Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Målerikonservering

Konservatorns viktigaste uppgift är att förebygga, fördröja skador och nedbrytning. Genom konservering bevaras föremålen så långt det är möjligt i oförändrat skick.

Målningar på duk och pannå

Allt material bryts ned. Slitage, ålder och klimat påverkar hur fort det går. Måleri på duk har ofta skador som revor, mörknad fernissa och missfärgade retuscher. Hål och revor kan lagas och gamla retuscher avlägsnas.

Polykrom skulptur och andra bemålade föremål

Om ett bemålat träföremål har förvarats för torrt krymper träet och grundering och färgskikt släpper från underlaget. Det viktigaste momentet är därför att fästa grundering, färg och förgyllning mot underlaget genom att tillföra ett nytt bindemedel.

Ofta ingår även restaurering i uppdragen. Det kan handla om retuschering av färgbortfall eller komplettering av ramornament eller andra detaljer. I vilken grad denna typ av åtgärder utförs beror bland annat på föremålets funktion,antikvariska krav och beställarens önskemål.

Arkitekturbundet måleri

Vi arbetar med målade interiörer och kyrkorestaureringar. För att underhålla och vårda äldre byggnader krävs ett varsamt tillvägagångssätt så att de kulturhistoriska kvaliteterna inte går förlorade.  Vi har lång erfarenhet inom konservering och restaurering av tak- och väggmålningar i kulturhistoriska byggnader och även medeltida kalkmålningar i stiftets kyrkor.


Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping



Telefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: Löfstad



Fakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 Östersund



Se avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum