Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

ALLA KONTAKTER

Museichef och styrelse

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Styrelseordförande
070 - 34 39 672

Stab

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Administrativ chef
013 - 23 03 02
0701 - 83 69 37
Koordinator (föräldraledig)
013 - 23 03 36
Ekonom (föräldraledig)
013 - 23 03 04

Marknad och information

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Informatör, presskontakt
013 - 23 03 65
0701 - 91 92 58
Marknadskoordinator, grafisk formgivare
0709 - 20 82 14
013 - 23 03 45

Arkeologi och byggnadsvård

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Avdelningschef
013 - 23 03 74
0701 - 91 92 55
Byggnadsantikvarie
013 - 23 03 06
0709 - 14 67 54
Arkeolog
013 - 23 03 86
0708 - 96 14 03
Arkeolog
013 - 23 03 68
0709 - 75 67 28
Arkeolog
013 - 23 03 76
0732 - 74 45 17
Arkeolog
013 - 23 03 69
0708 - 96 14 04
Arkeolog
013 - 23 03 78
0709 - 14 67 50
Byggnadsantikvarie
013 - 23 03 09
0708 - 53 84 08
Arkeolog, osteolog
013 - 23 03 77
0702 - 84 06 06

Kulturfastigheter och teknik

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Avdelningschef för Kulturfastigheter och teknik
013 - 23 03 73
0708 - 96 14 02
Producent
0701 - 00 98 87
013 - 23 03 17
Interaktionsdesign
0707 - 43 34 15
Museitekniker, utställningssamordnare
013 - 23 03 51
0732 - 74 45 10
Utställningsproduktion
0701 - 00 82 04
Löfstad slott
0734 - 61 33 77
Löfstad slott
0734 - 61 33 70
Verksamhetsansvarig Datamuseet
0701 - 00 98 86
013 - 23 03 12
Fastighetssamordnare
013 - 23 03 61
Assistent Löfstad slott
011 - 33 50 67
Löfstad slott
013 - 23 03 94
Park och trädgård
013 - 23 03 13
0702 - 51 56 30
Park- och fastighetsskötsel
0701 - 04 01 91
In memoriam

Publika och lärande

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
T f avdelningschef
013 - 23 03 01
Kulturarv Östergötland
013 - 23 03 43
Informatör, presskontakt
013 - 23 03 65
0701 - 91 92 58
Museipedagog (Tjänstledig)
0701 - 01 51 39
013 - 23 03 96
Marknadskoordinator, grafisk formgivare
0709 - 20 82 14
013 - 23 03 45
Museipedagog
070 - 108 47 16
013 - 23 03 30
Redaktör
013 - 23 03 89
0724 - 02 53 89
Utställningssamordnare
0701 - 91 92 54
013 - 23 03 14
Museipedagog
013 - 23 03 93
0701 - 08 68 36
Tjänstledig
011 - 33 50 67
0701 - 91 92 50
Reception
0709 - 84 60 05
013 - 23 03 03
Vaktmästare
0708 - 23 03 55
013 -23 03 25

Samlingar och konservering

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Avdelningschef
013 - 23 03 90
0701 - 90 00 37
Administratör, registrator
013 - 23 03 16
0732 - 74 45 16
Ateljéledare, konservator
013 - 23 03 22
0708 - 35 99 26
1:e antikvarie, arkivarie
013 - 23 03 11
Konservator
013 - 23 03 23
0701 - 08 85 47
Arkivarie, bildarkivarie
013 - 23 03 48
0734 - 61 33 71
1:e konservator
013 - 23 03 23
0708 - 35 99 27
Konservator
013 - 23 03 23
0701 - 81 33 78
Konservator
013 - 23 03 23
0701 - 08 85 46
Administratör
013 - 23 03 21
0734 - 61 33 74
Föremålsantikvarie
013 - 230344
Föremålsassistent
0708 - 581852
Intendent
013 - 23 03 49
0701 - 01 58 40
Registreringsassistent
013 - 23 03 39
Registreringsassistent
013 - 23 03 39
Registreringsassistent
013 - 23 03 39
Registreringsassistent
013 - 23 03 39

Museets bokförlag

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost

Datamuseet

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Producent
0701 - 00 98 87
013 - 23 03 17
Museipedagog (Tjänstledig)
0701 - 01 51 39
013 - 23 03 96
Verksamhetsansvarig Datamuseet
0701 - 00 98 86
013 - 23 03 12

Löfstad slott

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Avdelningschef
013 - 23 03 73
0708 - 96 14 02
Ansvarig fastighet/park/trädgård
0734 - 61 33 77
Verksamhetsledare Löfstad slott
0734 - 61 33 70
Assistent Löfstad slott
011 - 33 50 67
Bokningar, slottsbutik
013 - 23 03 94
Park och trädgård
013 - 23 03 13
0702 - 51 56 30
Park- och fastighetsskötsel
0701 - 04 01 91

Konstkonsulent

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost

Kulturarv Östergötland

Namn
Beskrivning
Telefon
Epost
Verksamhetsledare
013 - 23 03 43
Redaktör
013 - 23 03 86
0708 - 96 14 03
Kontakt för teknik och utveckling
0707 - 43 34 15

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 226
751 04 UppsalaSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott