Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Från bokförlaget


Östergötlands museums förlag har en bred repertoar. Bland vår utgivning finner du både fotoböcker och kokböcker. Arkeologi, konst och kulturhistoria. Gemensamt för alla titlar är att de berör Östergötland och vårt rika kulturarv.

I listan hittar du våra böcker i utgivningsordning, den senast först. För ytterligare information eller beställning är du välkommen att kontakta oss genom order@ostergotlandsmuseum.se. Räkna med ca en veckas leveranstid, portokostnad tillkommer.


HAR DU VARIT HÄR? - om gömda och glömda platser 
Östergötland är fullt av ohittade platser och delvis oberättade 
berättelser. Dessa får en egen arena i det här magasinet. Läs om
byggnader, marker, människoöden och annat som ofta tillhör det
gömda och glömda.

Best.nr: 182
Pris 80:-
Antal sidor 79
Utgivningsår 2018 (första upplaga 2015)

PÄRLOR, PALJETTER & POLITIK – ett dynamiskt 1920-tal
Omslag pärlor, paljetter och politikDetta magasin – är kopplat till utställningen ”Pärlor, paljetter och politik – ett dynamiskt 1920-tal”, som visas under hela 2017.

Utställningen vill ge en bild av 1920-talets modeströmningar och visa hur modet påverkades av mellankrigstidens samhälle med bland annat rörelsen för kvinnlig rösträtt. Utställningen bygger på tradition och förnyelse med utgångspunkt i Birgittaskolornas modeateljéer i Stockholm och Göteborg, som startades av Emy Fick och Elisabeth Glantzberg.

Magasinet tar även upp andra intressanta aspekter av det dynamiska decennium som kallas ”det glada 20-talet”, en tid präglad av ekonomisk tillväxt, social, konstnärlig och kulturell förändring, stora framgångar inom medicin och teknik samt förbättringar av kommunikationerna. Det är också en tid präglad av kvinnans frigörelse.

Artiklar om modedesign, konst och konsthantverk blandas med artiklar om jazzens och radions genomslag, de stora utställningarna, utgrävningar i Egypten, kvinnorättsrörelsen, den första kvinnliga flygaren samt några nedslag i tidens dekadens. Geografiskt belyses både det nationella och det regionala, från Paris till Skänninge.

Best.nr 185
Pris 80:-
Antal sidor 63
Utgivningsår 2017      

Bokomslag, Onkel Adam

ONKEL ADAM – författaren och gården
Museets årsbok 2016 handlar dels om författaren Carl Anton Wetterbergh, mer känd som Onkel Adam, och dels om hans hem på Hunnebergsgatan i Linköping, Onkel Adamsgården, och dess trädgård.

Boken är rikt illustrerad, med både äldre material och nya foton, bland annat från den del av gården som idag är ett museum.

Carl Anton Wetterbergh var en gång en av Sveriges mest kända personer, med liberala, ibland närmast radikala, politiska åsikter. Han talade för en förbättring av kvinnans ställning gentemot mannen och ville utrota sociala fördomar. Hans ideér om pedagogik ledde till att han 1861 startade barntidningen Linnea. 

Bland författarna: Konstintendent Stefan Hammenbeck, f d Stadsbibliotekarie Mathias von Wachenfeldt, Göran Tagesson, fil dr och arkeolog vid Statens historiska museer och Dag Lindström, professor i historia vid Uppsala universitet.

Best.nr 184
Pris 290:-
Antal sidor 230
Utgivningsår 2016

MARGARETA HENNIX – formgivare och konstnär
Margareta Hennix räknas som en av Sveriges främsta formgivare och konsthantverkare. Hon har arbetat på flera porslinsfabriker och glasbruk, längst som formgivare på Gustavsbergs porslinsfabrik. Hennes arbeten har tilldelats en rad priser och blivit stor försäljningsframgångar. Dessutom är hon en framstående tecknare och konstnär.

Boken ger en fullödig beskrivning av ett konstnärsskap värt at lyftas fram och belysas i sin bredd. Här beskrivs hennes mycket personliga formspråk och läsaren får en inblick i de företag hon arbetat för och de uppdragsgivare hon haft.

Best.nr 183
Pris 250:-
Antal sidor 159
Utgivningsår 2016

HAR DU VARIT HÄR? – om gömda och glömda platser  -Slutsåld
Östergötland är fullt av ohittade platser och delvis oberättade berättelser. Dessa får en egen arena i det här magasinet. Läs om byggnader, marker, människoöden och annat som ofta tillhör det gömda och glömda.

Best.nr: 182
Pris 40:-
Antal sidor 79
Utgivningsår 2015

TRYCKT TILL JUL
Omslag till Tryckt till julBarndomens jular med dess traditioner och mönstervärld sätter avtryck och präglar oss på många sätt. Julmönstren från textilformgivningens glansdagar, främst 1950- och 1960-talen, har kommit att bli självklara samlarobjekt för nya generationer. Julen har nog aldrig varit så modern som den var då!

I boken lyfts denna förbisedda formskatt fram. Här presenteras åttionio formgivare i text och bild. Boken sätter också in tryckens mönstervärld i ett kulturhistoriskt sammanhang och här bjuds på en mönsterkavalkad genom julens motivvärld. Ett kapitel handlar om trycktekniken och de svenska textiltryckerier och tillverkare som har tryckt dessa färgstarka mönster.

Boken har tillkommit genom ett samarbete mellan Östergötlands museum, Västra Götalandsregionen Västarvet och Textilmuseet. Boken är utgiven på Carlsson Bokförlag och är rikt illustrerad av fotograf Jan Berg.

