damm efter den invändiga restaureringen år 2004. När begravningsvapen, minnestavlor och epitafier har befriats från de tjocka dammlagren kommer färg och förgyllning åter ge intryck av sin forna glans och lyster.

Man får inte vara höjdrädd när man ska jobba i domkyrkan


 

Avdamning av begravningsvapen från lift

Närbild av dammigt och smutsigt begravningsvapen

Närbild av begravningsvapen under rengöring

Altartavlan i Mariakoret ses över

Konservering av inventarier i Vikingstad kyrka

September - oktober 2014

Altartavlan i Vikingstad kyrka har genomgått stora förändringar sedan den målades år 1783 av målarmästare Adam Falk från Askersund. I slutet av 1800-talet fick fotografen S L Rydholm i uppdrag att åtgärda målningen som enligt uppgift ska ha varit skadad av fukt. Han passade samtidigt på att helt omgestalta Kristusfiguren samt måla dit den sörjande Maria Magdalena vid korets fot. På 1960-talet beslutades det i församlingen att Rydholms omtolkning skulle bort och konservator Bertil Bengtsson avlägsnade övermålningen och frilade 1700-talsmåleriet.

Konservatorerna kommer här att rengöra den nu smutsade målningen samt avlägsna vita fläckar som uppkommit sedan den senaste konserveringen. Samtidigt ses predikstolen över där både bemålning och förgyllningar rengörs och skador kittas och retuscheras. Ljudtaket över korgen är hårt smutsat och under smutsen gömmer sig en vacker blå himmel med ljusa moln.

Fotografi av altartavlan taget efter friläggningen 1964. (Arkivbild)

Bild tagen före friläggningen 1964 som visar hur målningen såg ut efter att Rydholm omgestaltat altarmålningen. (Arkivbild)

Predikstolens ljudtak under rengöring

Konservering av inventarier från Vinnerstads kyrka

Våren 2014

1936 restaurerades flera föremål från Vinnerstads kyrka i Motala församling av konservator Sven Sundbaum. Nu är det dags igen för föremålen att tranporteras till museets konserveringsateljé för att åtgärdas under vintern 2014. Lös färg och förgyllning på det medeltida altarskåpet, triumfkrucifixet från 1300-talet, nummertavlorna och predikstolens timglas konserveras för att hålla i många år till. Ett antal oljemålningar som tillhör kyrkan behöver rengöras med skonsamma metoder, även det ett jobb för en konservator.


Johanna Palm-Avis konserverar delar från altarskåpet

Konservering av inventarier från Källstads kyrka

Våren 2014

Källstad kyrka genomgick en mycket omfattande restaurering på 1860-talet. Då rev man nämligen det medeltida långhuset och ett nytt byggdes i anslutning till det gamla tornet. Kyrkans gamla altaruppsats från början av 1700-talet ansågs omodern och fick plats på tornvinden. Det som bevarades var bland annat altaruppsatsens dekorativa krön, krucifix, änglaskulpturer och vissa arkitektoniska element. Övriga delar har dessvärre försvunnit eller förstörts.

På 1950-talet fanns önskemål från församlingens sida att flytta ner delarna till kyrkorummet efter ca 100 år på vinden. Konservator Bertil Bengtsson ryckte ut och åtgärdade föremålen som var i ett mycket skadat skick. Delarna återfick samtidigt sin placering inne i kyrkan. Sedan dess har nya skador uppstått och föremålen har på 60 år hunnit bli mycket smutsade.

Färg och förgyllning har nu fixerats, ytorna rengjorts och störande bortfall har retuscherats av konservatorer från Östergötlands museum. Samtidigt åtgärdades kyrkans predikstol då färg och förgyllning fixerades och rengjordes. 


Delarna från altaruppsatsen efter konservering


Predikstolens ljudtak rengörs

Konservering av medeltida kalkmålningar i Hovs kyrka

April - juni 2014

Sedan några veckor tillbaka befinner sig museets konservatorer på hög höjd i valven i Hovs kyrka belägen i närheten av Tåkern. Det är de medeltida kalkmålningarna som fyller korvalvet, långhusets östra valv samt den norra korväggen som konserveras. Konserveringen innebär rengöring av måleriet, konsolidering av lös puts, lagning av sprickor i putsen och retuschering.

De äldsta kalkmålningarna i kyrkan är daterade till år 1515. De överkalkades år 1774 och 1783 men togs fram av konservator Bertil Bengtsson vid en restaurering år 1950.

Målningarna har från början varit mycket färgstarka. Under konserveringsarbetet har rester av klara och starka färger upptäckts på många ställen i valven.

Fästning av lös puts på norra korväggenLim injiceras bakom löst sittande kalkputs


Armar uppåt sträck!

Gästabudssalen på Löfstad slott

Juni 2014

Just nu arbetar vi målerikonservatorer på Östergötlands museum med fixering, rengöring och putslagning av kalkmålningarna i Gästabudssalen på Löfstad slott. Målningarna härrör från 1600-talet och är målade i al secco-teknik, dvs med kalkfärg på torr kalkputs. Det dekorativa trätaket är målat i ett vackert mönster med limfärg. Målningarna finns på nedre botten i slottets södra flygel.

Flygeln undkom lyckligtvis den stora branden på slottet i januari år 1750. Då förstördes huvudbyggnaden med all inredning samt den norra flygeln. Kalkmåleriet i Gästabudssalen är relativt fragmentariskt och har genom åren lagats och förstärkts med ny puts. Störande lagningar kommer nu att tonas in med ny färg vilken kommer att ge mer helhet åt målningarna.

Gästabudssalens södra vägg innan påbörjade konserveringsarbeten

 

Närbild av dekorationsmåleriet

En glad Klara Isaksson i färd med att injicera kalkbindemedel

Inventarier i Torpa kyrka

Augusti - september 2014

Torpas nuvarande kyrka som är uppförd under 1400- eller 1500-talet ligger vidunderligt vackert vid sjön Sommen i sydöstra Östergötland. Konservatorerna ser nu över kyrkans lösa inventarier. En del föremål såsom begravningsvapen över de adliga familjerna Fahnehielm och Ulff, triumfkrucifixet daterad till kring 1300 och altartavlan från 1657 har transporterats till museets konserveringsateljé medan andra föremål som predikstolen, orgelfasaden, och altarrundeln av praktiska skäl åtgärdas i kyrkan.

Konserveringen innebär framför allt fästning av lös färg och förgyllning, rengöring och retuschering av skadorna för att åter ge föremålen ett helt och rent intryck och förhindra att färg och förgyllning faller bort. Snart kommer vi påbörja konserveringen av kyrkans vackra altartavla.

Rengöring av huvudbanéret från 1759 över hovmarskalk Axel Lindheim

Altartavlan provrengörs


Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundTranslate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att ÖM får använda den för att informera om museets verksamheter och evenemang.


Här hittar du vårt PressrumFacebook  Östergötlands museum

Museets InstagramFacebook  Löfstad slott

Löfstad slotts Instagram