Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Från bokförlaget

Östergötlands museums förlag har en bred repertoar. Bland vår utgivning finner du både fotoböcker, arkeologi, konst och kulturhistoria. Gemensamt för alla titlar är att de berör Östergötland och vårt rika kulturarv.

Under museets renoveringsperiod går det fortsatt bra att beställa böcker. I listan hittar du de böcker som finns att beställa. För beställning, eller ytterligare information, är du välkommen att kontakta oss genom order@ostergotlandsmuseum.se. Räkna med ca en veckas leveranstid (något längre vid större helger). Portokostnad tillkommer. Faktura skickas separat.

 

DET MÖRKA ÖSTERGÖTLAND  När sägnerna möter källorna

Det här är ett magasin för dig som inte räds mörka historiska berättelser. Ett magasin för dig som fascineras av sägner, spökhistorier och berättelser om tragiska livsöden. 

Men hur klarar rysligheterna en källkritisk prövning? Hur kan de förstås i ett kulturhistoriskt sammanhang?

Det är några av de frågor du som läsare förhoppningsvis får svar på. Och kanske inspireras du också att besöka de spännande platser som beskrivs.

Pris: 169:-. Antal sidor: 82. Utgivningsår: 2019. DEN GLÖMDA KONSTEN  Folkkonst i Östergötland 

Under 1800-talet blev folkkonst ett begrepp för att skilja föremål som människor, oftast på landsbygden, gjort från den konst som var etablerad i de högre samhällsskikten.

Kring det förra sekelskiftet fylldes svenska museisamlingar och hembygdsgårdar av folkkonstföremål i syfte att bevara allmogens konst i en värld som präglades av industrins urbanisering.

I denna bok har vi samlat populärvetenskapliga artiklar på ämnet folkkonst i Östergötland i dåtid, nutid och framtid.

Pris: 225:-. Antal sidor: 192. Utgivningsår: 2018.

 

PÄRLOR, PALJETTER & POLITIK – ett dynamiskt 1920-talOmslag pärlor, paljetter och politik

Detta magasin – är kopplat till utställningen ”Pärlor, paljetter och politik – ett dynamiskt 1920-tal”, som visas under hela 2017.

Utställningen vill ge en bild av 1920-talets modeströmningar och visa hur modet påverkades av mellankrigstidens samhälle med bland annat rörelsen för kvinnlig rösträtt. Utställningen bygger på tradition och förnyelse med utgångspunkt i Birgittaskolornas modeateljéer i Stockholm och Göteborg, som startades av Emy Fick och Elisabeth Glantzberg.

Magasinet tar även upp andra intressanta aspekter av det dynamiska decennium som kallas ”det glada 20-talet”, en tid präglad av ekonomisk tillväxt, social, konstnärlig och kulturell förändring, stora framgångar inom medicin och teknik samt förbättringar av kommunikationerna. Det är också en tid präglad av kvinnans frigörelse.

Artiklar om modedesign, konst och konsthantverk blandas med artiklar om jazzens och radions genomslag, de stora utställningarna, utgrävningar i Egypten, kvinnorättsrörelsen, den första kvinnliga flygaren samt några nedslag i tidens dekadens. Geografiskt belyses både det nationella och det regionala, från Paris till Skänninge.

Pris: 80:-. Antal sidor: 64. Utgivningsår: 2017     

 

Bokomslag, Onkel Adam

ONKEL ADAM – författaren och gården

Museets årsbok 2016 handlar dels om författaren Carl Anton Wetterbergh, mer känd som Onkel Adam, och dels om hans hem på Hunnebergsgatan i Linköping, Onkel Adamsgården, och dess trädgård.

Boken är rikt illustrerad, med både äldre material och nya foton, bland annat från den del av gården som idag är ett museum.

Carl Anton Wetterbergh var en gång en av Sveriges mest kända personer, med liberala, ibland närmast radikala, politiska åsikter. Han talade för en förbättring av kvinnans ställning gentemot mannen och ville utrota sociala fördomar. Hans ideér om pedagogik ledde till att han 1861 startade barntidningen Linnea. 

Bland författarna: Konstintendent Stefan Hammenbeck, f d Stadsbibliotekarie Mathias von Wachenfeldt, Göran Tagesson, fil dr och arkeolog vid Statens historiska museer och Dag Lindström, professor i historia vid Uppsala universitet.

Pris: 290:-. Antal sidor: 230. Utgivningsår: 2016  

 

MARGARETA HENNIX – formgivare och konstnär

Margareta Hennix ses som en av Sveriges främsta formgivare och konsthantverkare. Hon har arbetat på flera porslinsfabriker och glasbruk, längst som formgivare på Gustavsbergs porslinsfabrik. Hennes arbeten har tilldelats en rad priser och blivit stor försäljningsframgångar. Dessutom är hon en framstående tecknare och konstnär.

Boken ger en fullödig beskrivning av ett konstnärsskap värt att lyftas fram och belysas i sin bredd. Här beskrivs hennes mycket personliga formspråk och läsaren får en inblick i de företag hon arbetat för och de uppdragsgivare hon haft.

Pris: 249:-. Antal sidor: 160. Utgivningsår: 2016  

 

AMIE STÅLKRANTZ – keramiker och konsthantverkare

Här får vi möta Amie Stålkrantz hela unika och mångsidiga
konstnärskap med brukskeramik, friskulptur och reliefer samt offentliga utsmyckningar. Många känner till Amie Stålkrantz brukskeramik. Men hon har en omfattande verksamhet med fritt konstnärligt skapande i form av keramisk skulptur och reliefer. 1959 var hon den första moderna konsthantverkaren att ställa ut på Östgöta Konstförenings jurybedömda salong.

Amie Stålkrantz utbildade sig på Konstfack och efter några år i Stockholm kom hon till Linköping. 1958 öppnade hon verkstad i Gamla Linköping, och i femtio år arbetade hon där. Numera finns hennes ateljé och verkstad på  Åhagen i Landeryd utanför Linköping. Glaset hör till Amie Stålkrantz mer okända sidor. Sedan 1969 är hon formgivare vid Mantorps glasbruk. Också om detta berättas i boken.

Pris: 125:-. Antal sidor: 96. Utgivningsår: 2014  

  

FOTOGRAFER I ÖSTERGÖTLAND  Från daguerreotypi till digitalt

På 1840-talet kom de första dagerreotypisterna resande till
Östergötland och dessa tidiga fotografer besökte ort efter ort.

Så småningom etablerades fasta ateljéer i de större städerna och under andra hälften av 1800-talet tillkom fotofilialer även på de mindre orterna. Det blev möjligt för de allra flesta att bli avbildade.

I denna bok berättas om Östergötlands tidiga fotografer, fotoateljéernas affärsverksamhet, de kvinnliga pionjärerna,
fotografiet som redskap för konstnärer, pressfotografernas genombrott och några nutida fotografer.

När du tittar på fotografierna i denna bok – fundera på vad du ser. Porträttbilder berättar om mode, frisyrer, högtid och sorg. Interiörer- och arbetsbilder liksom pressfotografers bilder bär formation om tid. Fotografier är en form av frusen historia, ögonblick som bevarats på bild.

Pris: 300:-. Antal sidor: 248. Utgivningsår: 2013  

 

HEJ HUS

Är ett hus bara ett hus? Svaret på frågan är naturligtvis nej. Men de flesta av oss upplever de byggda miljöer vi dagligen omges av som vardagskulisser. Kulisser vi hastar förbi, men som har mycket att berätta. Att spana, upptäcka och lära i dessa miljöer gör att synen på dem förändras.

