Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2004:64

Projekttyper

Kulturhistorisk bebyggelseinventering

Fastighets­beteckningSocken/stad

Ödeshögs socken
Stora Åby

Kommun

Ödeshög

Län

Östergötland

Projektansvarig

Marie Hagsten


Hålaveden

Delrapport 3


Marie Hagsten

Detta är den tredje rapporten om bebyggelsen i Hålaveden. Liksom tidigare kan man konstatera att Hålavedsbygden är mindre påverkad av de strukturella omdaningar som präglade jordbruket efter laga skiftet än övriga delar av länet.

De gårdar och enskilda byggnader som ingått i inventeringen för denna rapport ligger i södra delarna av Stora Åby och Ödeshögs socknar. Med några få undantag är dessa i huvudsak mycket små gårdar, som enligt Sveriges Bebyggelse, del V, består av i genomsnitt 5 ha åker, vilket ger en bild av hur oförändrade dessa jordbruksenheter genom åren har varit. På många andra håll har de små gårdarna slagits samman till mer bärkraftiga enheter.

Under senare tid har dock många av husen styckats av för att bli sommarstugor och jorden slagits samman till större enheter. Men dessa åtgärder har troligen inte varit tillräckliga eftersom det endast är ett fåtal av de inventerade miljöerna som har någon form av betesdjur. Igenväxningen är ett stort hot mot kulturlandskapets bevarande.

Av de inventerade miljöerna har det varit svårt att finna samlade gårdsmiljöer som är opåverkade av förändringar. I bedömningen har stor vikt lagts på helheten i bebyggelsestrukturen. Att man kan avläsa äldre element som att man- och fägården är avskilda. Att ladugården finns kvar på gården, vilket är av stor betydelse för förståelsen för hur en gård fungerar. Att det finns flera uthus som brygghus, smedja, vagnslider, drängstuga, magasin och jordkällare vilka berättar om byggnadernas funktion och som speglar det äldre jordbrukets ekonomi och villkor.

Naturligtvis intar mangårdsbyggnaden en särskild ställning på en gård. Där lägger man sin omsorg och inför moderna bekvämligheter när det blir ett ekonomiskt överskott. Jag har valt att inte titta så mycket på bostadens förändring. I det här sammanhanget kan man acceptera om några fönster är utbytta på 1940-talet eller om huset har byggts till med en särskild köksingång.

De miljöer som framstår som särskilt bevarandevärda är:

Bankaby 1:9, ”Storgår’n”, är en för bygden stor och välbyggd gård där mangårdsbyggnaden har en sexdelad plan.

Ugglehult 1:3 är ett torp som troligen är etablerat efter laga skifte 1858.

Vid gården Skog 1:2 finns ett ålderdomligt bostadshus med separat köksingång på baksidan.

Vid Gårdshult finns två gårdar som ligger tätt samman på smala tomter.

Missionshuset i Västra Haddåsen 2:6, 2:7 är mycket välbevarat och har både
socialhistoriskt och byggnadshistoriskt värde.

F d affären i Västra Haddåsen 2:10 har ett socialhistoriskt värde. Den visar hur tättbebyggd Hålavedsbygden en gång var och att där fanns underlag för service i form av affär.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (11 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundTranslate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att ÖM får använda den för att informera om museets verksamheter och evenemang.


Här hittar du vårt PressrumFacebook  Östergötlands museum

Museets InstagramFacebook  Löfstad slott

Löfstad slotts Instagram