Best.nr: 181
Pris: 299:-
Antal sidor: 144
Utgivningsår: 2014

BRODERIER FRÅN 50- 0CH 60-TALEN
Framsida på boken broderierI Östergötlands museums magasin finns en fantastisk samling med broderier från 1950- och 1960-talen. De är skapade av några av tidens främsta textilkonstnärer för Östergötlands läns Hemslöjdsförening. I boken finns tio beskrivningar till originalbroderier att brodera själv, men också inspirationsbilder ur museets tidstypiska mönsterskatt. Silverrosor av Elsa Agelii, Gräshoppan i blå och gröna nyanser av Ingrid Dessau och Birgitta Werner-Johanssons genialt utformade ädelstensserie är några av broderierna som visas i boken. Länshemslöjdskonsulent Ann-Sofie Svansbo har med varsam hand och stor stilkänsla funnit nya användningsområden för några av broderierna.

Boken har tillkommit genom ett samarbetsprojekt mellan Östergötlands museum, Hemslöjden i Östergötland och Hemslöjdens förlag och är rikt illustrerad av fotograf Thomas Harrysson.

Best.nr: 180
Pris: 145:-
Antal sidor: 84
Utgivningsår: 2015

AMIE STÅLKRANTZ – Keramiker och konsthantverkare
Här får vi möta Amie Stålkrantz hela unika och mångsidiga
konstnärskap med brukskeramik, friskulptur och reliefer samt offentliga utsmyckningar. Många känner till Amie Stålkrantz brukskeramik. Men hon har en omfattande verksamhet med fritt konstnärligt skapande i form av keramisk skulptur och reliefer. 1959 var hon den första moderna konsthantverkaren att ställa ut på Östgöta Konstförenings jurybedömda salong. Amie Stålkrantz utbildade sig på Konstfack och efter några år i Stockholm kom hon till Linköping. 1958 öppnade hon verkstad i Gamla Linköping, och i femtio år arbetade hon där. Numera finns hennes ateljé och verkstad på  Åhagen i Landeryd utanför Linköping. Glaset hör till Amie Stålkrantz mer okända sidor. Sedan 1969 är hon formgivare vid Mantorps glasbruk. Också om detta berättas i boken.

Best.nr: 179
Pris: 125:-
Antal sidor: 95
Utgivningsår: 2014

FRÅN FORNFORSKNING TILL KONST I VÄRLDSKLASS
-Östergötlands Fornminnes- och Museiförening 150 år
Östergötlands Fornminnes- och Museiförening bildades genom
sammanslagning av två föreningar från 1800-talet och fick en synnerligen viktig roll i arbetet med att skapa ett museum för hela Östergötlands. Denna nya bok är berättelsen om ett 150-årigt
engagemang, bland annat om hur Östergötlands fornlämningar dokumenterades och hur museets samlingar flyttades hit och dit tills en dag 1939 då ett nytt museum stod färdigt. I boken beskrivs även några av de tusentals föremål, som finns i Östergötlands museums samlingar. Föremålen har förvärvats genom donationer, gåvor eller inköp och har skapat ett museum med konst och föremål i världsklass.

Best.nr: 178
Pris: 300:-
Antal sidor: 275
Utgivningsår: 2014

FOTOGRAFER I ÖSTERGÖTLAND - Från daguerreotypi till digitalt
På 1840-talet kom de första dagerreotypisterna resande till
Östergötland och dessa tidiga fotografer besökte ort efter ort.
Så småningom etablerades fasta ateljéer i de större städerna och under andra hälften av 1800-talet tillkom fotofilialer även på de mindre orterna. Det blev möjligt för de allra flesta att bli avbildade.

I denna bok berättas om Östergötlands tidiga fotografer, fotoateljéernas affärsverksamhet, de kvinnliga pionjärerna,
fotografiet som redskap för konstnärer, pressfotografernas genombrott och några nutida fotografer.

När du tittar på fotografierna i denna bok – fundera på vad du ser. Porträttbilder berättar om mode, frisyrer, högtid och sorg. Interiörer- och arbetsbilder liksom pressfotografers bilder bär formation om tid. Fotografier är en form av frusen historia, ögonblick som bevarats på bild.

Best.nr: 177
Pris: 300:-
Antal sidor: 247
Utgivningsår: 2013

HEJ HUS
Är ett hus bara ett hus? Svaret på frågan är naturligtvis nej. Men de flesta av oss upplever de byggda miljöer vi dagligen omges av som vardagskulisser. Kulisser vi hastar förbi, men som har mycket att berätta. Att spana, upptäcka och lära i dessa miljöer gör att synen på dem förändras.

Det här är ett inspirationsmaterial för dig som arbetar med barn i årskurs 0–3. Börja med skolbyggnaden, skolgården, vägen till skolan, husen runtomkring – och sen givetvis allt annat som finns därute. Hus är fyllda av betydelser och berättelser. Alla har ett förhållningssätt till hus och alla har dessutom något att berätta om dem. Och har ni väl börjat spana så är det svårt att sluta!

Best.nr: 176
Pris: endast portokostnad 60:-
Antal sidor: 76
Utgivningsår: 2013

TROLL, BRÖLLOP OCH JUL   -Slutsåld
Här har vi samlat berättelser om folktro och mer eller mindre kända traditioner i Östergötland. Vi beskriver hur de stora helgerna firades på olika platser länet. Julen var och är en av årets viktigaste högtider. Därför berättar vi särskilt om julens traditioner och upptåg. Här finns också uppteckningar om sägenomspunna platser och flera spännande historier om troll, häxor och jättar. I sista kapitlet får vi veta hur dagens ungdomar ser på traditioner och folktro.