Det här är ett inspirationsmaterial för dig som arbetar med barn i årskurs 0–3. Börja med skolbyggnaden, skolgården, vägen till skolan, husen runtomkring – och sen givetvis allt annat som finns därute. Hus är fyllda av betydelser och berättelser. Alla har ett förhållningssätt till hus och alla har dessutom något att berätta om dem. Och har ni väl börjat spana så är det svårt att sluta!

Pris: 25:-. Antal sidor: 76. Utgivningsår: 2013

 

FUNKISBYGGNAD – och modell för ett modernt museum

Museibyggnaden är ett av Linköpings mest uppmärksammade hus och kan beskrivas som fyra professorers ungdomsverk åren 1935-1939. Byggnaden är förklarad som byggnadsminne och bortsett från tillbyggnader har den samma exteriör som på 1930-talet. Vid uppförandet 1938-39 var museet enda byggnad i kvarteret, som var en park, och upplevelsen då skiljde sig därför väsentligt från den idag med Linköpings konserthus som nära granne.

Arkitekturen ,belysningen i konstsalarna, hörsalen samt de nya idéerna för ett modernt museum, gjorde att museet blev uppmärksammat även internationellt. Många arkitekter och arkitekturstuderande, framförallt från Europa och USA men även från så avlägsna länder som Uruguay, Cuba och Mexico, besökte museet. Museibyggnaden är resultatet av ett samarbete mellan fyra unga arkitekter som alla hade arbetat med funkisens stora företrädare: Gunnar Asplund, Sven Markelius eller Paul Hedqvist. Alla fyra blev själva professorer: Helge Zimdal vid Chalmers i Göteborg, Nils Ahrbom vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, Carl-Axel Acking vid Lunds tekniska högskola och Sven Hesselgren vid universitetet i Addis Abeba i Etiopien.

Pris: 60:-. Antal sidor: 76. Utgivningsår: 2012  

 

UPPTÄCKSFÄRD BLAND KONSTSKATTER

Denna bok presenterar ett urval av de gåvor Östergötlands museums vänförening skänkt till museet. Bildkonsten utgör den största gruppen. Ett av verken pryder bokens framsida, GAN:s målning K7. Ulla Tham tar med läsaren på en upptäcktsfärd, där konstverken får sin historia berättad.

Bland gåvorna finns dessutom konsthantverk, såsom möbler och föremål av silver, keramik och glas, skildrat från barock till postmodernism ur ett konsthistoriskt perspektiv. Den folkliga konsttraditionen representeras med arbeten av Pehr Hörberg och Johan Bäckström.

Föreningen har även givit stöd till kulturminnesvården. Boken speglar föreningens grundidé: god kvalitet.

Pris: 140:-. Antal sidor: 128. Utgivningsår: 2012  

 

OM KONST

Östgöta konstförening bildades 1921 som en konstförening för hela Östergötland. Konstbildning, årliga utställningar och stipendier till östgötska konstnärer stöd, uppmuntran och erkännande var då som nu konstföreningens huvuduppgifter.

Under nittio år har konstföreningen arbetat för östgötska konstnärer. De årliga utställningarna har kommit att bli en viktig mötesplats för konstnärer och publik. Den första utställningen arrangerades 1922. Den senaste, Under samma tak, visas hösten 2011 på Östergötlands museum. Alla utställningar utom en har varit jurybedömda. Omkring 1000 olika östgötska konstnärer har visats på konstföreningens utställningar.
101 konstnärer har fått konstföreningens stipendium sedan 1924.

I OM KONST - Östgöta Konstförening 90 år skriver Bo Sylvan, tidigare chef för Norrköpings konstmuseum, om föreningens alla stipendiater. Varje konstnär presenteras biografiskt med faktauppgifter om utbildning och verksamhet och med ett konstverk som Sylvan också skrivit en text om. I kapitlet Bilder från ett sekel ger Bo Sylvan dessutom en fyllig introduktion till 1900-talets konst i ett östgötskt, svenskt och internationellt perspektiv.

