Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2016:27

Projekttyper

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

Fastighets­beteckning

Östra Eneby 6:1; 6:19 och 6:32

Socken/stad

Östra Eneby

Kommun

Norrköping

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Östra Eneby 174:1

Projektansvarig

Roger Lundgren


Elkabel på Svärtinge gamla bytomt

Roger Lundgren

Hösten 2016 utförde Östergötlands museum en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fastigheterna Östra Eneby 6:1, 6:19 och 6:32, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun. Undersökningen föranleddes av planerat schaktningsarbete i samband med modernisering av elnätet i området. Inom begränsningen för gårdstomten Östra Eneby 174:1 grävdes ett ca 90 m långt schakt. I schaktets östra del påträffades ett grusigt och stenigt lager. Lagret antas höra samman med den förmodade gårdsplan som påträffades vid en undersökning år 1994.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (2 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum