Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Övriga tjänster

Museets konservatorer har bred kompetens och tillhandahåller ett antal olika tjänster:

Dokumentation, förundersökning och besiktning

Alla konserveringsuppdrag dokumenteras. Gemensamt vid dokumentationerna är att objekten och arbetsprocessen beskrivs i text och bild. Rapporten skickas till beställaren och arkiveras i länsmuseets arkiv. Gällande till exempel kyrkor och byggnadsminnen skickas rapporten även till länsstyrelsen, stiftet och Riksantikvarieämbetet.

En förundersökning innehåller allt från beskrivning och undersökning av objektet, materialanalyser, till genomgång av historiska källor och arkiv. Förundersökningens resultat utgör sedan grunden i ett kommande åtgärdsprogram.

Vid erbjuder också hjälp till andra institutioner och museer vid besiktning av konstföremål till utställningar, både inför in- och utlån.

Åtgärdsprogram och kostnadsberäkningar

En förundersökning eller besiktning leder ofta till ett program med beskrivning över vad som behöver åtgärdas och hur arbetet ska utföras.

Åtgärdsprogrammet kan sedan användas som underlag vid prioritering och planering av konserveringsinsatser. Dokumentation och åtgärdsförslag förväntas vid ansökan om byggnadsvårdsmedel, kyrkoantikvarisk ersättning och tillstånd hos länsstyrelsen.

Förebyggande konservering och rådgivning

Vi ger råd till församlingar, andra museer i länet, hembygdsföreningar och privatpersoner om förebyggande vård, förvaring och klimat samt lämplig hantering av föremål och miljöer.

En viktig tillgång i vårt arbete är våra byggnadsantikvarier och intendenter, liksom länsmuseets stora arkiv.

Skadeinventeringar

Skador på föremål och inredning i exempelvis större föremålssamlingar eller kyrkobyggnader är ofta oöverskådliga. De kan ha uppkommit på grund av olämpligt klimat eller felaktig förvaring och hantering. I en skadeinventering föreslår vi förebyggande åtgärder, översyn eller vård och gör då en prioritering av föremålens åtgärdsbehov.

Länsmuseets konserveringsenhet har sedan 2003 utfört skadeinventeringar av bemålade föremål och fasta inventarier i våra kyrkor. Skadeinventeringen har gjorts på stiftets uppdrag främst för att planlägga vårdinsatser, men även för att användas som underlag för den enskilda församlingens vård- och underhållsplanering. Genom inventeringen skapas en överblick av vårdbehovet så att rätt prioritering kan göras för fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning.

Beståndsinventering

Under åren 2011–2014 pågår beståndsinventering av textil- och metallföremål i länets kyrkor inom Linköpings stift.


Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundTranslate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att ÖM får använda den för att informera om museets verksamheter och evenemang.


Här hittar du vårt PressrumFacebook  Östergötlands museum

Museets InstagramFacebook  Löfstad slott

Löfstad slotts Instagram