Stefan Hammenbeck, Östergötlands museums konstintendent, skriver i kapitlet För konsten i tiden om konstföreningens omfattande verksamhet under 90 år. Boken avslutas med information om konstföreningens grafiska medlemsblad och utgivning av konstböcker, samt ett utförligt sak- och personregister.

Pris: 180:-. Antal sidor: 184. Utgivningsår: 2011
Fåtal exemplar kvar.

 

EMILIES GÅVA

Min kära, kära Emilie. Nu kommer jag riktigt med ”Stora famnen” för att tacka dig för de oförgätliga dagarna på Löfstad, hvilka från början till slut voro härliga! Jag kommer ofta att drömma mig tillbaka än till det förtjusande hörnrummet när förmiddag o solen förgyller allt och man sitter trevligt samlade omkring arbeten och böcker, än lyssnande till ditt piano, /…/ än vandrande omkring bland porträtten och porslinerna, möbler, miniatyrer hvilka tala om länge försvunna tider, men mest af allt skall jag minnas och se din egen, kära gestalt den du dväljes i det ståtliga hemmet!

Så skriver Ebba Snoilsky till Emilie Piper efter ett besök på Löfstad hösten 1910.

Med sitt testamente låter Emilie oss alla ta del av hennes hem. I Emilies gåva kretsar texterna kring Emilie Piper och hennes tid, med tillbakablickar och berättelser om stort och smått. Originalbilder ur privata fotografialbum från Emilies tid och nytagna foton visar Löfstad slotts hemmiljö och rika samlingar.

Pris: 190:-. Antal sidor: 204. Utgivningsår: 2010  Tillfälligt slut.

 

JUGENDGLAS FRÅN REIJMYRE

Överfångsglas i jugendstil från Reijmyre glasbruk är de stora utställningarnas glas. Det var på utställningen av modernt konsthantverk i Turin 1902 som glasbruket fick ett internationellt genombrott med denna exklusiva produktion av unikt konstglas. Det slipade och etsade eller invälsade konstglaset var senaste mode runt sekelskiftet 1900 och det första glaset av detta slag tillverkades 1901 i Reijmyre.

När glasbruket i år firar två hundra års verksamhet vill Östergötlands museum och Prins Eugens Waldemarsudde uppmärksamma jubileet med en utställning av ett urval ur brukets produktion av överfångsglas med förlagor.

Överfångsglaset medförde ett helt nytt arbetssätt på Reijmyre glasbruk. Man knöt externa formgivare till sig och som enda glasbruk i Sverige anlitade man kvinnliga konstnärer. Utifrån deras inte sällan akvarellerade förlagor kunde brukets skickliga hantverkare av olika yrkesslag framställa detta unika konstglas. Allt sedan dess har det varit tradition på Reijmyre att knyta framstående konstnärliga formgivare till sig.

Pris: 60:-. Antal sidor: 42. Utgivningsår: 2010

 

MODERNISMEN I ÖSTERGÖTLAND

Det här är en bok om den östgötska modernismen. Det handlar om skolor och bankhus, plaskdammar och biografer, sommarstugor och idrottsanläggningar, bensinmackar och kyrkor, bibliotek och museibyggnader och givetvis om miljonprogrammets småhus och flerfamiljshus.

Boken är rikt illustrerad med bilder från samtliga kommuner i länet, de flesta av bilderna har tagits av fotografen Lars Ekelund.

Ann-Charlotte Hertz, f d stadsantikvarie i Norrköping, är en av bokens sammanlagt 15 författare. Hon ställer frågan om Navestad ska ses som ”ett palats för folket” eller ett problemområde. Christer Öjring, kultursekreterare i Finspång, skriver om Molinhusen i Finspång och besöket av popgruppen Hollies. Bo Sundberg, arkitekt från Linköping, berättar om modernismen i Östergötland, med betoning på Linköping och Bertil Torekull, f d chefredaktör på Corren, ger ett internationellt perspektiv.

Pris: 220:-. Antal sidor: 218. Utgivningsår: 2009  

 

JOHAN BÄCKSTRÖM – folkkonstnär i Östergötland

Johan Bäckström från Tidersrum i Östergötland fick sin utbildning vid Konstakademien, men kom att ägna sig åt måleri på möbler: ”I granna, blomstrande färger målade han varjehanda gubbar, lejon, valfiskar och brännvinsflaskor på böndernas bord och skåp.”

Ett stort antal möbler och föremål ur Johan Bäckströms rika produktion från tidigt 1800-tal finns ännu kvar i hans hemtrakter i södra Östergötland och beskrivs här i text och bild.

Med utgångspunkt från aktuell forskning ger boken en samlad bild av ett säreget och udda konstnärskap, ett av de främsta inom östgötsk folkkonst.

Pris: 150:-. Antal sidor: 162. Utgivningsår: 2009  

 

KALLERSTAD – en gård bland många andra

Det var en gång en gård, öster om Stångån – en bland många andra gårdar i en tättbebyggd bondbygd. Gården existerade i närmare 1 000 år, fram till 600-talet. Idag heter området Kallerstad och är ett industri- och affärscentrum i nordöstra Linköping.

När en ny parkering till Linköpings evenemangsarena Cloetta Center skulle byggas, undersökte arkeologer från Östergötlands länsmuseum platsen. Den här boken är berättelsen om den gamla järnåldersgården som arkeologerna upptäckte.

Boken tar upp många spännande frågor om stort och smått i järnålderns bondeliv:
Vilka av vägarna runt Kallerstad är förhistoriska?
Bodde verkligen folk och boskap i samma hus på vintern?
Vad kan runda stenar berätta om kvinnors villkor under järnåldern?
Kunde smederna i Kallerstad tillverka stål och varifrån fick de sitt järn?
Och varför flyttade människorna till slut från gården i Kallerstad?

Pris: 100:-. Antal sidor: 150. Utgivningsår: 2009 

 

ATT HÅLLA HUS I ÖSTERGÖTLAND

Östergötland har en fantastisk bebyggelse med allt från herrgårdar från 1600-talet, rundlogar från det sena 1800-talet, skolor, lantliga industrier och byar till små, speciella hus för ankor. Boken berättar om vanliga och typiska hus, men också om hustyper som är ovanliga eller på väg att försvinna. Gemensamt för alla är att de ingår i det östgötska byggnadsbeståndet och är en del av vårt kulturarv.

Östergötland består av skogsbygden i norr, slätten, övergångsbygden mot småländska höglandet, södra skogsbygden och skärgården. Bebyggelsen varierar, men en del byggnader är karakteristiska för hela landskapet. Vissa hus skulle kunna finnas på andra platser i Sverige, medan andra bara kan ligga just här i Östergötland.

Boken är rikt illustrerad med Lars Ekelunds fotografier och bilder ur länsmuseets arkiv.

Pris: 240:-. Antal sidor: 240. Utgivningsår: 2008

 

SMEDSTORPS DUBBELGÅRD I YDRE
– kulturreservat i Östergötland


Smedstorp är ett av Östergötlands kulturreservat. Gården ligger i Norra Vi socken i Ydre. Smedstorp visar hur ett litet jordbruk kunde se ut under 1700-talet och det tidiga 1800-talet.

Boken berättar om det ålderdomliga landskapet runt Smedstorp, den unika floran och de omålade timmerbyggnaderna. Men också om människorna som levt och verkat här. Ninnie och Carin föddes under 1900-talets första hälft. Läs deras berättelse om vardagslivet på gården.

