Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2017:14

Projekttyper

Arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckning

Kallerstad 1:2 och 1:17

Socken/stad

Linköpings stad

Kommun

Linköping

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Linköping 342:1 och 503

Projektansvarig

Fredrik Samuelsson


Hus, källare och kult

Järnålder och medeltid vid Aspegården och Åby Västergård


Fredrik Samuelsson

Östergötlands museum utförde under sensommaren och hösten 2014 en arkeologisk undersökning inför byggnation av trafikleden ”Ullevileden” strax norr om Linköping. Inom exploateringsområdet undersöktes boplatserna RAÄ 342:1 och RAÄ 503. Arbetet utfördes på uppdrag av Linköpings kommun.

Vid boplats RAÄ 342:1 undersöktes totalt 2 600 m². Resterande del av fornlämningen kvarligger väster om den aktuella vägsträckningen. Cirka 140 boplatslämningar av förhistorisk karaktär påträffades och majoriteten av dessa utgjordes av stolphål, gropar och härdar. Bland stolphålen kunde två tydliga huskonstruktioner urskiljas. Även två förhistoriska vägrester återfanns inom ytan. I stort sett samtliga lämningar härrör från sen förromersk järnålder samt romersk järnålder. Det finns även vaga indikationer, i form av kvarts och en möjlig äldre huskonstruktion, på att ytan har använts sporadiskt under sten-/bronsålder.

Vid boplats RAÄ 503 undersöktes totalt 4 540 m². Undersökningen visade att boplatsen fortsätter norr om exploateringsområdet. Drygt 450 boplatslämningar påträffades inom ytan och majoriteten av dessa utgjordes av stolphål och gropar. Bland stolphålen kunde fyra tydliga huskonstruktioner urskiljas, varav en med spår efter kult. I slutskedet av undersökningen påträffades även en medeltida källare. Det aktuella området har använts kontinuerligt fr o m andra hälften av romersk järnålder t o m senmedeltid (1300-/1400-tal). Tyngdpunkten ligger i perioden vikingatid - medeltid då en gårdsbebyggelse anläggs på platsen. Det finns även indikationer, i form av slagen flinta, på att den nordligaste delen av området har använts under stenåldern.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (13 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att ÖM får använda den för att informera om museets verksamheter och evenemang.

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott

Pressrum