Flera av de traditioner som vi firar i dag är mycket gamla och har förändrats genom åren. Ett sätt för en tradition att överleva är att den anpassas efter tiden, såsom julfirandet. Många av våra äldre traditioner påverkades tidigt av andra kulturer, och ett antal nya traditioner har kommit in i vårt land tillsammans med nya grupper av människor. Vår folktro och våra traditioner är en del av det immateriella kulturarvet. Detta immatreiella kulturarv ska nu skyddas på samma sätt som kultur- och naturmiljöer enligt UNESCOS konvention, som Sverige antog 2011.

Best.nr: 175
Pris: 200:-
Antal sidor: 191
Utgivningsår: 2012
Tillfälligt slut!

FUNKISBYGGNAD – och modell för ett modernt museum
Museibyggnaden är ett av Linköpings mest uppmärksammade hus och kan beskrivas som fyra professorers ungdomsverk åren 1935-1939. Byggnaden är förklarad som byggnadsminne och bortsett från tillbyggnader har den samma exteriör som på 1930-talet. Vid uppförandet 1938-39 var museet enda byggnad i kvarteret, som var en park, och upplevelsen då skiljde sig därför väsentligt från den idag med Linköpings konserthus som nära granne.

Arkitekturen ,belysningen i konstsalarna, hörsalen samt de nya idéerna för ett modernt museum, gjorde att museet blev uppmärksammat även internationellt. Många arkitekter och arkitekturstuderande, framförallt från Europa och USA men även från så avlägsna länder som Uruguay, Cuba och Mexico, besökte museet. Museibyggnaden är resultatet av ett samarbete mellan fyra unga arkitekter som alla hade arbetat med funkisens stora företrädare: Gunnar Asplund, Sven Markelius eller Paul Hedqvist. Alla fyra blev själva professorer: Helge Zimdal vid Chalmers i Göteborg, Nils Ahrbom vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, Carl-Axel Acking vid Lunds tekniska högskola och Sven Hesselgren vid universitetet i Addis Abeba i Etiopien.

Innehåller även en presentation av museets verksamhet idag och en ”Summary in English”.

Best.nr: 174
Pris: 60:-
Antal sidor: 76
Utgivningsår: 2012

MODE & MINNE
Magasinet Mode o Minne vill ge bild av modets Östergötland genom tiderna. Här kan du läsa mer om modedirektrisen Emy Fick och den säregna klädkonstnärinnan Hjördis Hjalmarsdotter, om Gunilla Pontén och Borens Trikå i Motala och den New Yorkbaserade designern Lars Nordensten från Boxholm och Nygårdsannas Kärnakollektion med röttern i den östgötska folkdräkten och mycket mycket mera.

Best.nr: 173
Pris: 40:-
Antal sidor: 64
Utgivningsår: 2012

UPPTÄCKSFÄRD BLAND KONSTSKATTER
Denna bok presenterar ett urval av de gåvor Östergötlands museums vänförening skänkt till museet. Bildkonsten utgör den största gruppen. Ett av verken pryder bokens framsida, GAN:s målning K7. Ulla Tham tar med läsaren på en upptäcktsfärd, där konstverken får sin historia berättad.

Bland gåvorna finns dessutom konsthantverk, såsom möbler och föremål av silver, keramik och glas, skildrat från barock till postmodernism ur ett konsthistoriskt perspektiv. Den folkliga konsttraditionen representeras med arbeten av Pehr Hörberg och Johan Bäckström.

Föreningen har även givit stöd till kulturminnesvården. Boken speglar föreningens grundidé: god kvalitet.

Best.nr: 172
Pris: 140:-
Antal sidor: 127
Utgivningsår: 2012

ARKEOLOGI I ÖSTERGÖTLAND 2012   -Slutsåld
För tredje året i rad kommer här ett fullmatat nummer av Arkeologi i Östergötland. I år har tidskriften också bytt utseende, och fått en ny fräsch layout.

I årets nummer får vi veta mer om en klimatkris under järnåldern, som bör ha fått förödande konsekvenser. Här kan man även läsa om konserveringen av krucifixet i Linköpings domkyrka och undersökningen av Ulla Winblads hus i Norrköping, liksom om fynden av hajtänder i Motala och om varför djur begravdes med de döda under järnåldern. Dessutom frågar vi oss om Birger jarl verkligen bodde i Bjälbo och hur det egentligen känns när man som arkeolog hittar ett riktigt häftigt fynd. Plus mycket mer!

Riksantikvarieämbetet UV Öst och Östergötlands museum, som står bakom Arkeologi i Östergötland, är två regionalt förankrade arkeologiska aktörer. Genom att gemensamt ge ut Arkeologi i Östergötland hoppas vi på ett tilltalande sätt snabbt kunna sprida resultat och tankar från de undersökningar som gjorts i länet, både från olika markexploateringar men även från de forskningsprojekt vi bedriver.

Best.nr: 171
Pris: 50:-
Antal sidor: 55
Utgivningsår: 2012

OM KONST
Östgöta konstförening bildades 1921 som en konstförening för hela Östergötland. Konstbildning, årliga utställningar och stipendier till östgötska konstnärer stöd, uppmuntran och erkännande var då som nu konstföreningens huvuduppgifter.

Under nittio år har konstföreningen arbetat för östgötska konstnärer. De årliga utställningarna har kommit att bli en viktig mötesplats för konstnärer och publik. Den första utställningen arrangerades 1922. Den senaste, Under samma tak, visas hösten 2011 på Östergötlands museum. Alla utställningar utom en har varit jurybedömda. Omkring 1000 olika östgötska konstnärer har visats på konstföreningens utställningar. 101 konstnärer har fått konstföreningens stipendium sedan 1924.

I OM KONST - Östgöta Konstförening 90 år skriver Bo Sylvan, tidigare chef för Norrköpings konstmuseum, om föreningens alla stipendiater. Varje konstnär presenteras biografiskt med faktauppgifter om utbildning och verksamhet och med ett konstverk som Sylvan också skrivit en text om. I kapitlet Bilder från ett sekel ger Bo Sylvan dessutom en fyllig introduktion till 1900-talets konst i ett östgötskt, svenskt och internationellt perspektiv.

Stefan Hammenbeck, Östergötlands museums konstintendent, skriver i kapitlet För konsten i tiden om konstföreningens omfattande verksamhet under 90 år.

Boken avslutas med information om konstföreningens grafiska medlemsblad och utgivning av konstböcker, samt ett utförligt sak- och personregister.

Best.nr: 170
Pris: 180:-
Antal sidor: 184
Utgivningsår: 2011

ARKEOLOGI I ÖSTERGÖTLAND 2011   -Slutsåld
Nyupptäckta hällristningar i Gärstad utanför Linköping, Norrköpings äldsta historia och nygamla gravmonumentet i Örberga är några ämnen i årets utgåva av Arkeologi i Östergötland.

Tidskriften är nära nog ett måste för den historieintresserade som vill ta del av de senaste arkeologiska upptäckterna i länet. Här kan man läsa om spännande platser i Östergötlands bergslag, järnålderns vägnät i Linköping, gravar i gatan, kyrkorna som brann och mycket mer!

Arkeologi i Östergötland ges ut av arkeologerna på Östergötlands museum och Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet i Linköping (UV Öst). Det första numret, som kom ut år 2010, är slutsålt och gensvaret från läsare och uppdragsgivare har varit över förväntan.

Men det finns orosmoln på arkeologiområdet. Länets – och hela landets – arkeologer är bekymrade över regeringens planer på att skrota gällande ordning för upphandling av arkeologiska undersökningar när ny mark exploateras. Idag sköter Länsstyrelsen upphandlingen av arkeologisk expertis när fornlämningar ska tas bort vid byggen av olika slag. Om regeringens förslag att ändra kulturminneslagen går igenom hamnar ansvaret istället hos exploatören, d v s byggherrrar, privata företag och andra med ekonomiska intressen som kan gå på tvärs mot de arkeologiska.

Best.nr: 169
Pris: 50:-
Antal sidor: 56
Utgivningsår: 2011

HUS PÅ SCHEMAT – upptäck platserna runt knuten! -Slutsåld 
En lärarhandledning. Har du tänkt på att din närmiljö är en utmärkt lärobok full av oväntade inslag?

Titta dig omkring. Vad är det egentligen som du ser varje dag? Där du bor eller på väg till och från jobbet. En skog, en grupp småhus eller kanske en och annan industri? Är det välbekanta lika med tråkigt och vanligt? Är ett hus bara ett hus? – Nej, inte alls! Den byggda miljön är en kunskapskälla där mängder av information kan hämtas. Trender, visioner och samhällsvillkor avspeglas i bebyggelsen. Inte minst är byggnaderna historieberättare om vårt och om andra människors liv.

Hus på schemat är en lärarhandledning och ett inspirationsmaterial från Östergötlands länsmuseum som handlar om hur man kan söka kunskap i sin närmiljö samt integrera kulturmiljöerna i ordinarie skolämnen.

Ta med eleverna ut. Höj blicken och låt den intressanta omgivningen berätta sin historia!

Best.nr: 168
Pris: endast portokostnad 40:-
Antal sidor: 90
Utgivningsår: 2011

ISIDOR KJELLBERG OCH HANS TID
Nu finns en ny bok om svensk och östgötsk presshistoria. Boken är skriven av Sven Hellström, historiker och före detta lektor vid Linköpings universitet och den handlar om journalisten och tidningen Östgötens grundare Isidor Kjellberg.

Tidningsmannen Isidor Kjellberg var en liberal rösträttsförespråkare och han ses som en viktig person både för den lokala opinionsbildningen i Linköping och i den svenska presshistorien. 1872 grundade han tidningen Östgöten. Vid den här tiden förändrades den politiska opinionsbildningen och utformningen av samhällsreportaget samtidigt som tidningsteknik och redigering förnyades. Östgöten i Linköping är ett tydligt exempel på den här förändringen av landsortspressen.

Isidor Kjellberg och hans tid är utgiven av Östergötlands museum i samverkan med Samfundet Linköpings Stiftsbiblioteks Vänner.

Best.nr: 167
Pris: 70:-
Antal sidor: 145
Utgivningsår: 2010

FRI FÅGEL FLYGER HÖGST –Berit Johansson, glaskonstnär
Fri fågel flyger högst handlar om glaskonstnären Berit Johansson från Vadstena. Bokens text är skriven av Inga Wallenquist med förord av Märta Holkers. Bilderna har tagits av Göran Billeson, Jonas Sällberg, Inga Wallenquist och Arend Wallenquist.

Berit Johansson är internationellt känd och har arbetat med glas i över 40 år. Karriären inleddes i Orrefors 1969 och har fortsatt i både Italien och den egna ateljén i Vadstena.

Berit Johansson är en av få svenska glaskonstnärer som har gjort sig ett namn i Italien. I 20 år har hon verkat som formgivare på den världsberömda glasön Murano utanför Venedig. Först åt Salviati och därefter åt Pauly C V M.

Inspirerad av italienskt glas har Berit Johansson skapat ett personligt formspråk med färgat och lysande glas. Hennes glas liksom ”brinner” i praktfulla färger. Fantasifulla blommor i stor färgrikedom hör till favoritmotiven liksom glasskulpturer i form av fåglar och fiskar.

Best.nr: 166
Pris: 160:-
Antal sidor: 64
Utgivningsår: 2010

EMELIES GÅVA
Min kära, kära Emilie. Nu kommer jag riktigt med ”Stora famnen” för att tacka dig för de oförgätliga dagarna på Löfstad, hvilka från början till slut voro härliga! Jag kommer ofta att drömma mig tillbaka än till det förtjusande hörnrummet när förmiddag o solen förgyller allt och man sitter trevligt samlade omkring arbeten och böcker, än lyssnande till ditt piano, /…/ än vandrande omkring bland porträtten och porslinerna, möbler, miniatyrer hvilka tala om länge försvunna tider, men mest af allt skall jag minnas och se din egen, kära gestalt den du dväljes i det ståtliga hemmet!

Så skriver Ebba Snoilsky till Emilie Piper efter ett besök på Löfstad hösten 1910.

Med sitt testamente låter Emilie oss alla ta del av hennes hem. I Emilies gåva kretsar texterna kring Emilie Piper och hennes tid, med tillbakablickar och berättelser om stort och smått. Originalbilder ur privata fotografialbum från Emilies tid och nytagna foton visar Löfstad slotts hemmiljö och rika samlingar.

Best.nr: 164
Pris: 190:-
Antal sidor: 203
Utgivningsår: 2010

REIJMYRE GLASBRUK
-Formgivare, konstnärer och yrkesmän under 200 år.  -Slutsåld 
Anrika Reijmyre Glasbruk i Östergötland grundades 1810 och är ett av de äldsta verksamma glasbruken i Sverige. Bruket är känt för genuint hantverk och är det enda i drift norr om Småland. Inledningsvis blåstes alla sorters glas alltifrån fönsterglas till hushållsglas. Bruket var först i Sverige med tillverkning av 

pressglas. I slutet av 1800-talet var Reijmyre ett av Sveriges ledande glasbruk med stora internationella framgångar, inte minst med servisglas.

I Turin 1902 fick bruket stor uppmärksamhet med konstglas i jugendstil av främst kvinnliga formgivare. 1930-talet innebar en ny storhetstid med glas i rubinrött, blåklintsblått och smaragdgrönt formgivet av Björn Trägårdh och Monica Bratt. Deras glas är för många brukets signum!

Reijmyre är idag ett modernt glasbruk med en ny generation framstående formgivare och med levande hantverkstradition och yrkesskicklighet. Det är grunden för ”själen i glaset” skriver Ulf Ericsson i bokens inledning. I Reijmyre Glasbruk 200 år, skildras glas, formgivning och hantverk vid glasbruket under tvåhundra år.

Best.nr: 163
Pris: 340:-
Antal sidor: 190
Utgivningsår: 2010

JUGENDGLAS FRÅN REIJMYRE
Överfångsglas i jugendstil från Reijmyre glasbruk är de stora utställningarnas glas. Det var på utställningen av modernt konsthantverk i Turin 1902 som glasbruket fick ett internationellt genombrott med denna exklusiva produktion av unikt konstglas. Det slipade och etsade eller invälsade konstglaset var senaste mode runt sekelskiftet 1900 och det första glaset av detta slag tillverkades 1901 i Reijmyre.

När glasbruket i år firar två hundra års verksamhet vill Östergötlands museum och Prins Eugens Waldemarsudde uppmärksamma jubileet med en utställning av ett urval ur brukets produktion av överfångsglas med förlagor.

Överfångsglaset medförde ett helt nytt arbetssätt på Reijmyre glasbruk. Man knöt externa formgivare till sig och som enda glasbruk i Sverige anlitade man kvinnliga konstnärer. Utifrån deras inte sällan akvarellerade förlagor kunde brukets skickliga hantverkare av olika yrkesslag framställa detta unika konstglas. Allt sedan dess har det varit tradition på Reijmyre att knyta framstående konstnärliga formgivare till sig.

Best.nr: 162
Pris: 60:-
Antal sidor: 42
Utgivningsår: 2010

MODERNISMEN I ÖSTERGÖTLAND
Det här är en bok om den östgötska modernismen. Det handlar om skolor och bankhus, plaskdammar och biografer, sommarstugor och idrottsanläggningar, bensinmackar och kyrkor, bibliotek och museibyggnader och givetvis om miljonprogrammets småhus och flerfamiljshus.

Boken är rikt illustrerad med bilder från samtliga kommuner i länet, de flesta av bilderna har tagits av fotografen Lars Ekelund.

Ann-Charlotte Hertz, f d stadsantikvarie i Norrköping, är en av bokens sammanlagt 15 författare. Hon ställer frågan om Navestad ska ses som ”ett palats för folket” eller ett problemområde. Christer Öjring, kultursekretare i Finspång, skriver om Molinhusen i Finspång och besöket av popgruppen Hollies. Bo Sundberg, arkitekt från Linköping, berättar om modernismen i Östergötland, med betoning på Linköping och Bertil Torekull, f d chefredaktör på Corren, ger ett internationellt perspektiv.

Best.nr: 161
Pris: 220:-
Antal sidor: 218
Utgivningsår: 2009

JOHAN BÄCKSTRÖM –folkkonstnär i Östergötland
Johan Bäckström från Tidersrum i Östergötland fick sin utbildning vid Konstakademien, men kom att ägna sig åt måleri på möbler: ”I granna, blomstrande färger målade han varjehanda gubbar, lejon, valfiskar och brännvinsflaskor på böndernas bord och skåp.”

Ett stort antal möbler och föremål ur Johan Bäckströms rika produktion från tidigt 1800-tal finns ännu kvar i hans hemtrakter i södra Östergötland och beskrivs här i text och bild.

Med utgångspunkt från aktuell forskning ger boken en samlad bild av ett säreget och udda konstnärskap, ett av de främsta inom östgötsk folkkonst.

Best.nr: 160
Pris: 150:-
Antal sidor: 161
Utgivningsår: 2009

KALLERSTAD –en gård bland många andra
Det var en gång en gård, öster om Stångån – en bland många andra gårdar i en tättbebyggd bondbygd. Gården existerade i närmare 1 000 år, fram till 600-talet. Idag heter området Kallerstad och är ett industri- och affärscentrum i nordöstra Linköping.

När en ny parkering till Linköpings evenemangsarena Cloetta Center skulle byggas, undersökte arkeologer från Östergötlands länsmuseum platsen. Den här boken är berättelsen om den gamla järnåldersgården som arkeologerna upptäckte.

Boken tar upp många spännande frågor om stort och smått i järnålderns bondeliv:
Vilka av vägarna runt Kallerstad är förhistoriska?
Bodde verkligen folk och boskap i samma hus på vintern?
Vad kan runda stenar berätta om kvinnors villkor under järnåldern?
Kunde smederna i Kallerstad tillverka stål och varifrån fick de sitt järn?
Och varför flyttade människorna till slut från gården i Kallerstad?

Best.nr: 159
Pris: 200:-
Antal sidor: 149
Utgivningsår: 2009

ÖSTGÖTAMAT
Alla matintresserade bjuds här till bords i sällskap med östgötar från alla tider. Här skildras vardag och fest på östergötlands herrgårdar liksom överdådet hos biskop Brask på 1500-talet. Men främst handlar det om bjudmat och vardagskost i bondens gård. Vi besöker även matborden i borgarhem och arbetarkvarter. Förutom denna matnyttiga kulturhistoria innehåller boken drygt tvåhundra spännande recept från gamla receptböcker och arkiv.

Denna tredje upplaga av Östgötamat är utökad med en stor del om 2000-talets östgötska mat, om hur den produceras och serveras. Vi har även dukat upp en östgötabuffé och två läckra festmenyer, här är maten både nykomponerad och hämtad ur de gamla receptböckerna. Välkomna till matriket Östergötland!

Best.nr: 158
Pris: 200:-
Antal sidor: 240
Utgivningsår: 2008

DÖDEN SOM STRAFF –glömda gravar på galgbacken
”Han darrade, var nära att svimma, men fick hjälp att komma på plats. Stupstocken var lätt urholkad för att halsen skulle ha något att vila på. Bödelsdrängen förde undan Olofs hår så att nacken blottades. Folkhopen ropade högre än någonsin, så höjdes yxan och allt blev tyst.”

Synen biträdande länsantikvarien Carin Claréus mötte skulle hon sent glömma. I backsluttningen, bland dumphögar och djupa hjulspår, låg mängder av skelettdelar – lårben, fingerben, skallfragment, käkar, bäckenben och ryggkotor... Vissa var brutna i bitar, andra sönderkörda, krossade till smulor.

En arkeolog, en osteolog och en historiker samarbetar för att avslöja de autentiska spåren efter avrättningar genomförda för mer än 500 år sedan. Sökandet leder in i en historisk värld präglad av gemenskap och utanförskap – en värld där människor kunde straffas med den nesliga döden på galgbacken.

”Döden som straff kan närmast rubriceras som populärvetenskaplig till sin utformning, men det förminskar inte dess värde på något sätt. Detta är gedigen kunskapsförmedling som även fackfolk kan ha nytta av. Tilltalande är väl knappast rätt ord om bokens många utmärkta illustrationer, men de ger ett kraftfullt stöd till textframställningen.” Historisk Tidskrift 129:4, 2009

Länk till rapporten, "2008-105 rapport", som nämns i boken.

Best.nr: 157
Pris: 220:-
Antal sidor: 180
Utgivningsår: 2008

ATT HÅLLA HUS I ÖSTERGÖTLAND
Östergötland har en fantastisk bebyggelse med allt från herrgårdar från 1600-talet, rundlogar från det sena 1800-talet, skolor, lantliga industrier och byar till små, speciella hus för ankor. Boken berättar om vanliga och typiska hus, men också om hustyper som är ovanliga eller på väg att försvinna. Gemensamt för alla är att de ingår i det östgötska byggnadsbeståndet och är en del av vårt kulturarv.

Östergötland består av skogsbygden i norr, slätten, övergångsbygden mot småländska höglandet, södra skogsbygden och skärgården. Bebyggelsen varierar, men en del byggnader är karakteristiska för hela landskapet. Vissa hus skulle kunna finnas på andra platser i Sverige, medan andra bara kan ligga just här i Östergötland.

Boken är rikt illustrerad med Lars Ekelunds fotografier och bilder ur länsmuseets arkiv.

Best.nr: 156
Pris: 240:-
Antal sidor: 240
Utgivningsår: 2008

VARIFRÅN KOM JÄRNET?
–Förhistorisk järnframställning i Östergötland   -Slutsåld
Smideslämningarna på en boplats från äldre järnåldern blev utgångspunkt för en spännande jakt efter det förhistoriska järnet i Östergötland. Boplatsen låg i Kallerstad, idag ett industri- och affärscentrum i nordöstra Linköping. Men var hade själva råjärnet till smidet producerats – i boplatsens närhet eller kom det långväga ifrån?

Boken är ett forskningssamarbete mellan Östergötlands länsmuseum, Keramiska forskningslaboratoriet i Lund och Geoarkeologiska laboratoriet i Uppsala.

Best.nr: 155
Pris: 100:-
Antal sidor: 122
Utgivningsår: 2008

SMEDSTORPS DUBBELGÅRD I YDRE –Kulturreservat i Östergötland
Smedstorp är ett av Östergötlands kulturreservat. Gården ligger i Norra Vi socken i Ydre. Smedstorp visar hur ett litet jordbruk kunde se ut under 1700-talet och det tidiga 1800-talet.

Boken berättar om det ålderdomliga landskapet runt Smedstorp, den unika floran och de omålade timmerbyggnaderna. Men också om människorna som levt och verkat här. Ninnie och Carin föddes under 1900-talets första hälft. Läs deras berättelse om vardagslivet på gården.

Best.nr: 154
Pris: 80:-
Antal sidor: 54
Utgivningsår: 2008

ÖNA I NYKIL –Kulturreservat i Östergötland
Öna är ett av Östergötlands kulturreservat. Gården ligger i Nykils socken i Linköpings kommun. Odlingslandskapet på Öna visar närmast ofattbart magra förhållanden. Marken är stenig och blockig. Åkrarna är små.

Människorna på Öna har röjt sten, byggt terrasseringar, fört på jord och utnyttjat varenda liten odlingsbar markbit. Öna visar det som på 1800-talet var vardagslandskapet för de allra flesta invånarna i Sverige. Boken berättar om byggnaderna, om landskapet och om människorna som levt och verkat här.

Best.nr: 153
Pris: 80:-
Antal sidor: 51
Utgivningsår: 2008

CHOKLADSTADEN LJUNGSBRO –bland bönor och tegel
Skriften handlar om Ljungsbros framväxt kring chokladfabriken Cloetta under 1900-talets första hälft. Fokus ligger på efterkrigstiden då samhället blomstrar och står på topp. Det är en tid fylld av framtidsdrömmar, nymodigheter och socialpolitiska visioner. Kvalité och funktion är ledord hos arkitekter och bostadsplanerare.

Följ med på en resa i kristid och fredsyra, en tid då Hyland på radion är lika självklar som nylonstrumpans raka söm. Då biobiljetten kostar en och femtio och perstorpsplattan är senaste trenden. På vägarna börjar den nya folkbilen Volvo PV 444 rulla och på Cloetta dekoreras praliner med lika stor skicklighet som det medvetna byggandet runtom i samhället.

Skriften fungerar även som guide, så på med promenadskorna och ge dig ut på upptäcktsfärd bland chokladstadens byggnader och platser – ett kulturarv värt att uppmärksamma och titta lite närmare på.

Best.nr: 152
Pris: 25:-
Antal sidor: 50
Utgivningsår: 2007

FORM TRÄFF – en formguid för Östergötland
Konsthantverket i Östergötland har hög kvalitet och stor bredd. Det framgår tydligt i den här lilla boken. Här presenteras ett åttiotal konsthantverkare, formgivare och slöjdare från hela Östergötland – i text och i bild. Hela fältet av material och inriktningar täcks som trä, metall, keramik, textil, glas och andra material samt design.

Guiden vill locka till besök och till rundturer bland länets många duktiga konsthantverkare. En bok att ständigt förvara i bilens handsfack eller i handväskan.

Best.nr: 150
Pris: 40:-
Antal sidor: 68
Utgivningsår: 2007

Sankt Lars i Linköping –en tusenårig historia
Sune Zachrisson
S:t Larskyrkan av idag bär på en tusenårig historia. Sedan länge har man förundrats över valet av plats för denna kyrka, en manifestation av ett religionsbyte. Sune Zachrisson grävde ut den romanska kyrkan 1956. Han ger här en målande och kvalificerad presentation av såväl utgrävningen och kyr­kans historia som den vetenskapliga diskussionen kring kyrkobyggande vilken tagit fart under de senaste decennierna.

Best.nr: 151
Pris: 180:-
Antal sidor: 140
Utgivningsår: 2007

I kulturens tjänst – en tusenårig historia
Boken beskriver ur olika infallsvinklar Bengt Cnattingius, verksam som museiman från 1924 till 1965. Det är en spännande berättelse om hur en museiman med stort engagemang, djup kunskap och ett diplomatiskt sätt lyckades förverkliga många av sina idéer. Mycket av det vi tycker är självklart i vår omgivning i dag lade Bengt Cnattingius grunden till.

De fem författarna Gunnar Elfström, Susanne Glöersen, Stefan Hammenbeck, Sven Hellström och Monika Minnhagen-Alvsten har alla på olika sätt haft en anknytning till länsmuseet och Bengt Cnattingius.

Best.nr: 149
Pris: 70:-
Antal sidor: 110
Utgivningsår: 2007

Trädgårdar i Östergötland
bjuder in till trädgårdsriket Östergötland. Vi berättar om trädgårdsentusiaster som format det grönskande Östergötland, om klostrens trädgårdar, slottens överdådiga anläggningar, om bondens trädgård och torparens täppa. Framstående trädgårdsarkitekter har varit verksamma här, Nicodemus Tessin d.y. på Sturefors, Fredrik Magnus Piper på Godegård och Bjärka Säby, Rudolf Abelin på Linköpings slott och Adelsnäs. Väl värda att möta är även dagens trädgårdsskapare. Flera av dem porträtteras i boken.

Best.nr: 148
Pris: 200:-
Antal sidor: 224
Utgivningsår: 2004

Kulten – makten – människan
Ta del av den medeltida stadsdelen Sanden, vars innevånare avhystes då Vadstena slott skulle byggas. Byggnadsresterna blev kvar under slottsvallen och ger oss information om hur bebyggelsen såg ut. En ursprunglig gatstump finns kvar i originalläge i slottet! Boken beskriver också framträdande arkeologiska fynd såsom den lilla ”paxtavla” eller kysstavla som användes vid religiösa ceremonier. Tavlan påträffades vid Lönsås kyrka och är den enda kända i Sverige. Kulten - makten - människan behandlar i 14 artiklar aktuell arkeologi i Östergötland och redovisar tidsepokerna yngre järnålder, missionstid och medeltid.

Best.nr: 147
Pris: 70:-
Antal sidor: 222
Utgivningsår: 2004

Europabilden av Birgitta -Slutsåld
Helgon, satmara, pilgrim, åttabarnsmor och klostergrundare. Omdömet liksom bilderna av Birgitta har skiftat genom tiderna. Om Birgittas liv och samtid berättar författaren och vetenskapsjournalisten Maja Hagerman i en inledande essä. Bia Mankell – intendent vid Östergötlands länsmuseum och doktorand i konstvetenskap – skriver om bildtraditioner i konsten från medeltid till Carl Larsson. Litteraturhistorikern Birgitta Svanberg redogör för litteraturens Birgittabilder från Strindberg till sena 1900-talets feministiska författare.

Best.nr: 146
Pris: 70:-
Antal sidor: 118
Utgivningsår: 2003

Bilgrimsresor  -Slutsåld
Bilgrimsresor är en utflyktsguide i den heliga Birgittas fotspår i Östergötland med omnejd. Vår resa börjar i Vadstena och avslutas i Aspanäs i Malexander med en avstickare till Småland. Ett kort besök görs i södra Närke till Olshammar och Riseberga, platser som Birgitta besökt.

Best.nr: 145
Pris: 50:-
Antal sidor: 45
Utgivningsår: 2003

Mer än 1000 ord - 50 år med Correns bilder
Pressfotografen är läsarens öga och minne. Här presenterar Östgöta Correspondentens fotografer sina bästa bilder från 1950 till 2000 (några senare har visst också slunkit med). Här finns de stora, dramatiska händelserna. Men också vardagen, glädjen, lyckan.

Best.nr: 139
Pris: 200:-
Antal sidor: 160
Utgivningsår: 2002


Stenarne läggas på himlavis

Göran Bergengren
Berättelsen utspelas i en tid där händers verk, fattigslit och för tidig död utgjorde ramarna. Det är en skildring av ständig kristusväntan i ett bleknande backstugesverige. Om de funderingar villkoren födde och om vad andligheten betydde av längtan, ångest, tvivel men också av himmelsk glädje.

Best.nr: 140
Pris: 70:-
Antal sidor: 137
Utgivningsår: 2002

Öschöttske viser I, II och III
I En skrabbu get, en kärring som stekte plåster, fyra rômpelöse stuter, en gubbe me en krokiger tann...
II En ny samling östgötska visor. De berättar om en knägekbenter märr, om hur jitterbuggen kom till byn m m.
Välkommen till den östgötska visans värld!

Best.nr: 141
Pris: 40:-/st
Antal sidor: 36
Utgivningsår: 2002/03

Hemmet-trakten-världen
Boken ger i 14 artiklar en skildring av arkeologi i Östergötland. Här blandas uppsatser om järnframställningen i Järnstad med texter om jägarstenålderns hyddor. Bondelivet under äldre järnålder skildras med bl a exempel från stensträngslandskapet i Tinnerö m m. Vardagen blandas med det exklusiva och unika.

Best.nr: 142
Pris: 70:-
Antal sidor: 254
Utgivningsår: 2001

Märkliga ting
Kuriositetskabinettet i Linköpings bibliotek
Kuriositetskabinettet blev svårt sargat vi den dramatiska biblioteksbranden en septembernatt 1996 och har liksom biblioteket rest sig som fågel Fenix ur askan och under kunniga konservatorshänder återfått sin forna lyster. Här finns berättelser om och fotografier på kuriositetssamlingens "märkliga ting".

Best.nr: 143
Pris: 100:-
Antal sidor: 164
Utgivningsår:

Inblick i konsten
är den första samlade presentationen av Östergötlands museums konstsamling. I en rad texter förmedlas initierat och underhållande såväl de stora konsthistoriska utvecklingstendenserna som fördjupningar i enskilda verk.

Best.nr: 144
Pris: 70:-
Antal sidor: 329
Utgivningsår: 2000

Staden mitt i tiden   -Slutsåld
Arne Gustafsson har kärleksfullt fotograferat Linköping under 1950- och 1960-talen. Med en osviklig känsla och noggrannhet har han förevigat stadens olika ansikten och uttryck, dess människor och stadsliv. Kompletterad med Gunnar Elfströms djupa kunskaper om Linköping får Arne Gustafssons bildskatt en extra kulturhistorisk dimension i denna bok om en stad "mitt i tiden".

Best.nr: 143
Pris: 200:-
Antal sidor: 116
Utgivningsår: 1998


Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum