Nyheter & Pressinfo
Olmloggo_symbol_80h

Rapportnummer

2015:79

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Fastighets­beteckningSocken/stad

Å
Drothem
Kuddby
Tåby

Kommun

Norrköping
Söderköping

Län

Östergötland

Projektansvarig

Kjell Svarvar; Petter Nyberg & Roger Lundgren


Elkabelläggning på Vikbolandet

Roger Lundgren

Åren 2006 till 2007 utförde Östergötlands museum två arkeologiska utredningar på Vikbolandet öster om Norrköping och Söderköping, Östergötland. Undersökningarna föranleddes av att elnätet i området skulle moderniseras. Bland annat skulle luftburna elkablar ersättas med jordbundna. En mindre arkeologisk kontroll gjordes år 2015 då ett nyuppfört hus skulle anslutas till det befintliga elnätet. 2006 påträffades nio anläggningar fördelade på fyra olika områden. En omarkerad brandgrav med brända ben och keramik påträffades alldeles intill grav- och boplatsområdet Å 85:2, vilket undersöktes 1994 och daterades till äldre järnålder.

2006 och 2007 påträffades minst 44 anläggningar i samband med en ytterligare undersökning. Lejonparten av anläggningarna framkom i ett utredningsschakt precis öster om Tåby skola och därmed det omfattande grav- och boplatsområdet Tåby 122. På ytterligare fyra områden framkom anläggningar i sökschakten.

Den arkeologiska kontrollen 2015 resulterade i två anläggningar inom utbredningsområdet för by-/gårdstomten Kuddby 308. Anläggningarna kringgicks och undersöktes ej vidare. I en av dem tillvaratogs äldre järnålderskeramik som uppvisade stora likheter med materialet från Å 85:1.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (6 MB) →
Tillbaka till rapporter →

Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Godsadress:
Vasavägen 16

Postadress:
Box 232
581 02 LinköpingTelefon: 013-23 03 00
Epost: Östergötlands museum


Löfstad slott

605 97 Norrköping

Telefon: 011-33 50 67
Epost: LöfstadFakturadress

Fack 4200
Box 3039
831 03 ÖstersundSe avdelningar och personal →

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att löpande få information om allt som händer på museet!

Facebook

Facebook  Östergötlands museum

Facebook  Löfstad slott >

Pressrum

Följ Östergötlands museum