Pris: 80:-. Antal sidor: 54. Utgivningsår: 2008

 

ÖNA I NYKIL – kulturreservat i Östergötland

Öna är ett av Östergötlands kulturreservat. Gården ligger i Nykils socken i Linköpings kommun. Odlingslandskapet på Öna visar närmast ofattbart magra förhållanden. Marken är stenig och blockig. Åkrarna är små.

Människorna på Öna har röjt sten, byggt terrasseringar, fört på jord och utnyttjat varenda liten odlingsbar markbit. Öna visar det som på 1800-talet var vardagslandskapet för de allra flesta invånarna i Sverige. Boken berättar om byggnaderna, om landskapet och om människorna som levt och verkat här.

Pris: 80:-. Antal sidor: 52. Utgivningsår: 2008

 

CHOKLADSTADEN LJUNGSBRO – Bland bönor och tegel

Skriften handlar om Ljungsbros framväxt kring chokladfabriken Cloetta under 1900-talets första hälft. Fokus ligger på efterkrigstiden då samhället blomstrar och står på topp. Det är en tid fylld av framtidsdrömmar, nymodigheter och socialpolitiska visioner. Kvalité och funktion är ledord hos arkitekter och bostadsplanerare.

Följ med på en resa i kristid och fredsyra, en tid då Hyland på radion är lika självklar som nylonstrumpans raka söm. Då biobiljetten kostar en och femtio och perstorpsplattan är senaste trenden. På vägarna börjar den nya folkbilen Volvo PV 444 rulla och på Cloetta dekoreras praliner med lika stor skicklighet som det medvetna byggandet runtom i samhället.

Skriften fungerar även som guide, så på med promenadskorna och ge dig ut på upptäcktsfärd bland chokladstadens byggnader och platser – ett kulturarv värt att uppmärksamma och titta lite närmare på.

Pris: 25:-. Antal sidor: 50. Utgivningsår: 2007

 

Sankt Lars i Linköping – en tusenårig historia

S:t Larskyrkan av idag bär på en tusenårig historia. Sedan länge har man förundrats över valet av plats för denna kyrka, en manifestation av ett religionsbyte. Sune Zachrisson grävde ut den romanska kyrkan 1956. Han ger här en målande och kvalificerad presentation av såväl utgrävningen och kyr­kans historia som den vetenskapliga diskussionen kring kyrkobyggande vilken tagit fart under de senaste decennierna. Författare är Sune Zachrisson.

Pris: 180:-. Antal sidor: 140. Utg.år: 2007

 

I kulturens tjänst

Boken beskriver ur olika infallsvinklar Bengt Cnattingius, verksam som museiman från 1924 till 1965. Det är en spännande berättelse om hur en museiman med stort engagemang, djup kunskap och ett diplomatiskt sätt lyckades förverkliga många av sina idéer. Mycket av det vi tycker är självklart i vår omgivning i dag lade Bengt Cnattingius grunden till.

De fem författarna Gunnar Elfström, Susanne Glöersen, Stefan Hammenbeck, Sven Hellström och Monika Minnhagen-Alvsten har alla på olika sätt haft en anknytning till länsmuseet och Bengt Cnattingius.

Pris: 160:-. Antal sidor: 110. Utgivningsår: 2007  

 

Trädgårdar i Östergötland

bjuder in till trädgårdsriket Östergötland. Vi berättar om trädgårdsentusiaster som format det grönskande Östergötland, om klostrens trädgårdar, slottens överdådiga anläggningar, om bondens trädgård och torparens täppa. Framstående trädgårdsarkitekter har varit verksamma här, Nicodemus Tessin d.y. på Sturefors, Fredrik Magnus Piper på Godegård och Bjärka Säby, Rudolf Abelin på Linköpings slott och Adelsnäs. Väl värda att möta är även dagens trädgårdsskapare. Flera av dem porträtteras i boken.

Pris: 200:-. Antal sidor: 224. Utgivningsår: 2004

 

Kulten – makten – människan

Ta del av den medeltida stadsdelen Sanden, vars innevånare avhystes då Vadstena slott skulle byggas. Byggnadsresterna blev kvar under slottsvallen och ger oss information om hur bebyggelsen såg ut. En ursprunglig gatstump finns kvar i originalläge i slottet!

Boken beskriver också framträdande arkeologiska fynd såsom den lilla ”paxtavla” eller kysstavla som användes vid religiösa ceremonier. Tavlan påträffades vid Lönsås kyrka och är den enda kända i Sverige. Kulten - makten - människan behandlar i 14 artiklar aktuell arkeologi i Östergötland och redovisar tidsepokerna yngre järnålder, missionstid och medeltid.

Pris: 180:-. Antal sidor: 222. Utgivningsår: 2004

 

Mer än 1000 ord – 50 år med Correns bilder

Pressfotografen är läsarens öga och minne. Här presenterar Östgöta Correspondentens fotografer sina bästa bilder från 1950 till 2000 (några senare har visst också slunkit med).

Här finns de stora, dramatiska händelserna. Men också vardagen, glädjen, lyckan.

Pris: 200:-. Antal sidor: 160. Utg.år: 2002 

 


Stenarne läggas på himlavis

Berättelsen utspelas i en tid där händers verk, fattigslit och för tidig död utgjorde ramarna. Det är en skildring av ständig kristusväntan i ett bleknande backstugesverige.

Om de funderingar villkoren födde och om vad andligheten betydde av längtan, ångest, tvivel men också av himmelsk glädje. Författare är Göran Bergengren.

Pris: 70:-. Antal sidor: 138. Utg.år: 2002

 

Öschöttske viser I, II och III

Välkommen till den östgötska visans värld! En samling östgötska visor. De berättar om en knägekbenter märr, om hur jitterbuggen kom till byn m m. En skrabbu get, en kärring som stekte plåster, fyra rômpelöse stuter, en gubbe me en krokiger tann...

Paketpris: 60:-. Antal sidor: 36x3.
Utg.år: 2002/03

 

Hemmet  trakten  världen

Boken ger i 14 artiklar en skildring av arkeologi i Östergötland. Här blandas uppsatser om järnframställningen i Järnstad med texter om jägarstenålderns hyddor. Bondelivet under äldre järnålder skildras med bl a exempel från stensträngslandskapet i Tinnerö m m. Vardagen blandas med det exklusiva och unika.

Pris: 180:-. Antal sidor: 254.
Utgivningsår: 2001

 

Inblick i konsten

Detta är den första samlade presentationen av Östergötlands museums konstsamling. I en rad texter förmedlas initierat och underhållande såväl de stora konsthistoriska utvecklingstendenserna som fördjupningar i enskilda verk.

Pris: 70:-. Antal sidor: 330.
Utgivningsår: 2000

 

Två gårdar i biskopens stad

"Brevduvan" är den hittills största arkeologiska undersökningen av det medeltida Linköping. Under åren 1987 och 1989 arbetade sjutton arkeologer med att gräva ut kvarteret vid Klostergatan. Här gavs en unik chans att studera två stadsgårdar från stadens äldsta tid och fram till den stora branden 1700.

Gårdarna låg i det medeltida Linköpings utkant utmed stora landsvägen som gick från Stångebro och fram till Stora torget.

I denna bok presenteras resultaten. Vi berättar om hur undersökningen gick till och vad vi hittade i form av hus, gårdar, gator och gränder. Vi berättar också om det dagliga livet på gårdarna. En ny bild av det äldsta Linköping växer fram, en historia som finns rakt under våra fötter.

Pris: 100:-. Antal sidor: 168. Utgivningsår: 1988.


Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundTranslate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att ÖM får använda den för att informera om museets verksamheter och evenemang.


Här hittar du vårt PressrumFacebook  Östergötlands museum

Museets InstagramFacebook  Löfstad slott

Löfstad slotts Instagram