Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Onkel Adamsgården

Välkommen till Onkel Adamsgården, Hunnebergsgatan 30 A, i Linköping. Det är en stadsgård med byggnader från 1700- och 1800-talet och en restaurerad trädgård. Gården har fått sitt namn efter läkaren och författaren Carl Anton Wetterbergh, Onkel Adam. Trädgården och museilägenheten visas vid några tillfällen varje år. Håll utkik eller sök i museets kalendarium.

Onkel Adam

Carl Anton Wetterbergh (1804-1889) var läkare och författare med ett starkt socialt intresse. Han skrev bl a romaner och noveller som var mycket populära vid mitten av 1800-talet. Från 1862 gav han också ut den mycket uppskattade barntidningen Linnéa.

Carl Anton Wetterbergh var gift med Hedda Brydolf, prostdotter från Hällestad i norra Östergötland. De bodde på olika platser i Sverige, dit Carl Antons tjänst som bl a militärläkare förde dem. 1867 flyttade Carl Anton och Hedda till Hunnebergsgatan i Linköping, där Heddas syster Adriana redan bodde. Det var de båda systrarna som ägde fastigheten.

Mer om byggnaderna

Under 1700-talet och större delen av 1800-talet var det inte så stor skillnad på en gård på landet och en gård i staden. Även till en stadsgård hörde många olika byggnader. Det fanns bostadshus, flera uthus och byggnader för den verksamhet som fanns på gården – urmakarens och skomakarens verkstad eller köpmannens lager.

På Onkel Adamsgården finns vagnsbod med källare, stall med höskulle och magasin, vedbod, getfålla och utedass. I trädgården står ett enkelt lusthus. Alla byggnader är rödfärgade trähus. Deras användning kanske inte är riktigt densamma idag, men de finns fortfarande kvar och ligger samlade i längor.

Bostadshuset är troligen från 1790-talet. På övervåningen finns idag en museilägenhet med möbler och prydnadsföremål som har hört till Carl Anton och Hedda Wetterbergh.

Mer om trädgården

Att odla grönsaker, frukt och bär var tidigare en viktig del av försörjningen, även för stadsbor. Flera av ägarna till fastigheten på Hunnebergsgatan var trädgårdsintresserade.

Kanske gällde intresset i första hand trädgårdens nytta, men trädgården skänkte även ro. Det vet vi bland annat från skildringar skrivna av besökare till Onkel Adam. Hans hustru Hedda och hennes syster Adriana använde sig säkert av trädgårdens frukter, bär och grönsaker i matlagningen. Adriana gav också ut en kokbok.

Trädgården restaurerades 2002-2003.  Efter en trädgårdsarkeologisk undersökning bestämdes hur grusgångarna skulle gå och var grinden skulle placeras. Det fanns också en ritning från 1929 vi kunde använda oss av.

Mittgången kantas av blomrabatter och utmed några av sidogångarna finns bärbuskar. I rabatterna och bland bärbuskarna står fruktträden. Perenner och rosor har olika ålder och historiskt sett har inte alla de här växterna funnits här samtidigt. Trädgården speglar ändå i stora drag en äldre stadsträdgård.


Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 226
751 04 UppsalaSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott