Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Stäng
Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2017:3

Projekttyper

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

Fastighets­beteckning

Kv Folkungen 3

Socken/stad

Skänninge stad

Kommun

Mjölby

Län

Östergötland

RAÄ-nummer

Skänninge 5:1

Projektansvarig

Helén Romedahl


Kv Folkungen 3 i Skänninge stad

Helén Romedahl

Under april månad 2016 utförde Östergötlands museum en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom kv Folkungen 3, Skänninge stad, Mjölby kommun. Kvarteret ligger inom RAÄ 5:1, Skänninge medeltida och tidigmoderna stadslager.

Arbetet föranleddes av schaktningsarbeten för byte och nydragning av ledningar samt anläggande av parkeringsyta inom ovanstående fastighet. Vid schaktningsarbetet framkom, på ca 0,6-0,7 m djup under dagens markyta, nästintill metertjocka och flerskiktade kulturlager, framförallt närmast Follingegatan och en bit västerut in på tomten. Dessa kulturlager representerar flera bebyggelseskikt. Ett av de äldsta lagren, ca 1,2 m under dagens marknivå, har 14C-daterats till ca 1200-talets mitt. Detta skikt innehöll en stor mängd organiskt material i form av bland annat tillsågade trästycken, vidjor, djurhår och träflis och tolkas som ett markberedande lager.

Förutom detta framkom även stenläggningar, en förmodad källarkonstruktion samt en tegelspis. Vidare indikerade makrofossilanalyserna att man på tomten, under medeltid, bl a ägnat sig åt beredning av djurhudar samt kanske även hanterat rötat lin. Nära strandpromenaden och Skenaån framkom även strandskoningar.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (5 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

När du anmäler din e-postadress godkänner du samtidigt att ÖM får använda den för att informera om museets verksamheter och evenemang.

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott

Pressrum